Thảo luận Chuẩn độ axit yếú bằng bazơ mạnh

1: mục đích của bài cần tìm hiểu + pH, sự biến đổi pH khi chuẩn độ axit yếu bằng bazơ mạnh + chọn chỉ thị: phenolphatalein hoặc metyl 2: nội dung a) lý thuyết

pdf11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thảo luận Chuẩn độ axit yếú bằng bazơ mạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan