Thiết kế thiết kế nghiên cứu khoa học

Mô Mô hình hình hoá hoá ýýtưởng tưởng nghiên nghiên cứu cứu ớ khở khở đầ ủ ộ á ìh „Bước Bướckhởi khởi đầu đầucủa củamột mộtquá quátrình trình nghiêncứu cứu nghiêncứu cứu „Phươn Phươnthức thứcmà mà nghiên nghiên cứu cứuđược được thực thựchiện hiện Giúpngười người nghiêncứu cứuđi đi đúng đúng „Giúpngười người nghiêncứu cứuđi đi đúng đúng hướng hướng và và hoàn hoàn thành thành kế kếhoạch hoạch

pdf21 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1392 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế thiết kế nghiên cứu khoa học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TS. Lê Quốc Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên CÁCH TIẾP CẬN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU „ Mô hình hoá ý tưởng nghiên cứu ớ khở đầ ủ ộ á ì h„ Bư c i u c a m t qu tr n nghiên cứu „ Phươn thức mà nghiên cứu được thực hiện Giúp người nghiên cứu đi đúng„ hướng và hoàn thành kế hoạch đã lập ra THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU „ Tạo ra NỀN TẢNG của toàn bộ nghiên cứu sẽ được thực hiện „ Giúp người nghiên cứu thực hiện ễcông việc d dàng trong một định hướng có hệ thống „ Một khi thiết kế nghiên cứu được hoàn thành thì công việc nghiên cứu, sẽ bắt đầu. Phát triển kế hoạch phỏng vấn Thiết kế khảo sát Thiết kế và phát triển các công cụ khảo sát Phát triển bảng câu hỏi Các nguồn Chọn mẫu dữ liệu Các phân tích ban đầuThu thập số liệu Định lượng Định tính Phân tích Phân tích dữ liệu Thả l ậ àTrình bày kết quả o u n vphát triển mô hình Các bước thiết kế một nghiên cứu Lưu ý trong quá trình thiết kế nghiên cứu „ Không phải tất cả lý thuyết, kỹ thuật và thông tin về chủ đề nghiên cứu đều cần thiết phải đem ra áp dụng „ Người nghiên cứu phải xác định và chọn lựa phương pháp nào là hữu ích nhất cho nghiên cứu hiện tại. Phải kiể hứ á h há ớ„ m c ng c c p ương p p trư c khi áp dụng chúng để giải quyết vấn đề hiê ứng n c u Công việc phải thực hiện của ời là hiê ứngư m ng n c u ả ậ ớ ờ ớ ẫ„ Th o lu n v i ngư i hư ng d n „ Đọc các bài báo mới nhất, các lý thuyết liên ểquan, các ứng dụng có th đối với vấn đề hiện tại „ Xem lại các công trình nghiên cứu liên quan „ Các tính toán lý thuyết, thiết kế thí nghiệm, đồ thị, bảng biểu và các công việc liên quan sẽ được thực hiện „ Viết báo cáo tiến độ công việc „ Tham gia và trình bày kết quả tìm ra ở các hội nghị, hội thảo khoa học LƯU Ý QUAN TRỌNG Đối với người nghiên cứu „ Cung cấp thông tin mới cho người hướ dẫng n „ Phải tập trung vào định hướng đã vạch ra, không nên bị chi phối bởi các yếu tố khác „ Suy nghĩ thông suốt. Người nghiên Ầcứu nên biết cái gì C N phải tìm ra “Tự tạo niềm vui trong quá trình nghiên cứu” Cách trình bày ý tưởng bằng hình ảnh Sự hình thành mưa acid và tác hại của của mưa acid Chuỗi thức ăn MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG Ê ỨNGHI N C U VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Những khu vực tiềm năng để thực hiện Nhữ ù ổi tiế ề ồ tài ê thiê nghiên cứu và quản lý tài nguyên thiên nhiên „ ng v ng n ng v ngu n nguy n n nhiên đa dạng và phong phú của khu vực phía Nam: • Tây nguyên • Đồng bằng sông Cửu Long • Đất ngập nước • Vùng bờ và đới bờ ấ ấ ề„ T t cả các v n đ môi trường được nghiên cứu và tiến hành đều tích hợp các phương pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên. Hệ thống cảnh quan đa dạng của khu vực Tây Nguyên Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long Những vùng đất ngập nước đa dạng Những bờ biển chưa được khai phá KHUNG KHÁI NIỆM CHO QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN HIỂU Lựa chọn cái gì? Nguồn tài nguyên nào?Lựa chọn nào khả Học ĐỘNG LỰC Lợi nhuận có lớn hơn trị giá tài nguyên? thi? được điều gì?Tác độ TÀI NGUYÊN ng gì lên trị giá? Có hạn chế nào cho việc đầu tư quản lý? Vừa làm ĐẦU TƯ THAY ĐỔI Sản phẩm đầu ra là gì? vừa học Nguồn: Chính phủ Úc CÁC BƯỚC TRONG QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Câu hỏi Có vấn đề gì? Chuyện gì xảy ra nếu không hành động? Nhận diện các lựa chọn 1. Gói ưu tiên Thành lập vấn đề, vùng, ngành công nghiệp, mục tiêu Lợi nhuận tiềm năng là gì? Các vấn đề khác Đánh giá lựa chọn 2. Lựa chọn quyết định Chi phí – lợi nhuận của các lựa chọn có được chấp nhận? Các rủi ro và không đảm bảo Lựa chọn, khung chính sách, hành động, thời gian tối ưu Lên kế hoạch cho thay đổi Con đường - thời gian quan trọng Phân công trách nhiệm Quan trắc được thiết kế 3. Quyết định/Chương trình thực hiện Các nguồn tài nguyên có được 4 Kiểm soát và đánh giá. Đánh giá sản phẩm đầu ra Đánh giá kết quả Đá h iá l i h ậ hi hín g ợ n u n, c p Lợi nhuận cho mỗi bên liên quan Cái gì không đạt được? Nguồn: Chính phủ Úc Tài liệu tham khảo „ Chapter 5: General Types of Research Designs and Approaches . “Essentials of Research Design and M th d l ”e o o ogy
Tài liệu liên quan