Thủ tục kiểm soát văn bản không phù hợp

1. Mục đích: - Xác định trách nhiệm trong quá trình xử lý ban han hành văn bản; - Theo dõi, thống kê các văn bản đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành không phù hợp để xử lý, cải tiến, khắc phục phòng ngừa. 2. Phạm vi áp dụng: Đối với tất cả các văn bản đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành không phù hợp.

doc2 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2064 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thủ tục kiểm soát văn bản không phù hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Uỷ ban nhân dân Tỉnh X Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỦ TỤC KIỂM SOÁT VĂN BẢN KHÔNG PHÙ HỢP 1. Mục đích: - Xác định trách nhiệm trong quá trình xử lý ban han hành văn bản; - Theo dõi, thống kê các văn bản đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành không phù hợp để xử lý, cải tiến, khắc phục phòng ngừa. 2. Phạm vi áp dụng: Đối với tất cả các văn bản đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành không phù hợp. 3. Định nghĩa: a. “Văn bản không phù hợp” là những văn bản đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành nhưng phát hiện văn bản có một trong những vấn đề sau: - Quá thời gian quy định về việc xử lý - ban hành văn bản đó; - Đánh máy sai, sót; - Hình thức văn bản không phù hợp với quy định của nhà nước về ban hành văn bản; - Thể thức văn bản không phù hợp với quy định của nhà nước về ban hành văn bản; - Trùng lắp xử lý. b. Phòng HC là Phòng Hành chính. c. “CV” là các chuyên viên của các tổ nghiên cứu tổng hợp. d. “CPVP” là các chánh và các phó văn phòng. e. “TTUB” là chủ tịch và các phó chủ tịch. 4. Thủ tục chi tiết: TT TIẾN TRÌNH TRÁCH NHIỆM 1 Phát hiện văn bản không phù hợp - Phản ánh của khách hàng - PHC/CV/CPVP - TTUB 2 Đánh giá mức độ không phù hợp của văn bản PHC/CV/CPVP 3 Đề xuất biện pháp xử lý và xem xét, phê duyệt: - Xác định trách nhiệm, giải trình. - Đình chính - Điều chỉnh văn bản hoặc yêu cầu trình lại toàn bộ hồ sơ và thực hiện theo đúng các bước của thủ tục để ban hành văn bản thay thế nếu cần. - Huỷ bỏ văn bản. - PHC - CV - CPVP - TTUB 4 Lãnh đạo duyệt CPVP/TTUB 5 Tổ chức thực hiện biện pháp xử lý - PHC/CV/CPVP - TTUB 6 - Ghi nhận kết quả xử lý, cập nhật vào “sổ theo dõi văn bản quá thời gian quy định” hoặc “sổ theo dõi văn bản ban hành không phù hợp (đối với các lý do khác)” - Lập phiếu hành động khắc phục phòng ngừa đối với văn bản không phù hợp về thể thức văn bản hoặc trùng lắp xử lý. - PHC - CV 5. Phụ lục: 1- Sổ theo dõi văn bản ban hành không phù hợp (đối với các lý do khác). Phê duyệt Người soạn thảo Số hiệu: TT-TĐT-VBKHP Ngày 01/7/2002 Trang 2/2
Tài liệu liên quan