Thực hành thiết kế kế hoạch bài học và dạy học địa lí địa phương ở THCS

1. Mục tiêu: Học xong bài học này, SV đạt được. 1.1: Kiến thức - Hiểu sâu sắc hơn cách thiết kế KHBHĐL theo hướng tích cực 1.2: Kĩ năng - BiÕt c¸ch thiết kế kế hoạch bài học ĐLĐP theo chương trình THCS - Biết cách phản hồi theo hướng tích cực các kế hoạch bài học trước lớp - Biết lựa chọn, thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học . 1.3; Thái độ: - Tích cực tham gia các hoạt động học tập - Có thái độ đúng đắn, nghiêm túc trong việc thiết kế KHBH địa lý địa phương Tỉnh Điện Biên.

pdf4 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1479 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hành thiết kế kế hoạch bài học và dạy học địa lí địa phương ở THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC VÀ DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG Ở THCS ( 5 tiết ) BÀI 1: THỰC HÀNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐLĐP Ở THCS (2 tiết) 1. Mục tiêu: Học xong bài học này, SV đạt được. 1.1: Kiến thức - Hiểu sâu sắc hơn cách thiết kế KHBHĐL theo hướng tích cực 1.2: Kĩ năng - BiÕt c¸ch thiết kế kế hoạch bài học ĐLĐP theo chương trình THCS - Biết cách phản hồi theo hướng tích cực các kế hoạch bài học trước lớp - Biết lựa chọn, thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học . 1.3; Thái độ: - Tích cực tham gia các hoạt động học tập - Có thái độ đúng đắn, nghiêm túc trong việc thiết kế KHBH địa lý địa phương Tỉnh Điện Biên. 2. Thông tin 2.1: Mẫu giáo án 1. Ngày soạn: Ngày giảng: Tên bài: I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: 2. Kĩ năng: 3. Thái độ, tình cảm: II. Phần chuẩn bị của thày và trò: 1. Thày: 2. Trò: III. Phương pháp và phương tiện dạy học IV. Các hoạt động trên lớp 1. Khởi động 2. Đặt vấn đề 3. Nội dung bài mới * Hoạt động 1.(tên hoạt động, hình thức tổ chức hoạt động, thời gian) Ví dụ: Hoạt động 1: Thảo luận về mục tiêu, nội dung và phương pháp học tập địa lý địa phương.(15 phút). - Mục tiêu : (cần nêu mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ) - Cách tiến hành: (đưa ra cách tổ chức điều khiển hoạt động của giáo viên và cách tiến hành khai thác tri thức của HS) - Kết luận : (GV nhận xét và đưa ra nội dung kiến thức, kĩ năng cần đạt ) * Hoạt động 2: .(tên hoạt động, hình thức tổ chức hoạt động, thời gian) - Mục tiêu : (cần nêu mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ) - Cách tiến hành: (đưa ra cách tổ chức điều khiển hoạt động của giáo viên và cách tiến hành khai thác tri thức của HS) - Kết luận : (GV nhận xét và đưa ra nội dung kiến thức, kĩ năng cần đạt ) * Hoạt động 3: .(tên hoạt động, hình thức tổ chức hoạt động, thời gian) - Mục tiêu : (cần nêu mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ) - Cách tiến hành: (đưa ra cách tổ chức điều khiển hoạt động của giáo viên và cách tiến hành khai thác tri thức của HS) - Kết luận : (GV nhận xét và đưa ra nội dung kiến thức, kĩ năng cần đạt ) * Hoạt động n V. Củng cố và kiểm tra đánh giá VI. Hoạt động nối tiếp VII. Phụ lục - Trình bày các thông tin (câu trả lời của các phiếu học tập, đáp án, biểu điểm của phần củng cố và kiểm tra đánh giá cuối giờ học, tranh ảnh sử dụng để dạy học) 2.2: Mẫu giáo án 2. Ngày soạn: Ngày giảng: Tên bài: I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: 2. Kĩ năng: 3. Thái độ, tình cảm: II. Phần chuẩn bị của thày và trò: 1. Thày: 1. Trò: III. Phương pháp và phương tiện dạy học IV. Các hoạt động trên lớp 1. Khởi động 2. Đặt vấn đề Nội dung bài mới
Tài liệu liên quan