Thực trạng về tổ chức, hoạt động của Hội cựu chiến binh Việt nam

I.Vài nét khái quát về Hội cựu chiến binh Việt Nam. 1.Lịch sử hình thành và phát triển của Hội cựu chiến binh Việt Nam. - Lịch sử hình thành - Đặc điểm, đặc trưng của Hội CCB và hội viên trong tổ chức - Quá trình phát triển 2. Tổ chức bộ máy của Hội cựu chiến binh Việt Nam - Tìm hiểu về BCH,Ban thường vụ, Chủ tịch phó chủ tịch Hội ở mỗi cấp?Bao nhiêu cấp? - Cơ quan tham mưu giúp việc gồm những phòng ban, đơn vị sự nghiệp, bộ phận nào? Cán bộ biên chế của mỗi ban ngành là bao nhiêu? 3. Tính chất mục đích của Hội cựu chiến binh Việt Nam 4. Chức năng, nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh Việt Nam 5. Nguyên tắc và phương thức hoạt động của Hội - Tìm hiểu xem hội có những nguyên tắc hoạt đông nào, nguyên tắc nào là chủ yếu mang ý nghĩa quyết định?

doc3 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 3568 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng về tổ chức, hoạt động của Hội cựu chiến binh Việt nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẾ MÔN XÃ HỘI HỌC ĐOÀN THỂ Đề tài: Thực trạng về tổ chức, hoạt động của Hội cựu chiến binh Việt nam. (Nghiên cứu tại địa bàn TP.Hà Nội ) MỞ ĐẦU Giới thiệu về Hội cựu chiến binh Việt Nam? Tại sao lại nghiên cứu tổ chức này? NỘI DUNG I.Vài nét khái quát về Hội cựu chiến binh Việt Nam. 1.Lịch sử hình thành và phát triển của Hội cựu chiến binh Việt Nam. - Lịch sử hình thành - Đặc điểm, đặc trưng của Hội CCB và hội viên trong tổ chức - Quá trình phát triển 2. Tổ chức bộ máy của Hội cựu chiến binh Việt Nam - Tìm hiểu về BCH,Ban thường vụ, Chủ tịch phó chủ tịch Hội ở mỗi cấp?Bao nhiêu cấp? - Cơ quan tham mưu giúp việc gồm những phòng ban, đơn vị sự nghiệp, bộ phận nào? Cán bộ biên chế của mỗi ban ngành là bao nhiêu? 3. Tính chất mục đích của Hội cựu chiến binh Việt Nam 4. Chức năng, nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh Việt Nam 5. Nguyên tắc và phương thức hoạt động của Hội - Tìm hiểu xem hội có những nguyên tắc hoạt đông nào, nguyên tắc nào là chủ yếu mang ý nghĩa quyết định? - Tìm hiểu xem Hội hoạt động theo cơ sở nòng cốt nào? II. Tổ chức và hoạt động của Hội trong giai đoạn hiện nay. 1.Thực trạng về tổ chức qua các cấp - Sơ lược về các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, BCH, BTV của Hội ở mỗi cấp? - Hoạt động cụ thể của các BCH,BTV, Phòng ban, đơn vị sự nghiệp của Hội? - Công tác bồi dưỡng tập huấn cán bộ, công tác xây dựng chi tiêu phát triển Hội, các hoạt động của Hội có được duy trì thường xuyên hay không?(Lấy Ví dụ cụ thể của Hội CCB về cấp nào đó) 2. Thực trạng về hoạt động qua các cấp - Hoạt động của Hội trong xây dựng,bảo vệ Đảng,Nhà nước XHCN? - Hoạt động làm kinh tế? - Hoạt động về công tác giáo dục cho thế hệ trẻ ngày nay? - Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT,đền ơn đáp nghĩa? - Công tác giải quyết việc làm, dạy nghề cho các Hội viên? - Công tác tham gia vào việc xóa đói giảm nghèo? - Công tác tham gia vào việc bảo vệ, xây dựng và phát triển Đảng? - Các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ngày nay? 3. Mối quan hệ giữa Hội và các Đoàn thể. - Với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. - Với Quân đội nhân dân Việt Nam cùng cấp. - Với Đảng bộ cùng cấp. - Với Công an nhân dân. - Với các đoàn thể xã hội khác III.Những thuận lợi, kháo khăn của Hội. 1.Thuận lợi - Mọi thành viên trong Hội đều qua rèn luyện trong quân đội nên có những phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ. - Tính tổ chức kỷ luật cao. - Tính đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong việc xóa đói giảm nghèo. 2.Khó khăn - Kinh phí hoạt động - Cán bộ quản lý của Hội: trình độ, tuổi cao - Hoạt động của Hội chưa thu hút được nhiều Cựu chiến binh vào Hội. IV. Phương hướng hoạt động trong thới gian tới. 1.Phương hướng - Hoạt động tổ chức - Phát triển hội viên - Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” 2.Nhiệm vụ - Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ - Bảo vệ, xây dựng, phát triển Đảng và nhà nước XHCN - Gắn kết với các đoàn thể XH khác - Nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động? KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I.Kết luận II.Khuyến nghị
Tài liệu liên quan