Thủy sinh thực vật

Tảo biển (rong) đã được loài của người dùng như thức ăn rất lâu. Linneus (1753) đã mô tả bộ tảo (algae) trong hệ thống phân loại sinh vật. Với sự giúp đỡ của các loại kính hiển vi, hệ thống phân loại tảo ngày càng được hoàn chỉnh. Ở Việt Nam, những nghiên cứu đầu tiên được thực hiện bởi các nha kho học nước ngoài như Loureiro (1793), Shirota (1963),. sau đó là các nhà khoa học Việt Nam như Phạm Hoàng Hộ (1962), Dương Đức Tiến (1970),.

pdf390 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2194 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thủy sinh thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan