Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với thiết bị điều hòa không khí

Đặt vấn đề Quá trình xây dựng TCVN về HSNL cho máy điều hòa không khí Xu hướng mới trong các tiêu chuẩn quốc tế về ĐHKK Tình hình tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam Một số nội dung chính của tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với máy điều hòa không khí

ppt11 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 2227 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với thiết bị điều hòa không khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Người trình bày: Đoàn Thị Thanh Vân Phụ trách phòng Tiêu chuẩn Điện Điện tử Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam Email: dttvan@tcvn.gov.vn Hà Nội, ngày 21/8/2012 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Đặt vấn đề Quá trình xây dựng TCVN về HSNL cho máy điều hòa không khí Xu hướng mới trong các tiêu chuẩn quốc tế về ĐHKK Tình hình tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam Một số nội dung chính của tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với máy điều hòa không khí 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Quyết định 51/2011/QĐ-TTg Bộ KHCN có trách nhiệm ban hành tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của các phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu trước ngày 21 tháng 12 năm 2012 (Điều 5, khoản 3) Máy điều hòa không khí thuộc nhóm thiết bị điện gia dụng và phải dán nhãn năng lượng bắt buộc kể từ ngày 1/1/2013 (Điều 2, khoản 1) 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả: Rà soát cập nhật và xây dựng ban hành tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho Thiết bị điều hòa không khí 2. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TCVN VỀ HSNL ĐỐI VỚI MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Quy trình xây dựng TCVN về HSNL đối với ĐHKK Thu thập tài liệu trong và ngoài nước về ĐHKK Phân tích, so sánh các phương pháp xác định HSNL đang được các nước trong khu vực và trên thế giới sử dụng Lựa chọn phương pháp phù hợp nhất Xây dựng dự thảo Ban kỹ thuật và thuyết minh dự thảo Tổ chức họp Ban kỹ thuật thông qua nội dung dự thảo Tiếp thu ý kiến Ban kỹ thuật và hoàn chỉnh dự thảo BKT Tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sau khi tiếp thu Tổ chức hội thảo khoa học (HNCĐ) gồm các doanh nghiệp, nhà quản lý, hiệp hội và các chuyên gia trong lĩnh vực ĐHKK (ngày 18/4/2012) Lập hồ sơ trình duyệt 3. XU HƯỚNG MỚI TRONG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ ĐHKK ISO 5151, Non-ducted air conditioners and heat pumps - Testing and rating for performance Chỉ đánh giá tính năng tại một điểm đó là khi điều hòa vận hành ở chế độ đầy tải/tải danh định ISO 16358, Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps – Testing and calculating methods for seasonal performance factors Đánh giá tính năng tại điểm đầy tải + điểm non tải 4. TÌNH HÌNH TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM TCVN 7830:2007, Điều hòa không khí – Hiệu suất năng lượng TCVN 7831:2007, Điều hòa không khí – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng Theo ISO 5151 5. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRONG TCVN VỀ HSNL ĐỐI VỚI ĐHKK TCVN 7830:2012, Máy điều hòa không khí không ống gió – Hiệu suất năng lượng TCVN 7831:2012, Máy điều hòa không khí không ống gió – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng Phạm vi áp dụng: máy điều hòa không khí không ống gió có hoặc không có bộ biến tần sử dụng máy nén-động cơ kiểu kín và giàn ngưng tụ làm mát bằng không khí (sau đây gọi tắt là thiết bị) có năng suất lạnh danh định đến 14 000 W (48 000 BTU/h). 5. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRONG TCVN VỀ HSNL ĐỐI VỚI ĐHKK Cấp hiệu suất năng lượng 5. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRONG TCVN VỀ HSNL ĐỐI VỚI ĐHKK So sánh mức MEPS 1) Có hiệu lực từ 1/1/2004. 2) Sử dụng ISO 5151 5. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRONG TCVN VỀ HSNL ĐỐI VỚI ĐHKK Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng (theo ISO 16358) Trong tiêu chuẩn này, máy điều hòa không khí được phân thành 4 loại: Có năng suất lạnh cố định Có hai cấp năng suất lạnh Có nhiều cấp năng suất lạnh Có năng suất lạnh vô cấp Đo năng suất lạnh ở chế độ đầy tải (100%) và chế độ non tải (50%) Tuyến tính hóa đường đặc tính đi qua hai điểm đo được Dựa vào đường đặc tính đó, tính toán được năng suất lạnh tổng/tổng tải lạnh và điện năng tiêu thụ. CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
Tài liệu liên quan