Tiểu luận Đề tài về vốn

Theo ngĩa chung nhất, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các loại tài sản của doanh nghiệp tồn tại dưới các hình thức khác nhau được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh sinh lợi cho doanh nghiệp Đó là nguồn nguyên vật liệu, tài sản cố định sản xuất, nhân lực, thông tin, uy tín của doanh nghiệp.

pdf25 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2453 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Đề tài về vốn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. -----[\ [\----- TIỂU LUẬN Đề tài: ĐỀ TÀI VỀ VỐN ĐỀ TÀI VỐN Phần một I, Khái niệm về vốn , vai trò của vốn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1. Khái niệm : Theo nghĩa chung nhất, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các loại tài sản của DN tồn tại dới các hình thức khác nhau đợc sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh sinh lợi cho doanh nghiệp . Đó là nguồn nguyên vật liệu, tài sản cố định sản xuất, nhân lực, thông tin, uy tín của doanh nghiệp, đợc sử dụng cho mục đích để sinh lợi cho doanh nghiệp . Vốn khác với tiền và các loại hàng hoá tiêu dùng khác, tiền tiêu dùng trong lu thông dới hình thức mua bán trao đổi, các vật phẩm tiêu dùng nên không đợc gọi là vốn. Các hàng hoá đợc sử dụng cho tiêu dùng cũng không phải là vốn. 2 .Phân loại vốn : -Theo ý nghĩa của vốn , vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng gồm : +Vốn pháp định : là vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp do pháp luật quy định . +Vốn điều lệ : là số vốn ghi trong điều lệ cho từng loại nghề của doanh nghiệp khi thành lập, khi bố cáo thành lập do các chủ sở hữu góp. +Vốn huy động : là số vốn do doanh nghiệp (nhà nớc) huy động dới các hình thức nh phát hành trái phiếu, nhận vốn liên kết,vay các tổ chức cá nhân để kinh doanh . -Theo tính chất hoạt động, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng gồm : +Vốn ở dạng hiện vật +Vốn ở dạng tiền +Vốn ở dạng khác (ngân phiếu, nhãn hiệu, thông tin ...) -Theo tính chất hoạt động và nghĩa hẹp thì số vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng bao gồm hai bộ phận chính:vốn cố định và vốn lu động. 2.1. Vốn cố định (VCĐ) : Để hoạt động sản xuất kinh doanh , các doanh nghiệp phải có vốn. Với doanh nghiệp xây dựng, vốn dùng vào sản xuất kinh doanh gọi là vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng. Theo nghĩa rộng, vốn của doanh nghiệp bao gồm tất cả các yếu tố phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nh vốn cố định, vốn lu động, nhân lực, thông tin, các bí quyết công nghệ. Có thể nói, vốn là tài nguyên của doanh nghiệp.Vốn trong doanh nghiệp đợc chia làm hai loại là vốn cố định và vốn lu động. 2.1.1.Khái niệm VCĐ Là một bộ phận của vốn sản xuất, là số vốn ứng trớc để mua sắm, xây dựng các tài sản cố định nên quy mô vốn cố định lớn hay bé hoàn toàn phụ thuộc vào quy mô của tài sản cố định. Ngợc lại, quy mô của tài sản cố định doanh nghiệp xây dựng lại phụ thuộc đặc thù loại hình sản xuất, tính chất của dây truyền công nghệ và trình độ trang bị kỹ thuật của doanh nghiệp. Trong ngành xây dựng, quy mô vốn cố định của các doanh nghiệp rất khác nhau nên trong nền kinh tế thị trờng và trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển thì doanh nghiệp nào có vốn cố định lớn thờng có quy mô và năng lực sản xuất lớn, kinh tế hiện đại. Với một nguồn vốn xây dựng tìm ra cách sử dụng để đạt hiệu quả tối u là mục tiêu mà doanh nghiệp nào cũng tìm cách đạt đến. Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định. Vì vậy, đặc điểm của vốn cố định phụ thuộc đặc điểm của tài sản cố định. Đó là: - Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh - Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Về số lợng (số tài sản cố định) không đổi, nhng về mặt giá trị, vốn cố định đợc dịch chuyển dần vào trong giá thành sản phẩm mà VCĐ đó sản xuất ra. Thông qua hình thức khấu hao mòn tài sản CĐ, giá trị dịch chuyển dần đó tơng ứng với mức độ hao mòn thực tế của tài sản CĐ. Nguồn vốn cố định trong doanh nghiệp nhà nớc: Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trờng nh hiện nay. Ở nớc ta thì nguồn vốn cố định của các doanh nghiệp xây dựng cũng rất đa dạng, có thể kể tới : - Nguồn vốn do chủ sở hữu là nhà nớc đầu t ban đầu khi thành lập. - Nguồn vốn cấp phát bổ xung từ ngân sách. - Nguồn vốn do đợc biếu, đợc tặng. - Nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, vốn vay. 2.1.2.Phân loại VCĐ : Cách phân loại và nhận biết VCĐ cũng là cách phân loại và nhận biết TSCĐ vì VCĐ là biểu hiện bằng tiền của TSCĐ . a- Phân loại theo tính chất TSCĐ : * Tài sản cố định hữu hình: Là bộ phận t liệu sản xuất giữ chức năng là t liệu lao động có hình thái vật chất trong quá trình sản xuất từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập và là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản có kết cấu độc lập. Chúng có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, tham gia nhiều lần vào quá trình sản xuất nhng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. Về mặt giá trị, tài sản cố định chuyển dần giá trị của chúng vào trong giá trị sử dụng mà chúng sản xuất ra. Thông qua hình thức khấu hao mòn tài sản cố định. Do vậy, giá trị tài sản cố định bị giảm dần tùy theo mức hao mòn của chúng. Trong quá trình sản xuất, tài sản cố định hữu hình gồm: - Nhà cửa, vật kiến trúc . - Máy móc, thiết bị. - Phơng tiện vận tải, truyền dẫn cáp điện, nớc thông tin ... Để sử dụng vốn cố định có hiệu quả, không nhất thiết doanh nghiệp phải trang bị đầy đủ các loại tài sản cố định, tuỳ từng khả năng và trờng hợp, những tài sản cố định chỉ cần thiết cho doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Doanh nghiệp có thể ký hợp đồng thuê tài sản cố định. Ngợc lại có những tài sản cố định, doanh nghiệp có thể cho các doanh nghiệp khác thuê theo thời hạn đi thuê, việc thuê tài sản cố định đợc chia thành hai hình thức : -Thuê dài hạn -Thuê ngắn hạn *Tài sản cố định vô hình : là những tài sản cố định không có hình thái vật chất (không nhìn thấy, cũng không sờ thấy) thể hiện một lợng giá trị đã đợc đầu t, trong đó là lợi ích của các nguồn có tính kinh tế mà giá trị của chúng xuất phát từ các đặc quyền của doanh nghiệp. Chúng có liên quan nhiều đến chu kỳ sản xuất (nh cho phép liên quan đến đất sử dụng, quyền phát hành, bằng phát minh, sáng chế, bản quyền tác giả, ...). Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tài sản cố định vô hình gồm : -Cho phép thành lập doanh nghiệp (điều tra, khảo sát, lập dự án, ...) chuẩn bị sản xuất kinh doanh. -Giá trị phát minh, sáng chế ... -Cho phép lợi thuế thơng mại (vị trí, uy tín của doanh nghiệp ...) mà doanh nghiệp phải trả khi thành lập hay sát nhập ...và tài sản cố định khác nh quyền đặc, quyền thuê nhà, độc quyền sản xuất kinh doanh. b- Phân loại theo chức năng, tác dụng của tài sản cố định : -Tài sản cố định trực tiếp sản xuất, thi công xây lắp (nhà cửa, công trình, phơng tiện vận tải máy móc, thiết bị cơ giới ...) -Tài sản cố định gián tiếp tham gia vào quá trình thi công xây lắp : không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất mà chỉ có tác dụng phục vụ trong lĩnh vực gián tiếp nhng không thể thiếu chúng bao gồm nhà tiếp khách, thiết bị giao thông công cộng ... 2.1.3Cách nhận biết VCĐ : TSCĐ hữu hình phải thoã mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn dới đây : +Chắc chắn thu đợc lợi ích KT trong tơng lai từ việc sử dụng tài sản đó. +Nguyên giá TS đó phải đợc xác định một cách tin cậy. +Giá trị đủ lớn từ 10 triệu đồng Việt Nam trở lên. +Thời gian sử dụng đủ lớn, từ một năm trở lên. Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả 4 tính chất nêu trên thì đợc hạch toán trực tiếp hoặc đợc phân bổ dần vào CPKD của DN . TSCĐ vô hình là chi phí trong giai đoạn triển khai đợc tạo ra từ nội bộ DN nếu thoả mãn 7 điều kiện sau : -Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đa TS vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán -DN dự định hoàn thành TS vô hình để sử dụng hoặc bán -DN có khả năng sử dụng hoặc bán TS vô hình đó. -TS vô hình đó phải tạo ra đợc lợi ích kinh tế trong tơng lai -Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng TS vô hình đó -Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra TS vô hình đó -Đủ tính chất về thời gian sử dụng và giá trị theo QĐ cho TSCĐ vô hình QĐ của BTC,số 206/2003/QĐ-BTC: Hiện nay, nhà nớc trao quyền đầy đủ cho giám đốc và tập thể lao động của xí nghiệp, nhà nớc chỉ quản lý tổng thể tài sản cố định mà không quản lý trực tiếp từng đối tợng, từng danh điểm tài sản cố định. Nhà nớc chỉ yêu cầu xí nghiệp không làm giảm tổng thể, xí nghiệp có quyền mua sắm trao đổi, cho thuê, cho vay một phần tài sản cố định của mình, miễn là tổng thể giá trị chung và năng lực của xí nghiệp ngày càng tăng ... Cơ sở mới này tạo điều kiện cho xí nghiệp phát huy cao hiệu xuất sử dụng tài sản cố định, đồng thời giảm bớt thủ tục trong công việc thay đổi tài sản cố định để nâng cao năng lực sản xuất cho đơn vị cơ sở. 2.2. Vốn lu động (VLĐ): 2.2.1. Khái niệmVLĐ: Vốn lu động là tiền ứng vào tài sản lu động (phân chia mua sắm, tài sản lu động bằng vốn lu động) Là một bộ phận của vốn sản xuất của doanh nghiệp xây dựng mà hình thái vật chất của nó chủ yếu thuộc về đối tợng lao động. Vốn lu động của doanh nghiệp xây dựng là toàn bộ số vốn mà doanh nghiệp phải ứng ra nhằm thoả mãn nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu trong giai đoạn sản xuất và nhu cầu lu thông. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn lu động luôn biến đổi từ hình thái tiền tệ sang hình thái hiện vật rồi trở về hình thái tiền tệ để thực hiện một vòng chu chuyển. Sau mỗi vòng chu chuyển, vốn lu động sẽ đợc thu hồi toàn bộ dới hình thức tiền tệ. Vòng chu chuyển (hay chu kỳ - vòng lu chuyển) của vốn lu động là khoảng thời gian cần thiết để vốn lu động biến đổi t hình thái tiền tệ sang hình thái hiện vật rồi trở lại hình thái tiền tệ. Sự biến đổi của vốn có tính chất tuần hoàn, nh vậy gọi là chu chuyển của vốn. Vòng chu chuyển vốn lu động của doanh nghiệp xây dựng đợc biểu thị bằng công thức : T... H ... SX ... TP... T’ Vòng chu chuyển này gồm 3 giai đoạn : +Doanh nghiệp dùng tiền để mua sắm nguyên, nhiên vật liệu, phụ tùng thay thế ... dự trữ trong kho cho quá trình sản xuất (tiền tệ đến hiện vật) +Giai đoạn trực tiếp sản xuất. Doanh nghiệp suất các nguyên vật liệu trong kho dự trữ của đơn vị để đa vào sản xuất thi công xây lắp. Quá trình sản xuất dới tác động của ngời lao động thông qua t liệu lao động đã biến nguyên, nhiên vật liệu... thành các sản phẩm hoàn chỉnh(thành phẩm) Vốn lu động trong giai đoạn này chính là giá trị các sản phẩm đã hoàn chỉnh và một số sản phẩm đang chế tạo dở dang, các bán thành phẩm. Thời gian vốn lu động dừng lại trong giai đoạn sản xuất gọi là thời gian sản xuất. +Kết thúc quá trình sản xuất. Doanh nghiệp tiến hành bàn giao, thanh toán khối lợng sản phẩm để thu tiền về. Trong giai đoạn này, vốn lu động từ hình thái hàng hoá về hình thái tiền tệ. Thời gian vốn lu động dừng lại trong lu thông gọi là thời gian lu thông. Tổng thời gian dự trữ sản xuất, thời gian sản xuất , thời gian lu thông gọi là chu kỳ của vốn lu động. 2.2.2 Thành phầnVLĐ: Để quản lý và sử dụng có hiệu qủa cần phân loại vốn lu động của doanh nghiệp xây dựng theo các tiêu thức khác nhau phù hợp yêu cầu quản lý. * Căn cứ vào nguồn hình thành vốn lu động : +Vốn lu động tự có: hình thành từ khi thành lập doanh nghiệp, do nhà nớc cấp một lần ban đầu khi doanh nghiệp mới bớc vào hoạt động và sẽ điều chỉnh vốn đó khi có sự biến đổi mặt giá (doanh nghiệp nhà nớc) +Vốn lu động coi nh tự có : là nguồn vốn nội bộ mà doanh nghiệp xây dựng có thể lợi dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất nh tiền lơng, phí tổn tiền thuế phải trả, phải nộp nhng cha đến ngày phải trả, phải nộp phí tổn trích trớc. +Vốn lu động đi vay : là số vốn lu động doanh nghiệp vay của cá nhân, tập thể nhằm đáp ứng nhu cầu về dự trữ, nhu cầu thờng xuyên, nhu cầu thanh toán của đơn vị. *Căn cứ vào hình thái vật chất : -Vốn lu động nằm trong khâu dự trữ sản xuất : là biểu hiện của các nguyên, nhiên, vật liệu chính, bán thành phẩm, cấu kiện xây dựng, vật liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu dùng sơn, mạ, xà phòng... -Vốn lu động nằm trong khâu sản xuất : là biểu hiện bằng tiền của các sản phẩm dở dang (các sản phẩm cha bàn giao cho chủ đầu t, chính phủ chờ phân bổ ...). -Vốn lu động nằm trong khâu lu thông : biểu hiện bằng tiền của các thành phẩm chờ tiêu thụ hàng hoá mua ngoài, vốn trong thanh toán, các khoản vốn ngắn hạn, các khoản vốn thế chấp ... *Căn cứ vào hình thái biểu hiện : +Vật t, hàng hoá : biểu hiện bằng tiền của các tài sản lu động, tài sản lu thông có hình thái hiện vật cụ thể (nguyên vật liệu,bán thành phẩm...). -Vốn bằng tiền : là các khoản vốn bằng tiền của doanh nghiệp nh : tiền mặt tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng ... vốn trong thanh toán, tiền tạm ứng ... *Căn cứ vào quan hệ sở hữu : +Vốn chủ sở hữu : là số vốn lu động mà doanh nghiệp hoàn toàn có đầy đủ các quyền sở hữu, sử dụng, định đoạt, phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh +Nợ phải trả : là khoản vốn lu động đợc hình thành do nhu cầu sản xuất mà doanh nghiệp đã vay của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, các cá nhân, tổ chức kinh tế vay thông qua phát hành tín phiếu, cổ phiếu ... *Căn cứ vào nguồn hình thành : +Vốn điều lệ : là số vốn trong điều lệ khi thành lập doanh nghiệp và phải đợc bổ xung khi đợc giao nhiệm vụ bổ xung (vốn tự có), đó chính là tiền ngân sách nhà nớc cấp và coi nh nguồn ngân sách nhà nớc vốn viện trợ, tặng, biếu ... +Vốn huy động : là số vốn mà doanh nghiệp huy động dới các hình thức phát hành trái phiếu, nhận vốn góp liên doanh, liên kết theo quy dịnh của pháp luật. Vốn này phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. +Nguồn vốn tự bổ xung : là nguồn vốn doanh nghiệp trích từ lợi nhuận để bổ xung vào vốn nhằm tăng quy mô sản xuất. 2.2.3Kết cấu VLĐ : Kết cấu vốn lu động là tỷ trọng từng loại vốn so với tổng số vốn lu động qua kết cấu vốn lu động, thấy đợc tình hình phân bổ vốn lu động và sử dụng mỗi khoản trong mỗi chu kỳ quay của vốn. Từ đó biết đợc trọng điểm quản lý vốn lu động trong từng doanh nghiệp xây dựng . *Kết cấu vốn lu động phụ thuộc vào các nhân tố : -Nhân tố về mặt sản xuất : +Với doanh nghiệp xây dựng : là vốn nguyên liệu kết cấu, bán thành phẩm ... +Chu kỳ sản xuất (trong công trình xây dựng dài) kết cấu vốn xây dựng cao (thời gian dài, vốn lớn). +Điều kiện sản xuất (tiến hành ngoài trời, chi phí phụ lớn, vận chuyển nhiều ...). -Nhân tố về mặt cung cấp: Tổng nguyên vật liệu, bán thành phẩm lớn, (rất lớn) cung cấp vật t kỹ thuật kịp thời và đồng bộ theo tiến độ ảnh hởng lớn đến thời gian xây dựng dẫn đến ảnh hởng trực tiếp đến kết cấu vốn lu động -Nhân tố phụ thuộc quá trình lu thông, là khi kết cấu xây dựng xong, kết cấu vốn lu động phụ thuộc hình thức nghiệm thu, chế độ thanh quết toán ... II Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Về pháp luật: Mỗi doanh nghiệp khi muốn thành lập thì điều kiện đầu tiên doanh nghiệp đó phải có một lợng vốn nhất định (lợng vốn tối thiểu mà pháp luật quy định cho từng loại doanh nghiệp). Vốn có thể đợc xem là một cơ sở quan trọng nhất để đảm bảo cho sự tồn tại t cách pháp luật của doanh nghiệp trớc pháp luật. Về kinh tế : bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tăng trởng và phát triển đều cần có vốn. Vốn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong chiến lợc phát triển của doanh nghiệp, quyết định sự tồn tại và phát triển của từng doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trờng thì doanh nghiệp đó phải có một lợng vốn nhất định, lợng vốn đó không những đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục mà còn phải dùng để cải tiến máy móc thiết bị, hiện đại hoá công nghệ. Mục đích cuối cùng của doanh nghiệp là tìm kiếm lợi nhuận. Lợi nhuận là khoản tiền chênh lệch giữa thu nhập và chi phí doanh nghiệp bỏ ra để đạt đợc thu nhập đó từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó đa lại. Trong nền kinh tế thị trờng các doanh nghiệp không chỉ tồn tại đơn thuần mà còn có sự cạnh tranh gay gắt với nhau. Nếu thiếu vốn sẽ dẫn đến năng xuất lao động thấp, thu nhập thấp, doanh nghiệp sẽ càng tụt lùi vì vòng quay của vốn càng ngắn lại thì quy mô của doanh nghiệp càng co lại. -Bên cạnh đó, mỗi doanh nghiệp có một lợng vốn tơng đối thì doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn những phần sản xuất kinh doanh hợp lý, hiệu quả, đảm bảo an toàn tổ chức, hiệu quả vốn nâng cao, huy động tài trợ dễ dàng, khả năng thanh toán đảm bảo, có đủ tiềm lực khắc phục khó khăn và một số rủi ro trong kinh doanh. -Vốn ấy là yếu tố quyết định doanh nghiệp nên mở rộng hay thu hẹp phạm vi hoạt động của mình.Thật vậy, khi đồng vốn của doanh nghiệp càng sinh sôi nảy nở, thì doanh nghiệp sẽ mạnh dạn mở rộng phạm vi hoạt động vào các tiềm năng mà trớc đó doanh nghiệp cha có điều kiện thâm nhập và ngợc lại khi đồng vốn bị hạn chế thì doanh nghiệp nên tập trung vào một số hoạt động mà doanh nghiệp có lợi thế trên thị trờng. Đối với các DN tiếp nhận vốn nớc ngoài, ngoài việc SD vốn này, họ còn có thể tiếp thu đợc những kinh nghiệm quản lý cũng nh kỹ năng, kỹ sảo và công nghệ hiện đại, thông tin cập nhật hằng ngày. Hơn nữa, họ còn có thể rút ngắn thời gian tích luỹ vốn ban đầu và thu một phần lợi nhuận của các công ty nớc ngoài. Trong doanh nghiệp, vốn là cơ sở để mua sắm các trang thiết bị, máy móc, nhà xởng, tạo công ăn việc làm cho ngời lao động, tăng thu nhập cho ngời lao động. Ngoài ra, vốn còn đợc sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẳn có và tạo tiềm lực lớn hơn cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Vốn, với đặc trng của nó là phải vận động để sinh lời, do vậy, một khi đã tồn tại đợc trên thị trờng thì doanh nghiệp đó phải ngày càng phát triển, tức là đồng vốn của doanh nghiệp ngày càng tăng theo thời gian sản xuất kinh doanh. III. Các chỉ tiêu, phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp: 1 . Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn: Bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào, đều mong muốn đạt đợc những kết quả hữu ích nào đó. Kết quả đạt đợc trong kinh doanh mới chỉ đáp ứng phần nào yêu cầu của cá nhân và xã hội. Tuy nhiên, kết quả đó đợc tạo ra ở mức nào là vấn đề phải xem xét vì nó phản ánh chất lợng của hoạt động tạo nên kết quả đó. Hiệu quả của doanh nghiệp bao gồm hai bộ phận:hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế. +Hiệu quả xã hội: là đại lợng phản ánh mức độ thực hiện các mục tiêu xã hội của doanh nghiệp và mức độ ảnh hởng của các kết quả đạt đợc của doanh nghiệp đến xã hội và môi trờng. +Hiệu qủa kinh tế: là hiệu quả chỉ sét trên phơng diện kinh tế của hoạt động kinh doanh. Nó mô tả mối tơng quan giữa lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp đạt đợc với chi phí đã bỏ ra để đạt đợc lợi ích đó. Thực chất của hiệu qủa kinh tế là thực hiện yêu cầu của quy luật tiết kiệm thời gian. Nó biểu hiện trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu xác định. Nó quy định động lực phát triển của lực lợng sản xuất. Tạo điều kiện phát triển văn minh xã hội và nâng cao đời sống của loài ngời qua mọi thời đại. Tóm lại, hiệu quả kinh tế là phạm trù khách quan phản ánh trình độ và năng lực quản lý, biện pháp tổ chức sản xuất đảm bảo thực hiện có kết qủa cao những nhiệm vụ kinh tế mà xã hội đặt ra trong từng thời kỳ với chi phí nhỏ nhất, (tối đa hoá lợi ích, tối thiểu hoá lợng vốn kinh doanh của doanh nghiệp, thu lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh). Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là quan hệ giữa đầu ra và đầu vào của quá trình kinh doanh hay cụ thể là quan hệ giữa toàn bộ kết quả kinh doanh với toàn bộ chi phí của quá trình kinh doanh đó. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn không chỉ thể hiện đơn thuần ở kết quả kinh doanh và chi phí kinh doanh, mà nó còn thể hiện ở nhiều mặt chỉ tiêu về kinh tế thanh toán, số vòng quay của vốn. Để đánh giá một cách toàn diện về hiệu qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phải xem xét những khó khăn, thuận lợi cũng nh các lợi thếm, nguy cơ tiềm tàng của doanh nghiệp trong tơng lai. 2. Các chỉ tiêu phân tích đánh giá hiệu qủa sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp: 2.1 Các chỉ tiêu chung dùng để đánh giá HQSD vốn kinh doanh nói chung : Mục đích của hoạt động sản xuất kinh doanh đều hớng tới hiệu quả kinh tế trên cơ sở khai thác và sử dụng triệt để mọi nguồn lực sẳn có. Khai thác và sử dụng các tiềm lực về vốn sẽ hoàn thành nên hiệu quả thực sự cho hoạt động sản xuất
Tài liệu liên quan