Tiểu luận Triết Cơ sở lí luận của việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kì quá độ

) Khi phân biệt hàng hóa giản đơn và sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, kết luận về phương pháp luận: khi giai cấp vô sản giành được chính quyền cần có thái độ đối xử khác nhau đối với 2 loại tư hữu của hai loại hình sản xuất hàng hóa trên. - Đối với tư hữu tư bản chủ nghĩa: Quốc hữu hóa. Nhưng bản thân quá trình quốc hữu hóa có nhiều hình thức và giai đoạn: hoặc bằng tịch thu hoặc bằng hình thức chuộc lại và phải được tiến hành dần dần từng bước một hoặc bằng sự liên kết của Nhà nước với các cơ sở kinh tế tư bản chủ nghĩa để hình thành kinh tế tư bản Nhà nước. Vì thế trong một thời gian dài vẫn còn tồn tại thành phần kinh tế tư bản tư nhân. - Đối với tư bản nhỏ của người sản xuất hàng hóa nhỏ thì chỉ có thông qua con đường hợp tác hóa. Để tiến hành hợp tác hóa theo quy luật và nguyên tắc cần phải có thời gian. Do đó trong thời kỳ quá độ còn thành phần cá thể của nông dân và thợ thủ công, tiểu thương là một tất yếu.

doc16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1883 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Triết Cơ sở lí luận của việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kì quá độ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan