Tiểu luận Triết Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kì đổi mới gắn với hoạt động ngân hàng

(Bản scan) Chủ nghĩa duy vật lịch sử của Mác - Lênin đánh giá là thành tựu vĩ địa nhất của tư tưởng khoa học, trong đó cốt lõi là học thuyết hình thái kinh tế - xã hội. Giai cấp tư bản không thể chấp nhận được học thuyết này vì trong đó đã luận chứng một cách khoa học chặt chẽ chế độ tư bản sẽ bị thay thế bằng chế độ cộng sản chủ nghĩa theo quy luật chung của tiến hóa xã hội, mà chủ nghĩa duy vật lịch sử của Mác đã tìm ra.

pdf20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2033 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Triết Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kì đổi mới gắn với hoạt động ngân hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên