Tìm hiểu gói phần mềm Data Studio phiên bản 2 của IBM

Bài này cung cấp cho bạn một tổng quan về họ sản phẩm Data Studio và các mô tả ngắn gọn về các khả năng của từng sản phẩm Data Studio. Các mô tả sản phẩm giúp bạn phân biệt giữa các tính năng miễn phí và các tính năng bổ sung có sẵn để mua. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách tải về và cách cài đặt chức năng miễn phí cũng như cách để có được các phiên bản dùng thử bao gồm các tính năng bổ sung có sẵn để mua. Bài này không mô tả và liệt kê hết tất cả các tính năng của từng sản phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy sử dụng các liên kết được cung cấp trong các mô tả sản phẩm riêng và trong phần

pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1639 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu gói phần mềm Data Studio phiên bản 2 của IBM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tìm hiểu gói phần mềm Data Studio phiên bản 2 của IBM Giới thiệu Bài này cung cấp cho bạn một tổng quan về họ sản phẩm Data Studio và các mô tả ngắn gọn về các khả năng của từng sản phẩm Data Studio. Các mô tả sản phẩm giúp bạn phân biệt giữa các tính năng miễn phí và các tính năng bổ sung có sẵn để mua. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách tải về và cách cài đặt chức năng miễn phí cũng như cách để có được các phiên bản dùng thử bao gồm các tính năng bổ sung có sẵn để mua. Bài này không mô tả và liệt kê hết tất cả các tính năng của từng sản phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy sử dụng các liên kết được cung cấp trong các mô tả sản phẩm riêng và trong phần Tài nguyên. Data Studio là gì? Data Studio là tên của một họ danh mục các sản phẩm dùng để cung cấp tầm nhìn của IBM về một môi trường quản lý dữ liệu tích hợp theo mô đun. Môi trường này được thiết kế để tăng năng suất cho tất cả các vai trò trong suốt vòng đời dữ liệu và giúp làm giảm tính phức tạp và chi phí quản lý các ứng dụng cơ sở dữ liệu. Mỗi sản phẩm Data Studio được thiết kế để giải quyết các nhiệm vụ trong mỗi pha của vòng đời ứng dụng theo quan điểm quản lý dữ liệu. Bài này tập trung vào mô tả từng sản phẩm quản lý các pha khác nhau của vòng đời ứng dụng và cách đóng gói các sản phẩm đó. Hình 1. Các khả năng quản lý dữ liệu tích hợp trong Data Studio Dưới đây là các mô tả mức cao về các sản phẩm được hiển thị trong hình trên: Các liên kết nhanh với DB2 cho các nhà phát triển và các nhà quản trị cơ sở dữ liệu cho z/OS Trong nhiều năm qua, IBM đã có một bộ các công cụ tuyệt vời để quản lý dữ liệu và các ứng dụng DB2 cho z/OS. Theo thời gian, có nhiều tính năng hơn cho z/OS sẽ được cung cấp trong các sản phẩm này, cũng như các giải pháp quản lý dữ liệu tích hợp và dữ liệu đa dạng khác. Về các sản phẩm được mô tả trong bài này, hiện nay có thể chạy tất cả các sản phẩm dưới đây với các cơ sở dữ liệu z/OS:  InfoSphere Data Architect (Kiến trúc sư dữ liệu InfoSphere).  Data Studio Developer and Data Studio pureQuery Runtime (Nhà phát triển Data Studio và Môi trường thời gian chạy của pureQuery Data Studio).  DB2 High Performance Unload for z/OS (Tháo dỡ hiệu năng cao của DB2 cho z/OS).  DB2 Optimization Expert for z/OS (Chuyên gia tối ưu hóa của DB2 cho z/OS). Mặc dù không được mô tả trong bài này, tập các giải pháp Optim của IBM cũng có hỗ trợ rất tốt cho z/OS để quản lý sự tăng trưởng dữ liệu, bảo vệ sự riêng tư dữ liệu và hợp lý hóa dữ liệu thử nghiệm tốt hơn.  InfoSphere Data Architect: Đơn giản hóa mô hình hóa dữ liệu và thiết kế tích hợp, cho phép các kiến trúc sư khám phá, mô hình hóa, liên kết và chuẩn hóa các tài sản dữ liệu đa dạng và phân tán.  Data Studio Developer: Cung cấp một môi trường thử nghiệm và phát triển hoàn chỉnh để xây dựng các đối tượng cơ sở dữ liệu, các truy vấn, logic cơ sở dữ liệu và các ứng dụng pureQuery.  Data Studio pureQuery Runtime: Cung cấp một nền tảng truy cập dữ liệu hiệu năng cao để cung cấp khả năng tối ưu hóa và khóa chặt SQL mà không cần sửa đổi ứng dụng.  Data Studio Administrator: (Nhà quản trị Data Studio): Quản lý các thay đổi cấu trúc phức tạp trong khi bảo quản dữ liệu, các đặc quyền, tất cả các đối tượng phụ thuộc và kết buộc ứng dụng.  DB2 High Performance Unload: (Tháo dỡ hiệu năng cao của DB2) Cung cấp một tiện ích tháo dỡ tốc độ cao như là một sự thay thế cho tính năng xuất khẩu. Cho dù sử dụng độc lập hay sử dụng kết hợp với Data Studio Administrator, tính năng này làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để di trú các cơ sở dữ liệu.  DB2 Performance Expert and DB2 Performance Expert Extended Insight Feature: (Chuyên gia hiệu năng của DB2 và Tính năng nhìn thấu bên trong mở rộng của Chuyên gia hiệu năng của DB2): Cung cấp một giải pháp quản lý hiệu năng chủ động và toàn diện cho các ứng dụng cơ sở dữ liệu để truy cập các cơ sở dữ liệu DB2 trên Linux®, UNIX® và Windows®. Tính năng nhìn thấu bên trong mở rộng bổ sung cho Chuyên gia hiệu năng (Performance Expert) bằng cách cung cấp việc giám sát giao dịch cơ sở dữ liệu từ đầu đến cuối cho các ứng dụng cơ sở dữ liệu Java.  DB2 Optimization Expert for z/OS: (Chuyên gia tối ưu hóa của DB2 cho z/OS) Cung cấp một môi trường để thực hiện các nhiệm vụ giám sát và tinh chỉnh tải công việc và truy vấn khi truy cập vào các cơ sở dữ liệu DB2 cho z/OS. Còn có các sản phẩm bổ sung là một phần của danh mục quản lý dữ liệu tích hợp, ví dụ như Optim™ Test Data Management Solutions (Các giải pháp quản lý dữ liệu thử nghiệm Optim), tuy nhiên, bài này sẽ chỉ tập trung vào các sản phẩm được mô tả ở trên. Có gì mới trong gói Data Studio 2.1 Phiên bản mới nhất của danh mục Data Studio (2.1) đã thực hiện các thay đổi đóng gói sau đây:  InfoSphere Data Architect Developer đã không thay đổi về mặt chức năng của nó. Tuy nhiên, sản phẩm này đã được gắn nhãn lại từ Rational® Data Architect thành InfoSphere Data Architect để phản ánh vai trò chủ yếu của sản phẩm này trong IBM InfoSphere Foundation Tools (Các công cụ của nền tảng InfoSphere của IBM) và IBM InfoSphere Warehouse (Kho dữ liệu InfoSphere của IBM).  Data Studio Developer đã bổ sung thêm các khả năng đáng kể cho các nhà phát triển và các nhà quản trị cơ sở dữ liệu (xem loạt video Channel DB2 và phần Tài nguyên để biết các liên kết đến thông tin bổ sung). Hầu hết những cải tiến này đã được thực hiện trong chức năng có sẵn để mua, nhưng bạn có thể tải về bản tải về dùng thử và trải nghiệm với toàn bộ các tính năng của sản phẩm này. Khi giấy phép dùng thử Data Studio Developer hết hạn, bạn vẫn có thể sử dụng các chức năng miễn phí của sản phẩm. Ngoài ra, bạn có thể chọn cài đặt tính năng miễn phí mà không cần cài đặt các tính năng dùng thử (Các khách hàng DB2 và Informix® sẽ được hỗ trợ đầy đủ với bản tải về đó). Như trong bản phát hành trước, Data Studio pureQuery Runtime chưa có sẵn như là một bản dùng thử tải về riêng biệt, nhưng nó được bao gồm với bản tải về dùng thử Data Studio Developer để sử dụng trên cùng một máy tính tương tự như bản dùng thử Data Studio Developer.  Data Studio Administrator (Nhà quản trị Data Studio) đã bổ sung nhiều tính năng mới để thực hiện các nhiệm vụ quản trị hàng ngày dễ dàng hơn. Một tập các tính năng quan trọng đã có trong DB2 Control Center (Trung tâm điều khiển DB2) trước đây bây giờ là một phần của chức năng miễn phí và vẫn sử dụng được sau khi hết hạn tải về dùng thử 30 ngày. Ngoài ra, bạn có thể chọn cài đặt các tính năng miễn phí một cách riêng biệt mà không có các tính năng dùng thử.  IBM DB2 Performance Expert cho Linux, UNIX và Windows hiện nay bao gồm một giấy phép sử dụng hạn chế, miễn phí của Ấn bản DB2 Enterprise Server để dùng làm kho lưu trữ, nơi mà DB2 Performance Expert (Chuyên gia hiệu năng DB2) có thể lưu trữ các số liệu chính. Việc bao gồm giấy phép cơ sở dữ liệu DB2 miễn phí này khuyến khích các tổ chức mở rộng các cơ sở dữ liệu hiệu năng của họ để nắm bắt và giữ lại nhiều dữ liệu hiệu năng hơn, vừa cho phép xác định vấn đề nhanh hơn, vừa cho phép phân tích xu hướng chính xác hơn.  IBM DB2 Performance Expert Extended Insight Feature cung cấp việc giám sát giao dịch cơ sở dữ liệu từ đầu đến cuối cho các ứng dụng cơ sở dữ liệu Java. Đây là một tính năng bổ sung cho DB2 Performance Expert. Nó cung cấp một trình giám sát dựa trên thời gian đáp ứng để cho phép phân giải vấn đề nhanh chóng và chính xác bằng cách phân chia theo trực giác cách sử dụng thời gian trong máy chủ ứng dụng, máy chủ cơ sở dữ liệu và mạng giữa chúng.  IBM DB2 Optimization Expert for z/OS bây giờ có sẵn trên một nền tảng Eclipse và shell chia sẻ chung với các sản phẩm Data Studio khác. Đây là bước quan trọng đầu tiên để tích hợp tinh chỉnh truy vấn chặt chẽ hơn với các nhiệm vụ khác, ví dụ như phát triển ứng dụng. DB2 Optimization Expert nhận biết các SQL hoạt động kém và cung cấp một tập đầy đủ các chuyên gia tư vấn có thể giúp cải thiện hiệu năng hệ thống và giảm tổng chi phí sở hữu. Visual Explain (Giải thích trực quan) là một chức năng miễn phí mới cung cấp đường dẫn truy cập và các số liệu thống kê có liên quan cho các câu lệnh SQL và XQuery. Các tính năng miễn phí của Data Studio Các tính năng miễn phí trong Data Studio cung cấp một nền tảng mà dựa vào đó bạn có thể thêm các tính năng và các chức năng khi cần thiết. Gói nền tảng này đã tiến triển từ bản phát hành 1.1, khi nó có sẵn để dùng lần đầu tiên. Dưới đây, việc điểm lại quá trình tiến triển từ bản phát hành 1.2 đến 2.1 sẽ giúp cung cấp một sự hiểu biết đầy đủ về những gì đã thay đổi trong gói này. Các sản phẩm dựa trên Eclipse Trong Data Studio 1.2, tất cả các tính năng miễn phí dựa trên Eclipse được kết hợp với các tính năng mà bạn phải mua và có thể nhận được bằng cách tải về dùng thử 30 ngày. Sau khi hết hạn dùng thử 30 ngày, bạn chỉ có thể sử dụng các tính năng miễn phí. Với Data Studio 2.1, cũng có sẵn cùng gói tính năng ấy; tuy nhiên, điều đã thay đổi là quá trình cài đặt. Để có được hoặc các tính năng mà bạn phải mua hoặc các tính năng miễn phí, bạn phải tải về gói dùng thử 30 ngày. Trong quá trình cài đặt, bạn có thể chọn các thành phần để cài đặt. Nếu bạn chọn, bạn có thể cài đặt chỉ các thành phần miễn phí. Hai gói có sẵn để dùng thử 30 ngày, có chứa chức năng miễn phí, là Data Studio Developer và Data Studio Administrator. Các tính năng có trong hai sản phẩm này được mô tả trong các phần tổng quan tương ứng dưới đây trong bài này. Nếu bạn muốn cài đặt chỉ các tính năng miễn phí của Data Studio Developer, bạn phải tải về bản dùng thử Data Studio Developer 30 ngày. Trong quá trình cài đặt, bạn có thể bỏ dấu chọn Advanced Features (Các tính năng nâng cao) (xem Hình 2) để cho biết bạn chỉ muốn cài đặt các tính năng miễn phí. Hình 2. Cài đặt Data Studio Developer (Xem ảnh lớn hơn của Hình 2). Data Studio Administrator cũng cung cấp khả năng chỉ cài đặt các thành phần nhất định. Nếu bạn chọn chỉ cài đặt chức năng miễn phí, bạn phải bỏ dấu chọn thành phần Database Change Management (Quản lý thay đổi cơ sở dữ liệu), như trong Hình 3. Hình 3. Cài đặt Data Studio Administrator (Xem ảnh lớn hơn của Hình 3). Bằng cách cài đặt có chọn lọc các thành phần nhất định, bạn có thể làm giảm vùng lưu trữ sản phẩm và loại bỏ các chức năng không áp dụng cho môi trường của bạn. Bạn cũng có thể chọn chỉ cài đặt các chức năng miễn phí. Các sản phẩm dựa trên web Phần bổ sung miễn phí cho DB2 Performance Expert là Data Studio Administration Console (Bàn điều khiển quản trị Data Studio). Bàn điều khiển này cho phép bạn giám sát các máy chủ dữ liệu của bạn từ bất kỳ trình duyệt Web nào. Bạn có thể giám sát sức khỏe và sự sẵn sàng của các cơ sở dữ liệu, xem các số liệu của bảng các đồng hồ đo, kiểm tra các chi tiết cảnh báo và sửa chữa các vấn đề bằng cách sử dụng các khuyến cáo của chuyên gia. Bạn cũng có thể giám sát tạo bản sao Q và xuất bản sự kiện, tạo các báo cáo tình trạng sức khỏe về sao chép và thực hiện các hoạt động sao chép cơ bản. Phần còn lại của bài này tập trung vào các tính năng bổ sung mà bạn nhận được khi bạn mua Data Studio. Ví dụ, mặc dù các tính năng phát triển cơ sở dữ liệu cơ bản được bao gồm trong gói miễn phí dựa trên Eclipse, các tính năng bổ sung để phát triển pureQuery chỉ được bao gồm trong Data Studio Developer. Tương tự như vậy, việc giám sát sức khỏe và tính sẵn sàng cơ bản có sẵn trong Data Studio Administration Console, nhưng bạn cần DB2 Performance Expert để nhận được các số liệu thống kê phong phú và các giao diện đồ họa giúp bạn truy vấn ngược và tìm ra nguyên nhân của vấn đề hiệu năng. Về đầu trang InfoSphere Data Architect 7.5.1 Tổng quan Mặc dù không được gắn nhãn Data Studio, IBM InfoSphere Data Architect 7.5.1 (Kiến trúc sư dữ liệu InfoSphere 7.5.1 của IBM) là một phần quan trọng của một luồng công việc quản lý dữ liệu tích hợp. Nó cung cấp mô hình hóa dữ liệu doanh nghiệp và mô hình hóa thiết kế tích hợp để giúp các kiến trúc sư dữ liệu hiểu các tài sản thông tin và các mối quan hệ của chúng, thiết kế cơ sở dữ liệu liên hiệp và tổ chức hợp lý hóa tốt hơn các dự án cơ sở dữ liệu. InfoSphere Data Architect cung cấp các tính năng cao cấp để giúp các kiến trúc sư dữ liệu khám phá, mô hình hóa, hiển thị trực quan, liên kết, chuẩn hóa và phát triển các tài sản dữ liệu đa dạng. Nó cung cấp cho các chuyên gia dữ liệu khả năng:  Thiết kế thông minh cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc liên hiệp.  Thực hiện phân tích ảnh hưởng trên các mô hình.  So sánh và đồng bộ hóa các mô hình vào các cơ sở dữ liệu đã triển khai.  Tạo các tiêu chuẩn dữ liệu doanh nghiệp, kiểm tra sự tuân thủ và tạo ra các mô hình tuân thủ. Các tính năng Hình 4 cho thấy một số tính năng chính của InfoSphere Data Architect. Để hiển thị trực quan cơ bản các cơ sở dữ liệu vật lý, tùy chọn miễn phí trong Data Studio gồm các sơ đồ tổng quan vật lý. Hình 4. Các tính năng của InfoSphere Data Architect Các cơ sở dữ liệu được hỗ trợ  Các phiên bản 10.0, 10.1, 10.2 của Derby.  Phiên bản 1.0 của Generic JDBC.  Các phiên bản 8.2 (FP 11 hoặc cao hơn), 9.1 và 9.5 của DB2 cho Linux, UNIX và Windows.  Các phiên bản V5R3 và V5R4 của DB2 cho iSeries®.  Các phiên bản 7.1, 8.1, 9.1 (chế độ tương thích) và 8.1 và 9.1 (chế độ chức năng mới) của IBM DB2 cho z/OS.  Các phiên bản 9.4, 10.0, 11.1 và 11.5 (Chọn 11.0 trong trình hướng dẫn kết nối để nối với hoặc 11.1 hoặc là 11.5) của Informix Dynamic Server của IBM.  Phiên bản doanh nghiệp 2005 của Microsoft® SQL Server.  Các phiên bản 4.0, 4.1, 5.0 và 5.1của MySQL.  Các phiên bản 9, 10 và 11 của Oracle.  Các phiên bản doanh nghiệp 12.0, 12.5, 12.x, 15.0 của Sybase Adaptive Server.  Teradata 2.x Làm thế nào để nhận được nó? InfoSphere Data Architect là một bản phát hành có tính phí. Nếu bạn đã là một khách hàng của Rational Data Architect rồi, bạn sẽ tự động có quyền tải về InfoSphere Data Architect 7.5.1 từ Passport Advantage. Nếu bạn không phải là một khách hàng hiện tại, bạn có thể tải một bản dùng thử 30 ngày từ developerWorks. Sau khi giấy phép dùng thử hết hạn, bạn có thể kích hoạt lại sản phẩm bằng cách mua sản phẩm này và tải về một bộ công cụ kích hoạt sản phẩm từ Passport Advantage. Để mua sản phẩm, hãy liên hệ với Đại diện bán hàng của IBM (IBM Sales Representative) của bạn, Đối tác Kinh doanh của IBM (IBM Business Partner) có ủy quyền hoặc mua trực tuyến. Có gì mới trong phiên bản 7.5.1? Có một vài cải tiến chức năng trong phiên bản 7.5.1 hơn các cải tiến được cung cấp trong phiên bản 7.5, đã được phát hành vào tháng chín, năm 2008. Xem thư thông báo để biết thêm chi tiết, bao gồm cả việc tích hợp với các giải pháp Optim Test Data Management (Quản lý dữ liệu thử nghiệm Optim) và các giải pháp Data Privacy (tính riêng tư của dữ liệu). Về đầu trang Data Studio Developer và môi trường thời gian chạy pureQuery Tổng quan Data Studio Developer của IBM cung cấp một môi trường phát triển tích hợp để tạo và thử nghiệm cơ sở dữ liệu và các ứng dụng Java. Được kết hợp với pureQuery Runtime, nên Data Studio Developer cung cấp một tầng truy cập dữ liệu cho các ứng dụng dựa trên Java để dễ dàng viết mã phát triển và cung cấp hiệu năng và khả năng quản lý tốt hơn. Các sản phẩm này:  Cung cấp một tầng truy cập dữ liệu dễ sử dụng trong các ứng dụng Java để hỗ trợ cho việc phát triển các ứng dụng cơ sở dữ liệu Java.  Triển khai SQL tĩnh trong các ứng dụng Java hiện có hoặc mới để cải thiện hiệu năng ứng dụng, khả năng quản lý và bảo đảm an toàn trong các ứng dụng của bạn.  Tương quan SQL với mã nguồn Java ban đầu để chẩn đoán vấn đề nhanh hơn  Ngăn chặn các lỗi bằng cách cho phép bạn hiểu tác động của việc thay đổi một đối tượng cơ sở dữ liệu lên ứng dụng của bạn và hướng dẫn bạn đến nơi có liên quan trong mã nguồn  Loại bỏ nguy cơ nhiễm SQL bằng cách chỉ cho phép thực thi SQL đã phê duyệt.  Triển khai SQL hiệu quả bằng cách kiểm tra các số liệu SQL mới, ví dụ như, số các lần thực hiện, tổng số thời gian đã trôi qua và thời gian thực hiện tối thiểu và tối đa, để giúp xác định các điểm nóng trong ứng dụng.  Thay thế SQL thực hiện kém bằng một câu lệnh SQL tối ưu hơn mà không cần sửa đổi mã nguồn chương trình. Các tính năng Hình 5 cho thấy một số tính năng chính của Data Studio Developer và pureQuery Runtime. Biểu đồ này cho biết bạn sẽ nhận được các tính năng nào khi bạn chỉ chọn các tính năng miễn phí của Data Studio. Hình 5. Các tính năng của Data Studio Developer và pureQuery Runtime Lưu ý: Hiện nay pureQuery hỗ trợ .Net. Xem chủ đề Tối ưu hóa các truy vấn trong các ứng dụng .NET khi sử dụng pureQuery trong Trung tâm Thông tin của DB2 (DB2 Information Center) để biết thêm thông tin. Các cơ sở dữ liệu được hỗ trợ  Các phiên bản 8.2 (FP 11 hoặc cao hơn), 9.1 và 9.5 của DB2 cho Linux, UNIX và Windows.  Các phiên bản V5R3 và V5R4 của DB2 cho iSeries.  Các phiên bản 7.1, 8.1, 9.1 (chế độ tương thích) và 8.1 và 9.1 (chế độ chức năng mới) của DB2 cho z/OS của IBM.  Các phiên bản 9.4, 10.0, 11.1 và 11.5 của Informix Dynamic Server của IBM. Làm thế nào để nhận được nó? Nếu bạn đã là một khách hàng Data Studio Developer và pureQuery rồi, bạn sẽ tự động có quyền tải về phiên bản 2.1 của các sản phẩm này từ Passport Advantage. Nếu bạn không phải là khách hàng hiện tại, bạn có thể tải về bản Data Studio Developer dùng thử 30 ngày từ hoặc trang Web ibm.com hoặc từ trang Web developerWorks. Khi tải về bản dùng thử Data Studio Developer 2.1, bạn cũng nhận được bản Data Studio pureQuery Runtime để chỉ sử dụng trên máy trạm của mình. Sau khi giấy phép dùng thử hết hạn, bạn có thể sửa đổi gói phần mềm trong Installation Manager (Trình quản lý cài đặt) để loại bỏ các tính năng dùng thử. Điều này đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng chức năng miễn phí mà không có bất kỳ thông báo lỗi nào. Nếu bạn chọn mua chức năng dùng thử, bạn có thể kích hoạt lại chức năng đó bằng cách mua sản phẩm này và tải về một bộ công cụ kích hoạt sản phẩm từ Passport Advantage. Để mua sản phẩm, hãy liên hệ với Đại diện bán hàng của IBM của bạn, Đối tác Kinh doanh của IBM có ủy quyền hoặc mua trực tuyến: Data Studio Developer, Data Studio pureQuery Runtime Có gì mới trong phiên bản 2.1? Bản phát hành này tập trung vào việc cung cấp quản lý và kiểm soát nhiều hơn trên SQL và cung cấp sự hỗ trợ pureQuery cho các ứng dụng .Net. Để biết các chi tiết về các cải tiến mới này, hãy xem thư thông báo hoặc bài viết "Có gì mới và thú vị trong bản Data Studio Developer 2.1 của IBM". Về đầu trang Data Studio Administrator 1.2 Tổng quan Nếu một phần công việc của bạn là quản lý các thay đổi cơ sở dữ liệu, bạn sẽ có thể sử dụng tốt các chức năng quản lý thay đổi mở rộng hiện nay đã bao gồm trong Data Studio Administrator (Nhà quản trị Data Studio). Mặc dù việc cài đặt miễn phí Data Studio Administrator có thể cung cấp chức năng DDL đơn giản, bạn cần có bản Data Studio Administrator đầy đủ để thực hiện các thay đổi mở rộng (các thay đổi đó yêu cầu loại bỏ và tái tạo lại) và để so sánh và đồng bộ hóa các cơ sở dữ liệu thử nghiệm với cơ sở dữ liệu xuất. Data Studio Administrator có thể:  Quản lý các thay đổi cấu trúc phức tạp trong khi vẫn bảo quản dữ liệu, các đặc quyền, tất cả các đối tượng phụ thuộc và kết buộc ứng dụng.  Báo cáo về tác động của các thay đổi đã đề xuất để xác định các phụ thuộc và giảm thiểu rủi ro.  Ghi lại toàn bộ lịch sử các thay đổi, bao gồm các kịch bản lệnh, các mô hình, các bản ghi nhật ký và các báo cáo để nắm bắt toàn bộ các thay đổi từ đầu đến cuối.  Tích hợp với InfoSphere Data Architect cho quá trình chuyển tiếp liền mạch từ thiết kế và triển khai logic sang vật lý.  Tạo ra các tiện ích cho việc bảo trì hàng ngày ví dụ như tổ chức lại, sao lưu/phục hồi, v.v..  Tạo ra các lệnh phổ biến như bắt đầu và