Tìm tích phân của một hàm số bằng phối hợp phương pháp đổi biến số và nguyên hàm từng phần

Tìm tích phân của một hàm số có 3 phương pháp cơ bản: - Tìm bằng phương pháp cơ bản thông thường (sử dụng các công thức đã học) - Tìm bằng phương pháp đổi biến - Tìm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần Ngoài 3 phương pháp cơ bản trên, ta còn xuất hiện một phương pháp khác đó chính là phối hợp phương pháp đổi biến số và nguyên hàm từng phần. I.LÝ THUYẾT 1. Áp dụng phương pháp đổi biến cách 1, biến đổi tích phân cần tính về tích phân từng phần. 2. Áp dụng phương pháp tích phân từng phần

pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 428 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm tích phân của một hàm số bằng phối hợp phương pháp đổi biến số và nguyên hàm từng phần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ VÀ NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN Tìm tích phân của một hàm số có 3 phương pháp cơ bản: - Tìm bằng phương pháp cơ bản thông thường (sử dụng các công thức đã học) - Tìm bằng phương pháp đổi biến - Tìm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần Ngoài 3 phương pháp cơ bản trên, ta còn xuất hiện một phương pháp khác đó chính là phối hợp phương pháp đổi biến số và nguyên hàm từng phần. I.LÝ THUYẾT 1. Áp dụng phương pháp đổi biến cách 1, biến đổi tích phân cần tính về tích phân từng phần. 2. Áp dụng phương pháp tích phân từng phần II. BÀI TẬP MẪU Bài 1: Tính các nguyên hàm sau:     5 2 2 4 0 1 3 0 1 . cos 2 ln ln . . . cos ln e e x e a dx x dx b x c x e d x       Giải: w w w .ho c2 47 .co m 40 2 . cos 2 2 a dx t x x t dx tdt        x 0 2 4  t 0 2  2 4 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 cos 2 cos cos sin 2 sin 2 sin 2 sin 2cos 2 I xdx t tdt u t du dt dv tdt v t I t t tdt t t t                             5 2 ln ln . ln e e x dx b x dx t x dt x     x 2e 5e t 2 5   5 2 5 2 5 5 5 5 2 2 2 2 ln ln ln ln ln ln 5ln 5 2ln 2 3 e e x dx I tdt x dt u t du t dv dt v t I t t dt t t t                      2 1 3 0 2 . 2 xc x e t x dt xdx        x 0 1 t 0 -1 w w w .ho c2 47 .co m   2 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 2 2 2 x t t t t t t t I x e dx te dt u t du dt dv e dt v e I te e dt te e e                                 1 . cos ln ln e d x dx t x dt x     Đổi cận: x 1 e t 0 1     1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 cos ln cos cos sin sin sin sin sin sin cos sin cos cos 1 cos1 sin1 cos1 1 2 e t t t t t t t t t t t I x dx e tdt u e du e dt dv tdt v t I e t e tdt e t e tdt u e du e dt dv tdt v t e tdt e t e tdt e I e I                                        w w w .h c2 47 .co m
Tài liệu liên quan