Triết học Kant - Trần Thái Đính

(Bản scan) Thực ra đây không phải là một vấn đề chính, nhưng vì Kant muốn giải quyết vấn đề khả năng tri thức con người, nên ông đã buộc lòng phải bắt đầu từ chỗ phân biệt thế nào là tri thức đích thực, tức tri thức khoa học thực nghiệm, và thế nào là tri thức thông thường, tức tri thức thường nghiệm. Kant viết: "Tất cả mọi tri thức của ta bắt đầu VỚI kinh nghiệm... Nhưng nói thế không có nghĩa là tri thức của ta hoàn toàn DO kinh nghiệm đâu, vì trong tri thức ta còn có phần trí năng không lệ thuộc vào kinh nghiệm". Như vậy giữa tri thức khoa học và tri thức thông thường có một sự khác biệt lớn lao: một bên hoàn toàn thụ động, " như cậu học trò ngoan ngoãn nghe bất cứ điều gì ông thầy nói", còn một bên giống "như ông quan tòa dùng phương pháp để tra hỏi những gì ông muốn biết" mặc dầu hiện thiên nhiên vẫn giấu diếm ta.

pdf45 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2139 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Triết học Kant - Trần Thái Đính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên