Triết học Mac - Lê nin - Chương 5: Chính phủ và các nhà chính trị

5.1.1. Mô hình tổ chức, hoạt động một số chính phủ 5.1.2. Vai trò Bộ máy hành chính đối với sự lựa chọn công cộng 5.1.3. Hành vi của Bộ máy hành chính, quan chức hành chính dưới tác động của các điều kiện thể chế, pháp chế

ppt12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Triết học Mac - Lê nin - Chương 5: Chính phủ và các nhà chính trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5: CHÍNH PHỦ VÀ CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ 5.1. Chính phủ5.2. Các nhà chính trị5.1. Chính phủ5.1.1. Mô hình tổ chức, hoạt động một số chính phủ 5.1.2. Vai trò Bộ máy hành chính đối với sự lựa chọn công cộng 5.1.3. Hành vi của Bộ máy hành chính, quan chức hành chính dưới tác động của các điều kiện thể chế, pháp chế5.1.1. Mô hình tổ chức, hoạt động một số chính phủChính phủ trong mô hình Cộng hòa Đại nghịChính phủ trong mô hình Cộng hòa Tổng thốngKhái niệm: HP 46: Cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Điều  thứ  44: CP gồm: Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Phó Chủ tịch và Nội các. Nội các có Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng. Có thể có Phó Thủ tướng. HP 1992, Luật tcCp 2001: Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. CP gồm: Thủ tướng Chính phủ; Các Phó Thủ tướng; Các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.5.1.2. Vai trò Bộ máy hành chính đối với sự lựa chọn công cộngChương 13, 14; HL 1, tr.429-5255.1.3. Hành vi của Bộ máy hành chính, quan chức hành chínhRent-seekingCông chức HC: “chỉ làm những việc luật pháp cho phép”Discretion: mức tự quyềnLương và lượng hóa công việc hành chính5.2. Các nhà chính trị 5.2.1. Khái niệm, vị thế nhà chính trị trong xã hội dân chủ 5.2.2. Vai trò nhà chính trị đối với sự lựa chọn công cộng5.2.3. Hành vi của nhà chính trị dưới tác động của điều kiện thể chế, pháp chế5.2.1. Khái niệm, vị thế nhà chính trị trong xã hội dân chủKhái niệm “nhà chính trị”Nhà chính trị và nhóm được đại diệnQuyền của nhân dân trong lựa chọn nhà chính trị => lựa chọn đảng cầm quyền5.2.2. Vai trò nhà chính trị đối với sự lựa chọn công cộngƯớc tính nhu cầu HHCNhà chính trị và “đấu thầu chính sách”Nghịch lý mục tiêu lợi ích nhóm và lợi ích quốc gia5.2.3. Hành vi của nhà chính trị“Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”Môi trường thể chế và pháp chế“Không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không cần tham nhũng”Bài tập NhómSinh viên tự thành lập nhóm, mỗi nhóm từ đến ngườiMỗi nhóm lập danh sách báo cáo giáo viênThời gian: 1 tuầnĐề bài: Phân tích, so sánh sự ưu việt/hạn chế giữa hai mô hình Cộng hòa tổng thống và Cộng hòa Đại nghị Kiểm tra 15 phútĐề bài: Về bản chất “Lựa chọn công” thì: ai lựa chọn? Lựa chọn những gì: Lựa chọn như thế nào? Kiểm tra 15 phútCâu 1: Trình bày nội dung khái quát nhất về: (i) Phương pháp bầu cử “Một cử tri - một phiếu”; (ii) Phương pháp bầu cử “một cử tri – nhiều phiếu”.Câu 2: Theo bạn, trong hai phương pháp trên, phương pháp nào ưu việt hơn, giải thích ngắn gọn.BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ Môn: Lựa chọn Công Thời gian 60 phútĐề bài Hãy mô phỏng quy trình ra quyết định công cộng trong một xã hội dân chủ và phân tích vai trò các nhân tố liên quan.