Triết học Mác - Lênin - Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

Biết được con người là chủ thể của lịch sử. Hiểu được con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội. Chứng minh được mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội là do con người sáng tạo ra. Đồng tình, tích cực tham gia các hoạt động vì sự tiến bộ và phát triển của đất nước, của nhân loại.

ppt30 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1668 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Triết học Mác - Lênin - Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG THẦY CÔ ĐẾN VỚI TIẾT HỌCMÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10Em hãy phân tích mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Cho ví dụ chứng minh.Kiểm tra bài cũ:Bài 9:CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ,LÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI.Biết được con người là chủ thể của lịch sử. Hiểu được con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội.- Chứng minh được mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội là do con người sáng tạo ra.Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này HS cần đạt được:1. Về kiến thức:2. Về kỹ năng:3. Về thái độ: Đồng tình, tích cực tham gia các hoạt động vì sự tiến bộ và phát triển của đất nước, của nhân loại. 1. Con người là chủ thể của lịch sử. Con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình.a/Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội.b/Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội.c/Em hãy chỉ ra điểm khác nhau cơ bản giữa con người và con vật?a/ Con người sáng tạo ra lịch sử của mình.Nếu không có hoạt động chế tạo và sử dụng công cụ lao động thì có con người hay không? Vì sao?Vượn cổNgườiCon người xuất hiện khi nào?a/ Con người sáng tạo ra lịch sử của mình.a/ Con người sáng tạo ra lịch sử của mình.Theo em, lịch sử xã hội loài người bắt đầu từ khi nào?Lịch sử xã hội loài người bắt đầu cùng lúc với sự xuất hiện của con người. Hay, LSXHLN hình thành từ khi con người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động.“Bước ngoặt vĩ đại nhất của giới tự nhiên là tạo ra con người. Mốc đánh dấu cho bước ngoặt đó là việc con người tạo ra công cụ lao động và đồng thời với việc tạo ra công cụ lao động thì xã hội loài người cũng bắt đầu.” (Ph.Ăng ghen)a/ Con người sáng tạo ra lịch sử của mình.Ai đã tạo ra lịch sử xã hội loài người?Thông qua hoạt động chế tạo và sử dụng công cụ lao động con người đã sáng tạ ra lịch sử và sáng tạo ra chính bản thân mình.a/ Con người sáng tạo ra lịch sử của mình.Nhóm 1, 3:1. Hãy kể tên một số SPVC mà em sử dụng hàng ngày?2. Những SP đó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của em?3. Nhờ đâu mà em có được những SPVC đó?Nhóm 2, 4:1. Hãy kể tên một số SPTT mà em sử dụng hàng ngày?2. Những SP đó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của em?3. Nhờ đâu mà em có được những SPTT đó?b/ Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội. Con người muốn tồn tại, trước hết cần có.. Ngoài ra còn có.Bằng kiến thức đã học, em hãy cho biết lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua mấy giai đoạn?c/ Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội.CSNTCHNLPKTBCNCSCNCách mạng xã hội là gì? Cho ví dụ.c/ Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội.- Theo nghĩa rộng: CMXH là sự biến đổi căn bản về chất trong toàn bộ lĩnh vực của đời sống xã hội; là phương thức chuyển từ hình thái kinh tế xã hội lỗi thời lên một hình thái xã hội cao hơn.- Theo nghĩa hẹp: CMXH là sự lật đổ một chế độ xã hội đã lỗi thời, thiết lập nên một xã hội tiến bộ hơn.c/ Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội.CM TƯ SẢN PHÁPCM THÁNG TÁM Ở VNCM VÔ SẢN NGAc/ Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội.Những cuộc CMXH đó do ai thực hiện? Động lực nào thúc đẩy họ tiến hành CMXH?QHSX CŨQHSX MỚIPTSX MỚIXH PHÁT TRIỂN CMXHCon người là động lực của các cuộc CMXH.c/ Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội.vật chấttinh thầnđộng lực