Triết học Mác - Lênin - Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

+. TÍNH CHẤT LÀ TÍNH CHẤT CỦA SỰ KẾT HỢP CÁC YẾU TỐ TRONG SX +. TRÌNH ĐỘ LÀ TRÌNH ĐỘ CỦA PHÂN CÔNG , HIỆP TÁC LĐ LÀ TRÌNH ĐỘ CỦA CÔNG CỤ LAO ĐỘNG

ppt109 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2789 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Triết học Mác - Lênin - Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN CHƯƠNG IIICHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ HÀ NỘI 2009QUAN NIỆM DUY VẬT LỊCH SỬQN DVBCXà HỘIQN DVLS1. KĐ VAI TRÒ CỦA SXVC2. KĐ VAI TRÒ CỦA QCND3. KĐ VAI TRÒ CỦA KINH TẾĐỐI VỚI CHÍNH TRỊ4. KĐ VAI TRÒ CỦA CÁCH MẠNG Xà HỘI5. KĐ VAI TRÒ CỦA TỒN TẠI XHĐỐI VỚI Ý THỨC Xà HỘINHỮNG TIỀN ĐỀ XUẤT PHÁT ĐỂ XD LL HTKT – XHKINH TẾVĂN HÓATƯ TƯỞNGTÁC ĐỘNGCON NGƯỜIHOẠT ĐỘNGCÓ Ý THỨCGIẢI THÍCH XH LÀ VẤN ĐỀ RẤT PHỨC TẠPXà HỘIXà HỘI – ĐỐI TƯỢNG N/C CỦA CON NGƯỜIXA HOIBAN CHAT XA HOIKET CAU CUA XHCAC QT HOAT DONGXU THE VAN DONGCHU THE XA HOIHINH THAI KINH TE XHHINH THAI CHINH TRI XHBIỂU HIỆNTHÀNH TỐQUAN ĐIỂM CỦA CNDTKINH TẾVĂN HÓATƯ TƯỞNGXà HỘITƯ TƯỞNGTRIẾT HỌC ĐỨC( ĐẦU TK XIX )C. MÁC PHÊ PHÁN TRIẾT HỌC ĐỨCVẪN LẤY “ SỰ THỐNG TRỊ CỦA TÔN GIÁO LÀM TIỀN ĐỀ. VÀ DẦN DÀ , NGƯỜI TA TUYÊN BỐ MỌI QUAN HỆ THỐNG TRỊ LÀ MỘT QUAN HỆ TÔN GIÁO VÀ NGƯỜI TA BIẾN QUANHỆ ĐÓ THÀNH SỰ SÙNG BÁI:SÙNG BÁI PHÁP LUẬTSÙNG BÁI NHÀ NƯỚCVAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT & QL QHSX PHÙ HỢP VỚI TC & TRÌNH ĐỘ CỦA LLSXSXVC=LA QUA TRINH HOAT DONGVC CO MD CUA CON NGUOI NHAM BIENDOI TGHTDAP UNG NC XA HOITANG CUONG PTSXVC+ CAC YEU TO+ QUAN LY+ KHKT +HOI NHAPVAI TROYEU TO, ĐIEU KIENDAN CUĐKDIA LYPTSXCO SO HINHTHANH XHCO SO TỒN TẠI Xà HỘICO SO CHO SỰ TIẾN BỘ XH1. SXVC & VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤTPTSXLA CACH THUCCON NGUOI DUNG ĐETIEN HANH SX RACUA CAI V/ CVAI TRO=QĐ TINH CHATKET CAU XHTĂNG CƯỜNGCỦNG CỐ & PHÁT TRIỂN PTSX TIẾN BỘ PHÙ HỢP CAC YEU TO+ QUẢN LY+ KHKT HỘI NHẬPQĐ SU BIEN ĐỔI,THAY THE CACCHE ĐỘ XHQĐ T/C, KẾT CẤUQH GIA ĐÈNHCAU TRUCQHSX LLSXPHUONG THUC SAN XUATBIỆN CHỨNG CỦA Xà HỘIB/C Xà HỘI2.. B/C GIỮA CSHT & KTTT3.. B/C TRONG TÍNH LS - TN1. B/C GIỮA LLSX & QHSXXà HỘI PHÁT TRIỂN CÁC KHÁI NIỆMB/C LLSX & QHSX1. LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT3. TÍNH CHẤT CỦA LLSX2. QUAN HỆ SẢN XUẤT4. TRÌNH ĐỘ CỦA LLSXTHỰC CHẤT CỦA QL: MỐI QUAN HỆ LLSX - QHSX3. TÍNH CHẤT CỦA LLSX2. QL QHSX PHÙ HỢP VỚI TC & TR ĐỘ CỦA LLSXCÁC KHÁI NIỆM+. QHSX+. TÍNH CHẤTLÀ TÍNH CHẤT CỦASỰ KẾT HỢP CÁC YẾU TỐ TRONG SX+. TRÌNH ĐỘLÀ TRÌNH ĐỘ CỦA PHÂN CÔNG , HIỆP TÁC LĐLÀ TRÌNH ĐỘ CỦA CÔNG CỤ LAO ĐỘNG+. LLSXKHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤTLLSX = CÁC YẾU TỐ V/ C & TINH THẦNĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT VẬT CHẤT1. NGƯỜI LAO ĐỘNG2. TƯ LIỆU SẢN XUẤTKHẢ NĂNG LĐ-TRÍ ÓC-CHÂN TAYCÓ NHU CẦU LĐTHAM GIA TRỰC TIẾPVÀO QT LĐSX VỚITINH THẦN TRÁCH NHIỆMLƯƠNG TÂM NGHỀ NGHIỆPLLLĐĐT LĐCÔNG CỤLAO ĐỘNGCÔNG CỤBỔ TRỢĐà QUA SƠ CHẾCHƯA QUASƠ CHẾKHOA HỌC KỸ THUẬT - LỰC LƯỢNG SX TRỰC TIẾPKHOA HỌCKỸ THUẬT. SẢN XUÂT. TẠO RA NGÀNH NGHỀ MỚICÔNG NGHỆ MỚI, CHẤT LIỆU MỚI. THỜI GIAN ỨNG DỤNG RẤTNHANH CHÓNG . THAY THẾ TRI THỨC KINH NGHIỆM BẰNG TRI THỨC K.HỌC. LÀM THAY ĐỔI TỈ TRỌNG ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNGKHÁI NIỆM VỀ QHSXQHSX LÀ QUAN HỆ GIỮA NGƯỚI VÀ NGƯỜI TRONG QUÁ TRÈNH SẢN XUẤT1. QH VỀ MẶT SỞ HỮU2. QH VỀ TỔ CHỨC , QL3. QH VỀ PHÂN PHỐISỞ HỮUTLSXKHÔNG CÓQUYỀNSỞ HỮUCHỦ THỢQĐ MỤC ĐÍCHCÁCH THỨCPHÂN CHIA CỦA CẢI NHẬN SỰ PHÂN CHIAB/C GIỮA LLSX VÀ QHSX - ( ĐỘNG LỰC PHAT TRIEN XH)II. QUY LUẬTTHỰC CHẤT CỦA QL MQH : LLSX  QHSX 1. LLSX QĐ QHSXỞ SỰ RA ĐỜISỰ BIẾN ĐỔISỰ THAY THẾ CÁC QHSXPHÙ HỢP K PHÙ HỢP  PHÙ HỢP QHSX TĐ LLSXTĂNG CƯỜNG , THÚC ĐẨYHẠN CHẾSỰ PHÙ HỢP CỦA QHSX ĐỐI VỚI LLSXPHÙ HỢPTRẠNG THÁIMQHBIỂU HIỆNKẾT HỢPCÂN ĐỐI ĐỐNG BỘNHỊP NHÀNGCÓHIỆU QUẢGIỮA CÁC YẾU TỐ+ CỦA LLSX+ CỦA QHSX+ CỦA QHSX & LLSXKINH TẾ-SX PHÁT TRIỂN-TRÁNH ĐƯỢC TRÌ TRỆ-NĂNG SUẤT LĐKHÔNG NGỪNGĐƯỢC NÂNG LÊNXà HỘI-ỔN ĐỊNH ,TRẬT TỰ-KỶ CƯƠNG ĐƯỢC GIỮ VỮNGTỔNG HỢPĐỜI SỐNG NGƯỜILĐ KHÔNG NGỪNGĐƯỢC CẢI THIỆNSỰ KHÔNG PHÙ HỢP CỦA QHSX ĐV LLSXKHÔNG PHÙ HỢPNGUYEN NHÂNMQHBIỂU HIỆN-LLSX LUÔN THAYĐỔI-QHSX ỔN ĐỊNH KHÔNG PHÙ HỢP-DO TÍNH NĂNG ĐỘNG THÁI QUÁ ( CQDYC ) CỦA GC CẦM QUYỀNQHSX VƯỢT TRƯỚCQUÁ GIỚI HẠN CHO PHÉPSO VỚI LLSX KHÔNG CÓ CÁC BIỂUHIỆN NHƯ Ở SỰ PHÙ HỢPB/C GIỮA LLSX VÀ QHSX - ( ĐỘNG LỰC PHAT TRIEN XH)Ý NGHĨA PPLLÀM CHO QHSX PHÙ HỢP VOI LLSX CẢTÍNH CHẤT & TRÌNH ĐỘII. B/C GIUA CSHT - KTTT XH1. CƠ SỞ HẠ TẦNGTOÀN BỘ CÁC QHSXHỢP THÀNH CƠ CẤUKT CỦA XH NHẤT ĐỊNH2. KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNGTOÀN BỘ CÁC HT XH GỒM CÁC TƯ TƯỞNG XH& CÁC TỔ CHỨC THIẾT CHẾTƯƠNG ỨNGQHSX MẦM MỐNG QHSX THỐNG TRỊQHSX TÀN DƯ TƯ TƯỞNG TỔ CHỨC 1. TT CHÍNH TRỊ ĐẢNG PHÁI 2. TT PHÁP QUYỀN NHÀ NƯỚC 3. TT ĐẠO ĐỨC TỔ C QC- D LUẬN 4. TT TRIẾT HỌC VỤ , VIỆN TH5. V.V... I. KHAI NIEMMQH GIUA CSHT - KTTT XHCƠ SỞ HẠ TẦNGKIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNGQĐ-SƯ RA ĐỜI-BIẾN ĐỔI-THAY THẾTĐ-TĂNG CƯỜNG-HẠN CHẾMỘT CSHTNÀO ĐÓNGUYÊN NHÂN+ CSHT - QHVC + KTTT - QH TINH THẦN-KINH TẾ -CHÍNH TRỊIII. TỒN TẠI XH QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XH & TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA YT XH1. TỒN TẠI XH QUYẾT ĐỊNH YT XH PHẠM TRÙ VẬT CHẤT, YT TRONG Xà HỘIÝ THỨC QĐP/A , TĐVẬT CHẤT Ý THỨC Xà HỘI QĐP/A , TĐTỒN TẠI Xà HỘI KHAI NIEM – KET CAU Y THUC XHCó sẵn sàng hợp tcY THUC XH 1. THUOC LINH VUC TINH THẦN CUA XH2. BAO GOM : TC,TT,..3. PHAN ANH TTXHTRONG NHUNG GIAI ĐOAN NĐCUA LSUTAM LY XHHE TU TUONG12Ý THỨC ĐỜI THƯỜNGÝ THỨCLÝ LUẬNMQH Y THỨC Xà HỘI – Y THỨC CÁ NHÂN12Y T CÁ NHÂN 1MQH YT XH – YT CN = MQH CHUNG - RIÊNG 1. Y THỨC NHIỀU CÁ NHÂN  Y THỨC Xà HỘI2. Y THỨC Xà HỘI  ĐIEU CHINH HÀNH VI CỦA CÁ NHÂNY T CÁ NHÂN 2Y T XÃHỘIBAN CHAT CUA Y THUC XHB/C Y THUC XH PHAN ANH TTXHTRONG NHUNG GIAI ĐOAN NĐCUA LSUCSNTYT CONG HUUXHĐKYT TU HUUCSVMYT CONG HUUTỒN TẠI Xà HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC Xà HỘITỒN TẠI Xà HỘI LÀ TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KIỆNSINH HOẠT VẬT CHẤT VÀ QUAN HỆ VẬT CHẤTCỦA Xà HỘI. BAO GỒM MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ DÂN CƯ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT2.TINH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XHTTXHY THUC XA HOILAC HAUBAO THUKE THUATIEN PHONGTAC ĐONGGIUA CACHTYT XHTAC ĐONG TRO LAITTXHNGUYEN NHAN BIEU HIENUNG DUNGPHAT HUY TINH ĐỘCLẬP TƯƠNG ĐỐI CỦAÝ THỨC Xà HỘICÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA Ý THỨC Xà HỘILAC HAUBAO THU1. BAN CHATCUA Y THUC XH2. SUC MANHCUA THOI QUEN3. ANH HUONGTU LỰC LƯỢNG PHAN ĐONGTRONG Xà HỘINGUYEN NHANKHÁI NIỆMTAC DUNG1. YT P/A KHÔNG KIP THỜI3. KEM HIEU QUA TRONG CHI DAOHOAT DONG TT2. YT P/A KHÔNG CHINH XÁC HAN CHE TINH LH,BT TANG CUONG NHẬN THỨC KH SỰ XUẤT HIỆN CHẬM HƠN MẤT ĐI CHẬMHƠN CỦAÝ THỨC Xà HỘISO VỚI TỒN TẠI Xà HỘICÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA Ý THỨC Xà HỘITÍNH KẾ THỪA1. QL PĐ CUA PĐ2. TINH NANG ĐỘNGCUA CON NGUOI3. SỰ HUONGVE COI NGUON CUA CON NGUOINGUYEN NHANKHÁI NIỆMTAC DUNG1. NOI TIEP GIUA CAC THE HE3. TANG HIEU QUA TRONG CHI ĐAO HOAT ĐỘNG TT2. TAO ĐK CHO Y THUC PT TANG CUONG TINH KE THUACHON LOC,CAI TAOÝ THỨC Xà HỘIGIỮ LẠI Ở TRONG NÓNHỮNG YẾU TỐ TÍCH CỰC TIẾN BỘ CỦAÝ THỨC Xà HỘI TỪ CÁC THẾ HỆ TRƯỚC &CẢI TẠO CHO PHÙ HỢPHOÀN CẢNH MỚICÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA Ý THỨC Xà HỘITÍNH TIEN PHONGĐK : TRÌNH ĐỘ NHẬN THỨC CAONẮM ĐƯỢC QL2. NHU CẦU HIỂU TƯƠNG LAI3. B/C CUA QT Y THUCNGUYEN NHANKHÁI NIỆMTAC DUNG1. NOI TIEP GIUA CAC THE HE3. MO DUONG ,HUONG DAN CHO HĐ THUC TIEN2. TAO ĐK CHO Y THUC PT TANG CUONG TINH TIEN PHONGTANG CUONG CAC DK CUA TINH TPYT Xà HỘIXUẤT HIỆN SỚM HƠNSO VỚI TỒN TẠI Xà HỘIKHÁI NIỆM HÌNH THÁI Ý THỨC – Xà HỘICHÍNHTRIHOẠTĐỘNGNN & PLTÔN GIAOTRIẾT HỌC TÔN TẠI Xà HỘIYT TÔN GIAOÝ THỨC PHÁP QUYỀNY THỨC CHÍNH TRỊY THỨC TRIẾT HỌC HTYT - Xà HỘILÀ LOẠI HÌNH Ý THỨC XHPHẢN ÁNH TỪNG LĨNH VỰCNHẤT ĐỊNH CỦA TỒN TẠI XH GỒM:TÂM LÝHỆ TƯ TƯỞNGMQH GIỮA CÁC HÌNH THÁI Ý THỨC – Xà HỘIYT TÔN GIAOÝ THỨC PHÁP QUYỀNY THỨC CHÍNH TRỊY THỨC TRIẾT HỌC1. PHAT HUY VAI TRO CUACAC HTYT XH2. GIẢI THÍCH MỘT HIỆN TƯỢNGYTXHKHÔNG CHỈ CĂN CỨ VÀO TTXH MÀCÒN PHẢI CĂN CỨ VÀO YTXH KHÁC CÓ LIÊN QUAN PHẢN ÁNH MQH GIỮA CÁC LĨNH VỰC Xà HỘI TĂNG CƯỜNG HAY HẠN CHẾ LẪN NHAUV. HTKTXH & QUÁ TRÌNH LS – TN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HTKTXHPHƯƠNG PHÁP N/C Xà HỘI CỦA C. MACCON NGƯỜIMQHNGƯỜI – NGƯỜI( QH XH )BẢN CHẤT CỦA Xà HỘI QHSXLLSXCSHTKTTTCSVC KT-XHCS KTE-XHNEN TANG KT- XHTTXHYTXHQLIQLIIQLIIIMAT THU IMAT THU IIMAT THU IIIPHƯƠNG PHÁP GIẢI PHẪU PHÂN TÍCH Xà HOIQUY LUẬT Xà HỘIKINH TẾVĂN HÓATƯ TƯỞNGXà HỘIQUA HOẠT ĐỘNGCON NGƯỜIDỰA TRÊNQHLỢI ÍCHMANG TÍNHXU HƯỚNGQUY LUẬT Xà HỘIĐK KQ + QLKQ  N ( ĂN, MẶC, Ở,)   MĐ  HĐLỢI ÍCHCẤU TRÚC Xà HỘI QHSXLLSXCSHTKTTTQLIQLIIMAT THU IMAT THU IIMAT THU III“ TRONG SỰ SX Xà HOI RA ĐỜI SỐNG CỦA MÌNH, CON NGƯỜI CÓ NHỮNG QUAN HỆ NHẤT ĐỊNH,TẤT YẾU KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO Ý MUỐN CỦA HỌTỨC NHỮNG QHSX, NHỮNG QUAN HỆ NÀY PHÙ HỢPVỚI MỘT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN NHẤT ĐỊNH CỦA LLSXVẬT CHẤT CỦA HỌ. TOÀN BỘ NHỮNG QHSX ẤYHOP THÀNH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA Xà HỘI, TỨC LÀ CÁI CƠ SỞ HIỆN THỰC TRÊN ĐÓ DỰNG LÊN MỘT KIẾN TRÚC THƯỢNGTỪNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH TRỊ VÀ NHỮNG HÌNH THÁI Ý THỨCXà HỘI NHẤT ĐỊNH TƯƠNG ỨNG VỚI CƠ SỞ HIỆN THỰC ĐÓ.PHƯƠNG THỨC SX ĐỜI SỐNG VC QUYẾT ĐỊNH CÁC QUÁ TRÌNHSINH HOẠT Xà HỘI, CHÍNH TRỊ VÀ TINH THẦN NÓI CHUNG “( C. MAC VÀ F. AWNGGHEN: TOÀN TẬP, NXB CTQG HN, 2004, T3,TR27,37-38 )NHẬN ĐỊNH VỀ Xà HỘIXà HỘI2.. KẾT CẤU PHỨC TẠP3.. B/C MQH N – N ( QHSX )4. VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN THEO QL1. SẢN PHẨM PT CỦA GIỚI TN5. TRỌN VẸN, THỐNG NHẤT6. BIỂU HIỆN KHÁC NHAU TRONGCÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAUHÌNH THÁI KINH TẾ Xà HỘIPHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ Xà HỘI BAN CHAT XA HOI : MQH NGUOI - NGUOIQHSXLLSXCSHTKTTTCSVC-KT-XHCSKT-XHNEN TANG KT XHTTXHYTXHQLIQLIIQLIIIMAT THU IMAT THU IIMAT THU IIITHỰC TIỄN LỊCH SỬKHÁI NIỆM VỀ HTKTXHHÌNH THÁI KINH TẾ - Xà HỘI LÀ MỘT PHẠM TRÙ CỦA CNDVLS DÙNG ĐỂ CHỈ Xà HỘI Ở TỪNG GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ NHẤT ĐỊNH, VỚI MỘT KIỂU QUAN HỆ SẢN XUẤT ĐẶC TRƯNG CHO Xà HỘI ĐÓ, PHÙ HỢP VỚI MỘT TRÌNH ĐỘ NHẤT ĐỊNH CỦA LLSX, VÀ VỚI MỘT KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN NHỮNG QUAN HỆ SẢN XUẤT ẤY1. KHÁI NIỆM VỀ HTKTXH2. QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ - TỰ NHIÊNMTTNDAN CUTRUYEN THONG TAM LYHC QUOC TEDI SANLLSX: KHÁCH QUANQHSX: KHÁCH QUANQL QHSX = LLSXHE THONG QL XHCHI PHỐI SỰ PHÁT TRIỂN XHTHỰC CHẤT & NGUYÊN NHÂNBIỂU HIỆN2. TÍNH ĐA DẠNG CỦALS THẾ GIỚICSNTCHNLPKTBCNXHCNXH PHÁT TRIỂN TỪ THẤP  CAO3. TÍNH THỜI ĐẠI4. CÁC TRÌNH ĐỘ TỰ DO3. TÍNH KHOA HỌC CỦA LÝ LUẬN HTKTXHQUAN NIỆM DUY TÂMVỀ Xà HỘI5. PPL KHOA HỌC1. SXVC LÀ CƠ SỞ CỦA XH3. CHỈ RA ĐỘNG LỰC XH4. TÍNH LS – TN CỦA XH2. PTSX QUYẾT ĐỊNH XHQUAN NIỆM DUY VẬTVỀ Xà HỘIHTKTXHÝ NGHĨA PPL CỦA LL HTKT - XHLL HTKT - XH1. NN SÂU XA CỦA CỦA CÁC HIỆN TƯỢNG XH LÀ TỪ PTSX2. NHẬN THỨC VÀ CẢI TẠO XH TỪ TỔNG HỢP CÁC MẶT CÁC MQH XH MỘT CÁCH ĐỒNG BỘ3. NGHIEN CỨU CÁC QL CHUNG KẾT HỢP VỚI CÁC ĐK CỤ THỂ CỦA MỖI NƯỚC, MỖI DÂN TỘCLÝ LUẬN ĐÓ “ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THAM VỌNGGIẢI THÍCH TẤT CẢ, MÀ CHỈ CÓ Ý MUỐN VẠCH RA MỘT PHƯƠNG PHÁP ’ DUY NHẤT KHOA HỌC” ĐỂ GIẢI THÍCH LỊCH SỬ “ ( V. LEENIN: TOÀN TẬP, NXB TIẾN BỘ MATXCOVA, 1974,T1,TR.198 )LÀN SÓNG VĂN MINH – ALVIL TOFLERXà HỘILLSX1. VĂN MINH NÔNG NGHIỆP 2. VĂN MINH CÔNG NGHIỆP3. VĂN MINH HẬU CÔNG NGHIỆPÝ NGHĨA: PHÂN CHIA THỜI ĐẠI KINH TẾ, KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÂN CHIA CHẾ ĐỘ XH KHÔNG CHỈ RA MQH GIỮA CÁC MẶT XHĐẶC ĐIỂM THỂ HIỆN BẢN CHẤT CỦA CNDVBCTRIẾT HỌCTRƯỚCMÁC TRIẾT HỌC MLNCUỘCCMTHỰC CHẤTĐƯA THỰC TIỄN VÀO LÀM TRUNG TÂM CỦA LL..TN GIỮATÍNHĐẢNG &KH..TN GIỮACNDV&PBC..TN GIỮALL & TT..MANGTÍNHCÁCHMẠNG ..MANGTÍNHSÁNG TẠO ..CNDVLSCẢI TẠO THẾ GIỚIGIAI THÍCH THẾ GIỚINGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CNDVBCCHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG1. NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN2. NGUYÊN TẮC PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG CHỦ QUANMỌI SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG PHẢI XUẤT PHÁT TỪ THỰC TẾ KHÁCH QUANTÔN TRỌNG THỰC TẾ KHÁCH QUAN, HÀNH ĐỘNG THEO QUY LUẬT&PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG CHỦ QUANTÍNH ĐA DẠNG CỦA LS THE GIOI - Ý NGHĨABIỂU HIỆNLỊCH SỬ THẾ GIOIÝ NGHĨATRONG.XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG TRONG.CON ĐƯỜNG VẬN ĐỘNG TRONG TỐC ĐỘ PTHT HTKT-XHNGUỒN GỐC , ĐỘNG LỰCXU THẾ XH2. CO SỞ LL CHO QTXD ĐƯỜNG LỐI CS CỦA CÁC ĐẢNG CS3. ĐỊNH HƯỚNG CHO QTXD Xà HỘI BIEU HIEN THUC TE CUA CAC HTKT-XHCSNTCHNLPKTBCNXHCNTHỜI GIANABCDEA-B: X, T, VC-D: V, N, ĐTÍNH KHOA HỌC CỦA LÝ LUẬN HTKTXHQUAN NIỆM DUY TÂMVỀ Xà HỘI5. PPL KHOA HỌC1. SXVC LÀ CƠ SỞ CỦA XH3. CHỈ RA ĐỘNG LỰC XH4. TÍNH LS – TN CỦA XH2. PTSX QUYẾT ĐỊNH XHQUAN NIỆM DUY VẬTVỀ Xà HỘIHTKTXHÝ NGHĨA PPL CỦA LL HTKT - XHLL HTKT - XH1. NN SÂU XA CỦA CỦA CÁC HIỆN TƯỢNG XH LÀ TỪ PTSX2. NHẬN THỨC VÀ CẢI TẠO XH TỪ TỔNG HỢP CÁC MẶT CÁC MQH XH MỘT CÁCH ĐỒNG BỘ3. NGHIEN CỨU CÁC QL CHUNG KẾT HỢP VỚI CÁC ĐK CỤ THỂ CỦA MỖI NƯỚC, MỖI DÂN TỘCLÝ LUẬN ĐÓ “ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THAM VỌNGGIẢI THÍCH TẤT CẢ, MÀ CHỈ CÓ Ý MUỐN VẠCH RA MỘT PHƯƠNG PHÁP ’ DUY NHẤT KHOA HỌC” ĐỂ GIẢI THÍCH LỊCH SỬ “ ( V. LEENIN: TOÀN TẬP, NXB TIẾN BỘ MATXCOVA, 1974,T1,TR.198 )LÀN SÓNG VĂN MINH – ALVIL TOFLERXà HỘILLSX1. VĂN MINH NÔNG NGHIỆP 2. VĂN MINH CÔNG NGHIỆP3. VĂN MINH HẬU CÔNG NGHIỆPÝ NGHĨA: PHÂN CHIA THỜI ĐẠI KINH TẾ, KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÂN CHIA CHẾ ĐỘ XH KHÔNG CHỈ RA MQH GIỮA CÁC MẶT XHDỰ BÁO CỦA CN MÁC - XITĐK, TĐỀCNTBCNXHĐẠI CN CƠ KHÍG/C VÔ SẢNTƯ TƯỞNGKHOA HỌCQUÁ ĐỘ TRỰC TIẾPQUÁ ĐỘ GIÁN TIẾP TRƯỚC CNTBCNXH – KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNGMÔ HÌNH HÓA TẬP TRUNGCHẾ ĐỘ CÔNG HỮUVỀ TLSX2. NHÀ NƯỚC QUYẾT ĐỊNH MĐ & P HƯỚNG SX3. PHÂN PHỐI BÌNH QUÂNTRỰC TIẾP4. NN QUẢN LÝ MỆNH LỆNHHÀNH CHÍNHCNH THÀNH CÔNGXD CƠ SỞ V/C CHO CNXHCHIẾN THẮNG CN PHÁT XÍTHẠN CHẾKHÔNG KHAI THÁC ĐƯỢC NĂNG LỰC SX2. KÌM HÃM TIẾN BỘ KHOA HỌC3. CÔ LẬP QUỐC TẾ4. BỘ MÁY HÀNH CHÍNH QUAN LIÊUBIẾN ĐỔI CỦA THỜI ĐẠITHỜI ĐẠICÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ2. QUỐC TẾ HÓA & TOÀN CẦU HÓA3. LẤY ĐỐI THOẠI THAYCHO ĐỐI ĐẦU4. ĐẤU TRANH G/C ĐƯỢCHÒA DỊUTHỰC HIỆN ĐỔI MỚITOÀN DIỆNCNXH Ở VIỆT NAMCON ĐƯỜNGBỎ QUA TBCN2. CNH - HĐH3. PHÁT TRIỂN LLSX &QUAN HỆ SẢN XUẤT4. KINH TẾ - CHÍNH TRỊĐI ĐÔI VỚI CÁC MẶT KHÁC1. THỰC HIỆN ĐỔI MỚITOÀN DIỆN2. HỘI NHẬP KHU VỰC& THẾ GIỚINỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH VẬN DỤNG1. LỰA CHỌNCON ĐƯỜNGXHCN2. XD KTTT ĐỊNH HƯỚNGXHCN3. CNH – HĐH4. PT KT,CT&CÁC MẶT KHÁCTÌM HIỂU HTKTXH Ở VNCSNTCHNLPKTBCNXHCNTHỜI GIANCSNTCHNLPKXHCNVNTGV. VAI TRÒ CỦA ĐT GC & CM XH ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PT CỦA XH CÓ ĐỐI KHÁNG GC1. GC & VAI TRÒ CỦA ĐT GC ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PT CỦA XH CÓ ĐỐI KHÁNG GCPHÂN TÍCH NGUỒN GỐC GIAI CẤPPHÂN CÔNG LĐTĂNG NĂNG SUẤT LĐLLSX1. TG LAO ĐỘNG CẦN THIẾT2. TG LAO ĐỘNG THẶNG DƯSẢN PHẨM ( M )BÓC LỘT,ÁP BỨCLĐ RIÊNG CÓHIỆU QUẢ CAOQH CÔNG HỮU BỊ PHÁ VỠQH TƯ HỮU ĐƯỢC XÁC LẬPVAY LÃI, PHÂN HÓA GIÀU NGHÈOPHÂN CHIA G/CCHIẾN TRANHNGUON GOC CUA GIAI CAPCSNTCUỐI CSNTXH ĐỐI KHÁNGW < CƠ BẢN TG2. ĐT SẮC TỘC GAY GẮT3. CNTB TỰ ĐIỀU CHỈNH4. CAC QUỐC GIA ĐT TỰ LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG5. CNXH TẠM THOÁI TRÀO6. T/C THỜI ĐẠI KHÔNGTHAY ĐỔI2. CM XH & VAI TRÒ CỦA CM XH ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PT CỦA XH CÓ ĐỐI KHÁNG GC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN VI. QUAN ĐIỂM CỦA CNDVLS VỀ CON NGƯỜI & VAI TRỀ SÁNG TẠO LS CỦA QCND HÀ NỘI 2009BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN 1. CON NGƯỜI & BẢN CHẤT CON NGƯỜI HÀ NỘI 2009QUAN ĐIỂM PHUONG ĐONG VỀ CON NGƯỜITRIET HOC PHUONG ĐÔNG( TK VI TCN ) BÀN NHIỀU VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI VỚI ĐẶC ĐIỂM: HƯỚNG NỘIPHẬT GIÁONHO GIÁONGUỒN GỐC3. ĐẠO LÀM NGƯỜI4. MẪU HÌNH LÝ TƯỞNG2. BẢN TÍNHĐẠO GIÁOPHONG PHÚ2. THIẤN VỀ DUY TÂM3. TRẤN NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC4. CÁCH GIẢI QUYẾT RẤT KHÁC NHAUQĐ VỀ CON NGƯỜI TRONG TRIET HOC PHẬT GIÁOCƠ SỞ – NGUỒN GỐCNỘI DUNGVÊ ĐAUPANISADTGQ PG NHAN - DUYEN VÔ NGà VÔ THƯỜNGTỨ DIỆU ĐẾKHỔĐẾĐẠOĐẾDIỆTĐẾNHÂNĐẾBẢN TÍNHTRẦN TỤCTHAM SÂN SI PHẬTTÍNHGIÁC NGỘVAI TRÒ CON NGƯỜICON NGƯỜICUỘC SỐNGCON NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH – ( QUA NGHIỆP& THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC )TĂNG HAY GIẢM SI2. TĂNG HAY GIẢM THAM3. TĂNG HAY GIẢM SÂNLA HAN2. BỒ TAT3. PHATTỪ, BI, HỶ, XẢ2. VỄ NGÃ, VỊ THA3. BINH ĐẲNG, BÁC ÁI1. TẠO NEN SỨC CUỐN HUT2. SỰ TRƯỜNG TỒN3. SỰ CONG KICH,CHONG PHA ĐOI VOIPHAT GIAO QĐ VỀ CON NGƯỜI TRONG NHO GIAOCƠ SỞ – NGUỒN GỐCNỘI DUNGCHÍNH DANHNHÂNLỄTRÍTÍNBẢN TÍNH : THIỆNTRONG KHÍ THANHKHÍ ÂM DƯƠNG GIA NGU HÀNH LUÂN BIẾN DỊCH LUẬNTGQ THIEN MENH ÂM DƯƠNG THUYẾT VỀ KHÍNGHĨAQUÂN TỬTU THÂNTỀ GIATRỊ QUỐCB. T. HẠĐẠO LAMNGƯỜIPHẠM TRÙ NHÂN TRONG ĐẠO LÀM NGƯỜI CỦA NHO GIÁOCƠ SỞVAI TRONỘI DUNG1. THIEN MẸNH CHI PHOI2. THỰC TRẠNG XA HOICAN GIAI PHAP TRI QUOC, AN DANNHAN QUYẾT ĐỊNH & CHI PHỐICAC PHẠM TRU ĐẠO ĐỨCKHAC TUY VAO ĐIEU KIEN CU THEMA THE HIẸNNHAN GIẢ AI NHAN2. CAM THONGTHAU HIEU NGƯƠI KHAC4. TUAN THEO LE3. CUNG, KHOAN, TIN, MAN, HUEQĐ VỀ CON NGƯỜI TRONG TH PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠICON NGƯỜITGQ DUY VẬT DUY TÂMNGUYÊN TỬ. . . NƯỚCLỬAKHÔNG KHÍTHẦN THÁNHÝ NIỆMCON NGƯỜILINH THỂHỒN XÁCEMPEĐOCLƠ2. LƠXIP3. ĐÊMÔCRITXOCRAT2. PLATONCON NGƯỜI TRONG TH PHƯƠNG TÂY TRUNG CO ( TIEU BIEU: TOMATĐACANH )THE GIOITHẦN THÁNH2. CON NGƯỜI1. KHÔNG CÓ LINH HỒNLINHHỒN THỂXACĐẲNG CẤPKHÔNG DƯỢC VƯỢT LÊNNHAN XET CHUNG1. CON NGƯỜI BỊ MẤT HẾTTÍNH TỰ NHIEN2. NHỎ BE, YEU ĐUOI3. TẠM BỢ, VẬT VỜ4. CƠ SỞ CHÍNH THỐNG CHO CƠ ĐỐC GIÁOTRIET HOC PHƯƠNG TÂY THOI KY PHỤC HƯNG – CẬN ĐẠI XP Đ : Y NIEM, TINH THAN TUYET DOI, CAI TOI  HE THONG DUY TAM THAN HOC XP Đ : GIA TRI CO DAI KHOA HỌC TƯ NHIEN  HE THONG DUY VAT KHOA HOCNHAN ĐAO“ CON NGUOI HAY THO PHUNG CHINH BAN THAN MINH,HAY CHIEM NGUONG VE ĐEP CUA CHINH MINH “ĐNHẬN ĐỊNH:PHỦ NHẬN QUYỀN LỰC CỦA ĐẤNG SÁNG TẠOĐỀ CAO CÁC GIÁ TRỊ CON NGƯỜIĐỀ CAO TƯ TƯỞNG VI CON NGƯỜIẢNH HUONG ĐEN SỰ PHÁT TRIEN CỦA TRIET HOCĐEN NHIEU CUỘC CACH MẠNG TÂY ÂU & THE GIOI TRIẾT HỌC PHÁP – RUTXÔ, ĐIĐRÔSP CAO NHẤT CỦA TỰ NHIÊN, THỰC THỂ VẬT CHẤT2. TRÍ TUỆ, ĐẠO ĐỨC LÀ SP CỦAHOÀN CẢNH Xà HỘI ( ĐI ĐRO )4. Xà HỘI LÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ( RÚTXO )CONNGƯỜI3. BẢN TÍNH CON NGƯỜI LÀ TỰ DOSP TỰ NHIÊN, THỰC THỂ VẬT CHẤT2. TINH THẦN CHỈ CÓ TRONG NÃO ĐEM LẠI SỨC MẠNH – TRI THỨC3. TẠO RA VẬT THỂ NHÂN TẠO: Xà HỘI ( HÔPXƠ )TRIET HOC ANH – F. BECON, HOPXƠTRIẾT HỌC ANH, PHÁPTRIET HOC HÀ LAN – XPINOZAGIỚI TỰ NHIÊN TỒN TẠI KQ2. CON NGƯỜI LÀ SPCỦA GIỚI TỰ NHIÊN3. CON NGƯỜI NHẬN THỨC & LÀM THEOGIỚI TỰ NHIÊNLÝ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CAO ĐẸPCONNGƯỜITRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠIPHÂN TÂM HỌC2. CHỦ NGHĨA NHÂN VỊ4. CHỦ NGHĨA PHÊ PHÁN3. CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG5. HIỆN TƯỢNG HỌC6. CHÚ GIẢI HỌC7. CHỦ NGHĨA HIỆN SINH8. CHỦ NGHĨA CẤU TRÚCTRIẾT HỌC NHÂN BẢNPHI LÝ TÍNHCÁC TRƯỜNG PHÁITRIẾT HỌC NHÂN BẢN PHI LÝ TÍNHBẢN CHẤT: TINH THẦN( NHU CẦU BẢN NĂNG, VÔ THỨC,TRI THỨC, TÌNH CẢM )2. TUYỆT ĐỐI HÓA MẶT CÁ NHÂN PHẢN ÁNH SỰ KHỦNG HOẢNG VỀ MẶT GIÁ TRỊ CON NGƯỜICONNGƯỜI3. HOÀI NGHI, BI QUAN, BẾ TẮCVỀ QUAN HỆ Xà HỘIa. KHÁI NIỆM VÒ CON NG¦êIQĐ TIẾN BỘ TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌCVỀ CON NGƯỜITHÀNH TỰU KH TN THUÍET TIẾN HOATHUYẾT TẾ BÀONỘI DUNGCƠ SỞCON NGƯỜILÀ THỰC THỂ SINH VẬT - Xà HỘIYẾU TỐ SINH HỌC LÀ CO THỂ SỐNG MANG ĐẶC TÍNH SVYẾU TỐ Xà HỘI LÀ SP CỦA MQH N - N TẠO RA Xà HỘI LÀ THÀNH VIẤN CỦA Xà HỘI TIẾN HÀNH CÁC HĐXà HOI  N   MĐ  HĐĐK TNQL KQLîI ÝCHCON NGUỜI - CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ"...CON NGƯỜI CÀNG CÁCH XA ĐỘNG VẬTBAO NHIÊU THÌ CON NGƯỜI LẠI CÀNGTỰ MÌNH LÀM RA LỊCH SỬ CỦA MÌNH MỘT CÁCH CÓ Ý THỨC BÁY NHIÊU..."( M – AG TT NXBCTQG HN 1995 T20 TR476 )CON NGƯỜILAO ĐỌNG SẢN XUẤTTỒN TẠITÁCH KHỎIĐỘNG VẬTLÀM RA LỊCH SỬPHƯƠNG THỨCHOẠT ĐỘNG HĐ THEO ĐK KQQUÁ KHỨ ĐỂ LẠI HĐ CŨ TRONG HOÀN CẢNH MỚI HĐ MỚI CẢI TẠO HOÀN CẢNH CŨMQH C NGUỜI – HC SỐNGSẢN PHẨM CỦA LS=b. BẢN CHẤT CON NGUờI – TổNG HOà CáC QH XH“ BẢN CHẤT CON NGƯỜI KHONG PHẢI LÀ MỘT CÁI TRỪU TƯỢNG CỐ HỮU CỦA CÁ NHÂN RIÊNG BIỆT . TRONG TÍNH HIỆN THỰC CỦA NÓ, BẢN CHẤT CON NGƯỜI LÀ TỔNG HOÀ CÁC QHXH "(( M – AG TT NXBCTQG HN 1995 T3 TR11 )1. CON NGUỜI HIỆN THỰC CON NGƯỜI CỤ THỂ HOÀN CẢNH CỤ THỂ2. CÁC QH XH GÓP PHẦN TẠO NÊN B/C CON NGUỜI:TỔNG HOÀ3. QH XH THAY ĐỔI B/C THAY ĐỔIBẢN CHẤT THỂ HIỆNỞ NHỮNG MỨC ĐỘ CỤ THỂCÁCH TIEP CẬN BẢN CHẤT CON NGUỜICON NGƯỜITHEO THỜI GIAN1. QUAN HE QUÁ KHỨ2. QUAN HE HIỆN TẠI3. QUAN HE TUONG LAITHEO LOẠI HINH1. QUAN HE VẬT CHẤT 2. QUAN HE TINH THẦNCỤ THỂ HOÁ1. QUAN HE HÔN NHÂN2. QUAN HE HUYẾT THỐNG3. QUAN HE KINH TẾ4. QUAN HE CHÍNH TRỊ...2. KHÁI NIỆM QCND & VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QCNDLỊCH SỬ TU TUỞNG VỀ GIẢI PHÓNG CON NGUỜI 1. QĐ DUY TÂM, TON GIÁO: GPVỀ TÂM LINH GP Ở KIẾP SAUCO SỞNỘI DUNG1. ĐIEU KIEN LỊCH SỬ2. QUAN HỆGIAI CẤP3. HIỂU BIẾT VỀ CON NGUỜI2. QĐ DUY VẬTKHONG XAC ĐINH ĐÚNG ND3. QĐ TU SẢN P TÂY GP KHỎI RÀNG BUỘC PK TRÓI BUỘC VỀ KINH TẾGIẢI PHÓNG CON NGUỜI ĐỐI TUỢNG PHUONG THỨC MỤC TIÊU TRIẾT HỌC M – LN VỀ GIẢI PHÓNG CON NGUÒITÁC PHẨM1 . NHỮNG SUY TU CỦA 1 CHÀNG TRAITRONG VIỆC LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP2 . TUYÊN NGÔN ĐCS" BẤT KỲ SỰ GIẢI PHÓNG NÀOCŨNG BAO HÀM Ở CHỖ LÀ NÓ TRẢ THẾ GIÓI CON NGUỜI , NHỮNGQUAN HỆ CỦA CON NGUÒI VỀ VỚI BẢN THÂN CON NGUỜI "( M-AG ,TT,NXBCTQG HN 1995 T1, TR 557 )SĐ"GIẢI PHÓNG NGUÒI LAO ĐỘNGTHOÁT KHỎI LAO ĐỘNG BỊTHA HOÁ"(SDD 2000 , T42 TR 168 )NHIEM VỤ2. PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SX, VĂN HOA XOA BỎ ÁP BỨC – BOC LỘT XOA CHE ĐO TƯ HƯU1. XÁC ĐỊNH ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG NHÂN LOẠI TIEN BỘ NHÂN LOẠI CẦN LAO3. NỘI DUNG ĐỀ CAO GIÁ TRỊ CON NGƯỜI CHỐNG THA HỂA LAO ĐỘNG3. LỰC LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CO TỔ CHỨC G/C VỄ SẢN LIẤN MINH Xà HỘITHA HOÁ LAO ĐỘNG 1. NGUÒI LAO ĐONG ĐÁNH MẤT MÌNH TRONG " HOẠT ĐỘNG NGUÒI " 2. LĐ LÀM ĐẢO LỘN CÁC QUAN HỆ CỦA NGUÒI LAO ĐỘNG3. LAO ĐỘNG LÀM CON NGUÒI BỊ QUÈ QUẶTLAO ĐỘNG CHE DO TU HUU VE TU LIEU SAN XUATTU TUONG HCM VỀ CON NGUÒI 1.TU TUONG GIAI PHONG GP DÂN TỘC GC NDLĐNGUỒN GÓC NỘI DUNG1. NHU CAU KQ CỦA LICH SU XH2. VĂN HOÁ & TRUYỀN THỐ