Triết học Mác - Lênin - Phân biệt mặt tư tưởng và mặt chính trị khi giải quyết vấn đề tôn giáo

Câu 12: Tại sao cần phân biệt mặt tư tưởng và mặt chính trị khi giải quyết vấn đề tôn giáo? Trả lời: Cần phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo. Đây là việc cần thiết, bởi bản thân tôn giáo nào cũng gồm hai mặt này và phân biệt để tránh hai khuynh hướng hữu khuynh hoặc tả khuynh trong giải quyết vấn đề tôn giáo. Thực chất của việc phân biệt mặt chính trị và mặt tư tưởng trong tôn giáo là phân biệt hai mâu thuẫn tồn tại trong bản thân tôn giáo: mâu thuẫn chính trị và mâu thuẫn nhận thức. Mâu thuẫn chính trị phản ánh lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, giữa giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột, giữa quần chúng nhân dân lao động và những kẻ lợi dụng tôn giáo vì mục đích phản động- đây là mâu thuẫn đối kháng. Mâu thuẫn này hiện nay được biểu hiện ở việc một số phần tử phản động đội lốt tôn giáo chống lại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp công nhân. Mâu thuẫn nhận thức phản ánh mâu thuẫn nội bộ giữa người có đạo và người không có đạo, giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau- đây là mâu thuẫn không đối kháng, nó được thể hiện ở tín ngưỡng của con người. Vì vậy, cách giải quyết hai mâu thuẫn này khác nhau. Với mâu thuẫn chính trị (mặt chính trị) phải bằng biện pháp tổng hợp: giáo dục, thuyết phục, hành chính, mệnh lệnh, cưỡng chế, thậm chí cả bạo lực khi việc lợi dụng tôn giáo vì mục đích chính trị rõ ràng. Với mâu thuẫn nhận thức (mặt tư tưởng) phải kiên trì, lâu dài, gắn với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có tín ngưỡng

doc2 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 23764 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Triết học Mác - Lênin - Phân biệt mặt tư tưởng và mặt chính trị khi giải quyết vấn đề tôn giáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 12: Tại sao cần phân biệt mặt tư tưởng và mặt chính trị khi giải quyết vấn đề tôn giáo? Trả lời: Cần phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo. Đây là việc cần thiết, bởi bản thân tôn giáo nào cũng gồm hai mặt này và phân biệt để tránh hai khuynh hướng hữu khuynh hoặc tả khuynh trong giải quyết vấn đề tôn giáo. Thực chất của việc phân biệt mặt chính trị và mặt tư tưởng trong tôn giáo là phân biệt hai mâu thuẫn tồn tại trong bản thân tôn giáo: mâu thuẫn chính trị và mâu thuẫn nhận thức. Mâu thuẫn chính trị phản ánh lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, giữa giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột, giữa quần chúng nhân dân lao động và những kẻ lợi dụng tôn giáo vì mục đích phản động- đây là mâu thuẫn đối kháng. Mâu thuẫn này hiện nay được biểu hiện ở việc một số phần tử phản động đội lốt tôn giáo chống lại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp công nhân. Mâu thuẫn nhận thức phản ánh mâu thuẫn nội bộ giữa người có đạo và người không có đạo, giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau- đây là mâu thuẫn không đối kháng, nó được thể hiện ở tín ngưỡng của con người. Vì vậy, cách giải quyết hai mâu thuẫn này khác nhau. Với mâu thuẫn chính trị (mặt chính trị) phải bằng biện pháp tổng hợp: giáo dục, thuyết phục, hành chính, mệnh lệnh, cưỡng chế, thậm chí cả bạo lực khi việc lợi dụng tôn giáo vì mục đích chính trị rõ ràng. Với mâu thuẫn nhận thức (mặt tư tưởng) phải kiên trì, lâu dài, gắn với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có tín ngưỡng Tôn giáo tính ngưỡng là vấn đề nhạy cảm và phức tạp .Do đó những vấn đề nảy sinh từ tôn giáo cần phỉ đc xem xét và giải quyết cẩn thận , cụ thể và chuẩn xát có tính nguyên tắt với những phương thức linh hoạt theo wan điểm của chủ nghĩa mác-lênin Phân biệt rõ hai mặt tư tưởng chính trị trong vấn đề tôn giáo : + mặt tư tưởng thể hiện sự tín ngưỡng trong tôn giáo khi tín ngưỡng tôn giáo còn là nhu cầu tinh thần của một phận nhân dân thì nhà nước xhcn phải tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và k tín ngưỡng của nhân dân . công dân có tôn giáo hay k tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật đều có quyền và ngĩa vụ như nhau .Cần phát huy ngững gia trị tích cực của tôn giáo nghiêm cấp mội hành vi vi phạm quyền tự do tính ngưỡng tôn giáo + thực hiện đoàn kết ngững người có tôn giáo , đoàn kết tôn giáo đoàn kết dân tộc xây dựng và pảo vệ đát nước .Nghiêm cấm mọi hành vi chia rẻ cộng đồng vì lý do tính ngưỡng tôn giáo mặt chính trị : +lợi dụng tôn giáo của ngững phần tử phản động nhằm chống lại sự nghiệp cách mạng ,xây dựng xhcn + Đấu tranh loại pỏ mặt chính trị phản động trong lĩnh vực tôn giáo là lĩnh vực thường xuyên ,vừa khẩn trương kiên quyết , vừa phải thận trọng và phải có sách lược phù hợp với thực tế .Nhà nước xhcn cần phải có wan điểm và phương thức ứng sử phù hợp với từng trường hợp cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo
Tài liệu liên quan