Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội

(Bản scan) Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống nhân ái và tinh thần cộng đồng làng xã Việt Nam, được hình thành từ lâu đời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hồ Chí Minh đã từng biết đến tư tưởng CNXH sơ khai ở phương Đông, qua "thuyết đại đồng của" Nho giáo, chế độ công điền ở phương Đông là cơ sở kinh tế tạo nên sự cố kết cộng đồng bền chặt của người Việt Nam.

pdf12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2037 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên