Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

CƠ SỞ HÌNH THÀNH Kế thừa và phát triển truyền thống ĐK của dân tôc Kinh nghiệm của các phong trào cách mạng ở trong nước và thế giới . Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin XD LL. Xuất phát từ lòng nhân ái của Hổ Chí Minh.

ppt13 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1335 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Biên soạnTh.s PHAN KHÁNH BẰNGTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC NỘI DUNGTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘCII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHA. CƠ SỞ HÌNH THÀNH+ Kế thừa và phát triển truyền thống ĐK của dân tôc+. Kinh nghiệm của các phong trào cách mạng ở trong nước và thế giới .. +Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin XD LL..+ Xuất phát từ lòng nhân ái của Hổ Chí Minh..I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘCI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘCVai trò của đại đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng a. Đại đoàn kết là vấn đề chiến lược, QĐ thắng lợi CM ĐĐK CÓ Ý NGHĨACL, QĐ THẮNG LỢI CỦA CM CÓ ÝNGHĨACL Là vấn đề cơ bản, lâu dài, nhất quán xuyên suốt.. Là công tác lớn của ĐảngNhà nước, của dân tộc QĐỊNHTHẮNG LỢI Tạo ra sức mạnhCho cách mạngB. QUAN ĐiỂM CỦA HỒ CHI MINH VỀ ĐĐK DTb. Đại đoàn kết là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của Dân tộc ĐĐKLà MTLà NVThể Hiện Trên tất cả các lĩnh vưc, trongĐường lối, chủ trương.. ĐĐK là nhiệm vụ hàng đầuTrong mọi giai đoạn CM ĐĐK không chỉ là mục tiêu củaĐảng mà còn là mục tiêu của DT 1. Vai trò của khối đại đoàn kết trong sự nghiệp CM2. Nội dung của đại đoàn kết Dân tộc Kế thừa truyềnThống yêu nướcNhân nghĩa, khoan dung..DT ĐĐkết đứng trênLập trường CN ĐĐK với những Người tài, đức ĐĐK DT là ĐK Toàn dân Nội DungĐ ĐKDT Tin dân, dựa vào dân trên nềnTảng liên minh CN+ND+TTI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DT MẶT TRẬNDTTN LÀ HÌNH THỨC ĐĐKDT NTẮC XD M TRẬN Quy tụ các lực lượng Hình thức MT phù hợpVới nhiệm vụ CM * Dựa trên cs liên minh Công – Nông - Trí* Đảm bảo lợi ích Dtộc.. * Hiệp thương, Dân chủ..*ĐK Lâu dài, bền vững cùng tiến bộ 3. Hình thức khối đại đoàn kết Dân tộc* Vừa ĐK vừa đấu tranhII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾSự cần thiết đoàn kết QTếII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾSự cần thiết đoàn kết QTế + Kết hợp SMDT với SMTĐ tạoRa SMTH Tranh thủ sự giúp đỡ của Các nước tạo ra SMTH cho CM VN“ Giúp bạn là tự giúp mình” + Góp phần thựcHiện MT chung + Mục tiêu CMVN gắn với mục tiêu cách mạng thế giới+ Xu thế toàn cầu hóa, CMKHCN pt.+ Nhiều vấn đề mang tính toàn cầu..+ Chống tư tưởng DT hẹp hòi..II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ2. Nội dung đoàn kết quốc tế :a. Những lực lượng cần đoàn kết CácLựcLượng Phong trào CSCNQTế Phong trào giải phóng Dân tộc Phong trào đấu dân chủ, dân sinh Đoàn kết với nhân dân các XL VNb. Hình thức tổ chức đoàn kết quốc tế MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT MTrận Á ,phimỹ đoàn kếtvới Việt nam MT nhân dân Thế giới đoànKết với VN MT Đông Dương độcLập Mặt trận đoàn kết ND chính quốc vớiND thuộc địa 3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế NGUYÊN TẮC Thống nhấtMục tiêu, lợiÍch, có lý Có tình Độc lập, tự Chủ, tự lựcTự cường PTCSCNQT CácDânTộc LLDCTiếnBộ Giúp bạn là Tự giúp mìnhIII. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QuỐC TẾ1, Đoàn kết dân tộc2. Đoàn kết quốc tế
Tài liệu liên quan