Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của CNXH

- Xây dựng chế độ chính trị mới + Phải xây dựng chế độ chính trị do nhân dân làm chủ đó là nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. + Trong chế độ chính trị mới có đặc điểm sau: - Mọi công dân đều có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan nhà nước có quyền kiểm soát với đại biểu của mình. * Những người được dân bầu ra khi đã là cán bộ cầm quyền thì phải khong ngừng tu dưỡng đạo đức các mạng, phải thực sự là công bộc của dân. * Những người làm chủ nhân dân cũng phải có nghĩa vụ của một người công dân trong đó nghĩa vụ lao động bảo vệ tổ quốc,tôn trọng chấp hành luật pháp. - Xây dựng nền kinh tế mới: + Đây là mục tiêu đặc biệt quan trọng của chủ nghĩa xã hội bởi vì có xây dựng được nền kinh tế mới thì mới có thể cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

doc20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2428 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của CNXH, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên