Tuốc bin phối hợp sản xuất nhiệt và điện năng

Tuốc bin phối hợp sản xuất nhiệt và điện là tuốc bin không chỉ dùng để chạy tuốc bin để phát điện, mà còn để cung cấp nhiệt cho các hộtiêu thụnhiệt bên ngoài, được gọi làtuốc bin cấp nhiệt thu hồi và được phân ra các loại chủyếu sau đây: - Tuốc bin đối áp; - Tuốc bin cómột cửa trích hơi điều chỉnh; - Tuốc bin cómột cửa trích hơi điều chỉnh vàtuốc bin đối áp; - Tuốc bin cóhai cửa trích hơi điều chỉnh;

pdf11 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 1662 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tuốc bin phối hợp sản xuất nhiệt và điện năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan