Turbo Pascal với chương trình gió động và động đất

Nhà cao tầng đang dược xây dựng nhiều ở Việt Nam. Việc tính toán nhà cao tầng thường phải kể đến thành phần động của tải trọng gió và đặc biệt là phải tính động đất. Hiện nay việc tính kết cấu nhà cao tầng được thực hiện bàng các chương trình máy tính phổ biến...

pdf120 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2615 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Turbo Pascal với chương trình gió động và động đất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan