Ứng dụng phần mềm Powerpoint để thiết kế các bài tập phát triển khả năng suy luận cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non

1. Mở đầu 1.1. Lí do chọn đề tài Ở độ tuổi 5 - 6 tuổi, để đáp ứng nhu cầu nhận thức đang phát triển mạnh mẽ, trẻ xuất hiện kiểu tư duy mới đó là tư duy trực quan sơ đồ và yếu tố tư duy lôgic. Tuy nhiên, yếu tố tư duy lôgic ở độ tuổi này chỉ mới xuất hiện những mầm mống đầu tiên (nghĩa là trẻ dựa vào biểu tượng sẵn có, những kinh nghiệm đã trải qua để suy luận một vấn đề mới) cho nên đôi khi không thoát khỏi tính hình tượng. Do đó, việc hình thành khả năng suy luận cho trẻ 5 - 6 tuổi là rất cần thiết. Nó có ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển tư duy lôgic cho trẻ, tiền đề cho trẻ bước vào lớp 1. Trong xu thế giáo dục (GD) hiện nay, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học đang được chú trọng. Phần mềm Power Point (PPT) là một phần mềm thông dụng, dễ sử dụng. Vì vậy, biết vận dụng phần mềm này thiết kế những bài tập (BT) giúp phát triển khả năng suy luận (KNSL) cho trẻ 5 - 6 tuổi sẽ gây được hứng thú và tạo hiệu quả tốt đối với trẻ. Thực tế hiện nay, việc ứng dụng phần mềm PPT để thiết kế BT phát triển KNSL chưa được giáo viên (GV) quan tâm thỏa đáng. Xuất phát từ những lí do trên chúng tôi chọn đề tài “Ứng dụng phần mềm PPT để thiết kế các BT phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non”.

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng phần mềm Powerpoint để thiết kế các bài tập phát triển khả năng suy luận cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH 72 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM POWERPOINT ĐỂ THIẾT KẾ CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG SUY LUẬN CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON Nguyễn Thị Thúy Linh, Nguyễn Thị Thanh Loan, Võ Thị Bích Xuân (Sinh viên năm 4, Khoa Giáo dục Mầm non) GVHD: ThS Nguyễn Thị Anh Thư 1. Mở đầu 1.1. Lí do chọn đề tài Ở độ tuổi 5 - 6 tuổi, để đáp ứng nhu cầu nhận thức đang phát triển mạnh mẽ, trẻ xuất hiện kiểu tư duy mới đó là tư duy trực quan sơ đồ và yếu tố tư duy lôgic. Tuy nhiên, yếu tố tư duy lôgic ở độ tuổi này chỉ mới xuất hiện những mầm mống đầu tiên (nghĩa là trẻ dựa vào biểu tượng sẵn có, những kinh nghiệm đã trải qua để suy luận một vấn đề mới) cho nên đôi khi không thoát khỏi tính hình tượng. Do đó, việc hình thành khả năng suy luận cho trẻ 5 - 6 tuổi là rất cần thiết. Nó có ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển tư duy lôgic cho trẻ, tiền đề cho trẻ bước vào lớp 1. Trong xu thế giáo dục (GD) hiện nay, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học đang được chú trọng. Phần mềm Power Point (PPT) là một phần mềm thông dụng, dễ sử dụng. Vì vậy, biết vận dụng phần mềm này thiết kế những bài tập (BT) giúp phát triển khả năng suy luận (KNSL) cho trẻ 5 - 6 tuổi sẽ gây được hứng thú và tạo hiệu quả tốt đối với trẻ. Thực tế hiện nay, việc ứng dụng phần mềm PPT để thiết kế BT phát triển KNSL chưa được giáo viên (GV) quan tâm thỏa đáng. Xuất phát từ những lí do trên chúng tôi chọn đề tài “Ứng dụng phần mềm PPT để thiết kế các BT phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non”. 1.2. Mục đích nghiên cứu Qua việc nghiên cứu cơ sở lí luận và tìm hiểu thực trạng về việc sử dụng phần mềm PPT thiết kế BT để phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi của GV ở trường mầm non (MN) hiện nay, chúng tôi tiến hành thiết kế và thử nghiệm một số BT bằng phần mềm PPT để phát triển KNSL cho trẻ ở độ tuổi này. 1.3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu - Đối tượng: Các BT giúp phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi. - Khách thể: Trẻ 5 - 6 tuổi đang học tại các trường MN ở TPHCM. 1.4. Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài giải quyết 3 nhiệm vụ sau đây: nghiên cứu lí luận, khảo sát thực trạng, thiết kế và thử nghiệm sản phẩm. Năm học 2011 - 2012 73 1.5. Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Thiết kế và thử nghiệm một số BT bằng phần mềm PPT phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường MN. - Địa bàn nghiên cứu: Do hạn chế về thời gian nên ở đề tài này chúng tôi chỉ tập trung tiến hành khảo sát thực trạng và tổ chức thử nghiệm tại trường MN Hồng Nhung ở quận Gò Vấp TPHCM. 1.6. Phương pháp nghiên cứu Chúng tôi sử dụng các phương pháp sau đây: phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp quan sát, phương pháp đàm thoại, phương pháp sử dụng phiếu điều tra, phương pháp thử nghiệm, phương pháp thông kê toán học. 2. Nội dung nghiên cứu Để đạt được mục đích trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của đề tài: 2.1. Cơ sở lí luận - Đặc điểm nhận thức của trẻ MN và vấn đề phát triển KNSL cho trẻ MN + Đặc điểm nhận thức của trẻ 5 - 6 tuổi + Khái niệm KNSL + Nội dung và hình thức phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi - Ứng dụng phần mềm PPT để thiết kế BTthức phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi + Khái niệm thiết kế và thiết kế BT bằng phần mềm PPT giúp phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi + Giới thiệu sơ lược phần mềm PPT + Đặc điểm BT được thiết kế bằng phần mềm PPT phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi:  BT được trẻ giải quyết trên máy vi tính.  Nội dung của BT giúp trẻ:  Xếp theo một quy luật (mẫu) cho trước (mẫu ở đây có thể là màu sắc, hình dạng, kích thước, số lượng ).  Nhận ra quy luật sắp xếp sẵn của các đối tượng và tiếp tục xếp theo quy luật đó. Hay còn được gọi là xếp theo trật tự logic.  Tự xếp theo quy luật nào đó và giải thích được quy luật đó (sáng tạo): đây là mức độ cao nhất mà trẻ phải thực hiện. Nghĩa là dựa vào những biểu tượng, những kinh nghiệm của mình trẻ sẽ tự tạo ra cách xếp theo quy luật và giải thích được quy luật sắp xếp của đối tượng mà trẻ đã thực hiện. - Tiến trình thiết kế một BT bằng PPT phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi: • Bước 1: Tìm hiểu khả năng của trẻ, chọn nội dung phát triển KNSL và nội dung tạo hình phù hợp với trẻ 5 - 6 tuổi. Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH 74 • Bước 2: Xây dựng nội dung cho mỗi BT. • Bước 3: Thu thập tư liệu liên quan đến BT (hình ảnh, âm thanh,). • Bước 4: Ứng dụng phần mềm PPT vào thiết kế các BT phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi. • Bước 5: Thử nghiệm, đánh giá. • Bước 6: Chỉnh sửa, hoàn thiện và sử dụng. 2.2. Cơ sở thực tiễn Sau khi phát phiếu, trò chuyện với GV và quan sát việc tổ chức các hoạt động để phát triển KNSL cho trẻ chúng tôi thu được kết quả như sau: 2.2.1. Kết quả khảo sát trên GV MN Ưu điểm: - Kĩ năng sử dụng PPT của GV khá tốt. - GV có quan tâm đến ứng dụng CNTT vào dạy học và phát triển KNSL cho trẻ. Hạn chế: - Chưa nắm rõ khái niệm KNSL. - Chỉ thiết kế các BT bằng với KNSL của trẻ, chưa thiết kế các BT đón đầu sự phát triển khả năng này. - Chưa quan tâm đến việc ứng dụng phần mềm PPT để thiết kế các BT phát triển KNSL cho trẻ. 2.2.2. Kết quả quan sát việc tổ chức hoạt động giúp trẻ phát triển KNSL GV chưa quan tâm ứng dụng CNTT để tổ chức hoạt động giúp phát triển khả năng này cho trẻ. 3. Thiết kế bài tập bằng phần mềm PPT phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi 3.1. Thiết kế bài tập Bảng 1. Hệ thống các BT phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi mà đề tài đã thiết kế 3.1.1. Chủ đề: Động vật Năm học 2011 - 2012 75 BT 1: Vẽ chú chim 1A. Vẽ lại chú chim theo đúng trình tự và tô màu Yêu cầu (YC): Đây là các bước vẽ một chú chim, bé hãy vẽ lại chú chim ấy theo đúng trình tự và tô màu cho thật đẹp nhé! Nhưng muốn vẽ được một cách dễ dàng thì bé hãy vào biểu tượng bàn tay nha! Bé hãy rút ra quy luật thứ tự của cách vẽ con chim. Luyện kĩ năng YC: Chú chim này được ghép từ những hình hình học. Đố bé đó là những hình gì? Bây giờ bé hãy vẽ lại các hình ấy nhé! Bốn ô đầu tiên, bé vẽ theo đường viền cho sẵn. Ô cuối cùng là thử thách dành cho bé đó, vì bé phải tự vẽ lại hình mà không cần gợi ý. Bé hãy cố gắng lên! Đáp án (ĐA): Hãy nhấp chuột vào biểu tượng mũi tên xanh đi bé! 1B. Nối hình với số để sắp xếp lại thứ tự các bước vẽ của một chú chim YC: Bé hãy sắp xếp lại thứ tự các bước vẽ một chú chim bằng cách dùng bút nối hình ở trên với các ô có số bên dưới! ĐA: BT 2: Viết số để sắp xếp lại quá trình lớn lên của một chú chim YC: Bé sắp xếp thứ tự các bức tranh để thể hiện quá trình lớn lên của chú chim bằng cách viết vào ô trống phía dưới thứ tự từ 1 đến 4. Sau đó, bé hãy tô màu cho các bức tranh được đẹp hơn nhé! ĐA: BT 3: Vẽ mũi tên để sắp xếp lại các bức tranh theo quy luật thời gian: sáng, trưa, tối YC: 3 bức tranh này thể hiện một ngày làm việc của các bạn chim, bé hãy sắp xếp các bức tranh theo quy luật thời gian bằng cách vẽ mũi tên từ buổi sáng đến buổi trưa, rồi đến buổi tối. Sau đó vẽ thêm ông mặt trời, mặt trăng và các vì sao cho phù hợp với 3 bức tranh ấy nha. Bé hãy vào biểu tượng bàn tay để vẽ dễ hơn! Luyện kĩ năng YC: Bé đã biết cách vẽ một ngôi sao chưa nhỉ? Bây giờ bé chỉ cần vẽ theo đường viền cho sẵn ở mỗi ô là sẽ được những ngôi sao lấp lánh đó. Và ở ô cuối cùng bé hãy tự vẽ cho mình một ngôi sao thật đẹp nhé! ĐA: Bé vẽ đẹp lắm! Còn bây giờ hãy nhấp chuột vào biểu tượng mũi tên xanh đi nào! Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH 76 BT 4:Nối các hình theo quy luật cho sẵn để tạo thành mặt chú heo YC: Ồ! Đây là mặt ai vậy nhỉ? Muốn biết đó là ai, bé chỉ cần nối các hình theo gợi ý ở ô màu xanh bên dưới. ĐA: Bây giờ thì bé đã biết đó là ai chưa? Đó chính là bạn heo con đấy! BT 5: Nối và tô màu các tảng đá theo quy luật cho sẵn để tạo thành đường đi cho thỏ YC: Thỏ muốn qua sông nhưng dưới sông có rất nhiều cá sấu. Bé hãy giúp thỏ bằng cách tô màu những tảng đá theo quy luật ở bảng màu vàng và nối chúng lại với nhau thành đường đi. Đ.A: BT 6: Nối theo thứ tự số từ 1 đến 10 để tìm đường ra cho thỏ YC: Thỏ đi chơi và bị lạc vào mê cung cà rốt mất rồi! Bé hãy tìm giúp đường ra cho thỏ bằng cách nối thứ tự các số từ 1 đến 10. ĐA: Bé có biết mình vừa đi theo quy luật gì để tìm đường ra cho thỏ không? BT 7: Sắp xếp lại thứ tự con vật theo quy tắc từ con vật có số thức ăn ít đến con vật có số thức ăn nhiều YC: Bé hãy đếm xem thức ăn của mỗi con vật có số lượng bao nhiêu và ghi số ra bên cạnh? Sau đó sắp xếp theo thứ tự con vật có số lượng thức ăn ít đến con vật có số lượng thức ăn nhiều bằng cách vẽ lại đầu các con vật vào các ô trống theo chiều mũi tên. Luyện kĩ năng YC: Bạn sóc mới dễ thương làm sao! Bé hãy vẽ lại bạn sóc này đi. ĐA: Hoan hô bé đã hoàn thành chú sóc con của mình. Nào bé ơi! Hãy nhấp chuột vào mũi tên xanh để khám phá một điều mới! Luyện kĩ năng YC: Bé hãy vẽ lại bạn mực này theo trình tự các bước nhé! ĐA: Chúc mừng bé đã vẽ xong cô mực. Bây giờ bé hãy nhấp chuột vào mũi tên xanh để chơi tiếp nào! Năm học 2011 - 2012 77 Luyện kĩ năng YC: Bạn khỉ này cũng không khó vẽ lắm đâu! Bé hãy thử vẽ lại xem thế nào? ĐA: Bé thấy chú khỉ vẽ có dễ không. Chúng ta cùng đi tiếp nào! Luyện kĩ năng YC: Bé hãy vẽ lại bạn cừu này đi! ĐA: Bé thật là giỏi! Bé hãy nhấp chuột vào mũi tên xanh để chơi tiếp nhé! BT 8: Vẽ và tô màu theo quy luật trang trí trên cánh bướm YC: Bé nhìn xem chú bướm này có xinh không nào? Bé hãy quan sát thật kỹ để tìm ra quy luật trang trí trên cánh bướm, sau đó tô màu cho các ô tròn ở phần cánh bên trái và vẽ tiếp cho phần cánh bên phải theo đúng quy luật đó nha. BT 9: Tô màu mỗi con rắn theo đúng quy luật trên thân rồi sắp xếp các con rắn theo quy luật từ ngắn đến dài YC: Bé tô màu cho mỗi bạn rắn theo đúng quy luật trên thân mỗi bạn. Sau đó sắp xếp các bạn rắn theo thứ tự từ ngắn đến dài bằng cách viết số từ 1 đến 4 vào các ô tròn tương ứng bên dưới. BT 10: Tô màu cho con công theo đúng quy luật trên bộ lông YC: Ồ! Chú công này có bộ lông thật là sặc sỡ! Bé hãy quan sát thật kĩ xem bộ lông của chú có quy luật gì đặc biệt không? Bé hãy vẽ và tô màu tiếp để chú công được xinh đẹp hơn nhé! 3.1.2. Chủ đề: Gia đình BT 1: Nối các mũi tên theo quy luật cho trước để tạo thành đường đi cho bạn Na YC: Đường từ nhà bạn Na sang nhà bạn Bi thật là ngoằn ngoèo. Na không thể nhớ nổi. Bé hãy chỉ đường để Na sang nhà Bi chơi bằng cách vẽ lại đường đi theo bảng gợi ý màu trắng. Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH 78 BT 2: Vẽ và tô màu theo quy luật trang trí trên cây thông YC: Hai bạn nhỏ đang trang trí cây thông để chuẩn bị đón noen. Bé hãy giúp hai bạn gắn tiếp những bóng đèn màu, chuông và cây gậy theo đúng quy luật mà hai bạn đang làm bằng cách vẽ thêm và tô màu vào những chỗ còn thiếu nha bé! Luyện kĩ năng YC: Bé hãy tập vẽ những cái chuông và cây gậy để trang trí cho cây thông bằng cách vẽ theo những chấm cho sẵn. Ô cuối cùng bé hãy tự vẽ cho thật đẹp nha! ĐA: Bé vẽ giỏi lắm! Hãy nhấp chuột vào biểu tượng mũi tên xanh đi bé! BT 3: Vẽ và tô màu theo quy luật đang xâu của vòng đeo tay YC: Bé Na đang xâu vòng đeo tay để tặng mẹ! Bé có phát hiện ra Na đang xâu theo quy luật nào không! Bé hãy giúp bạn Na xâu tiếp bằng cách vẽ và tô màu cho những hình còn thiếu theo quy luật bé vừa tìm ra nhé. Luyện kĩ năng YC: Những hạt màu bé Na dùng để xâu vòng tay thật đẹp. Bé hãy tạo ra thật nhiều hạt để xâu bằng cách vẽ theo mẫu hướng dẫn nha. ĐA: Bé vẽ đẹp lắm! Còn bây giờ hãy nhấp chuột vào biểu tượng mũi tên xanh đi nào! BT 4: Vẽ, tô màu và viết số theo quy luật trang trí trên đồng hồ YC: Chiếc đồng hồ này bị thiếu mất một phần rồi. Bé hãy trang trí tiếp cho chiếc đồng được đầy đủ bằng cách vẽ hình, viết số và tô màu cho đúng quy luật của nó nhé! Luyện kĩ năng YC: Bé hãy vẽ lại những hình vuông và tròn này đi! ĐA: Chúc mừng bé đã vẽ xong! Còn bây giờ hãy nhấp chuột vào biểu tượng mũi tên xanh đi nào! Năm học 2011 - 2012 79 BT 5: Vẽ và tô màu theo quy luật trang trí của khăn bàn YC: Chiếc khăn trải bàn này trông thật đẹp! Nhưng nó vẫn chưa được làm xong, bé hãy hoàn thành nốt những phần còn lại bằng cách tô màu cho những chú bướm, cái chuông màu trắng và vẽ tiếp những bông hoa, chiếc lá theo đúng quy luật đã làm trên khăn nha! Luyện kĩ năng YC: Bé hãy tập vẽ những chiếc lá và bông hoa cho thật đẹp trước khi trang trí cho chiếc khăn trải bàn nha! ĐA: Bé vẽ thật là giỏi! Còn bây giờ hãy nhấp chuột vào biểu tượng mũi tên xanh đi nào! BT 6: Vẽ và tô màu hàng rào bên phải theo quy luật hàng rào bên trái YC: Bé Na đang giúp bố làm hàng rào. Chỉ còn một chút nữa thôi là xong rồi! Bé hãy giúp Na để công việc được nhanh hơn bằng cách vẽ và sơn màu cho những cây còn thiếu theo đúng quy luật mà bố Na đã làm nhé! BT 7: Vẽ và tô màu gạch bông theo quy luật đã cho trước YC: Hôm nay nhà bé Na lót lại sàn nhà mới. Bác thợ đã lót được gần nửa nhà rồi. Bé hãy nhìn và nghĩ xem bác đang lót gạch theo quy luật gì? Bé hãy vẽ và tô màu phần còn lại thử xem mình đoán có đúng không nhé! Luyện kĩ năng YC: Bé sẽ vẽ sàn nhà đẹp hơn khi bé đã biết vẽ thành thạo những hình này đấy. Cùng vào đây tập vẽ nhé! ĐA: Bé vẽ đẹp lắm! Còn bây giờ hãy nhấp chuột vào biểu tượng mũi tên xanh đi nào! BT 8: Vẽ và tô màu những hình còn thiếu theo quy luật mỗi nhóm + nối nhóm đồ ở cột A với nhóm hình có cùng quy luật ở cột B YC: Bé hãy vẽ và tô màu những hình còn thiếu vào các ô có viền màu hồng sau đó nối nhóm đồ ở cột A với nhóm hình có cùng quy luật ở cột B cho thật đúng nhé! Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH 80 Luyện kĩ năng YC: Bé hãy vẽ lại những hình này đi nào! ĐA: Bé vẽ tốt lắm! Còn bây giờ hãy nhấp chuột vào biểu tượng mũi tên xanh đi nào! BT 9: Tìm nhóm hàng có cùng quy luật với kí hiệu trên các bức thư. Sau đó vẽ lại món quà của bức thư cuối cùng YC: Sinh nhật này, mẹ mua tặng Na một món quà. Muốn biết món quà đó là gì bé hãy nhấp chuột vào kệ chứa nhóm hàng có cùng quy luật với kí hiệu trên bức thư. ĐA khi chọn đúng: - A! Bé làm đúng rồi! Bây giờ bé hãy tìm kệ hàng của bức thư thứ 2/3/cuối cùng đi! - Xin chúc mừng bé đã tìm được món quà của bạn Na! Bé hãy vẽ lại một chiếc nón vào bên dưới và trang trí theo ý thích nhé! ĐA khi chọn không đúng: - Không phải kệ này đâu bé ơi! Luyện kĩ năng YC: Bé hãy vẽ lại hình thật đẹp và chính xác nha! Đ.A: Bé giỏi quá! Còn bây giờ hãy nhấp chuột vào biểu tượng mũi tên xanh đi nào! BT 10: Vẽ và tô màu tô theo thứ tự sao cho không bị đổ YC: Trên bàn nhà bạn Na có rất nhiều tô. Bé hãy giúp Na xếp chồng các tô lại sao cho không bị đổ bằng cách vẽ lại cách sắp xếp của bé vào các ô trống bên tay trái và tô màu cho tô nhé! Luyện kĩ năng YC: Bé hãy quan sát kĩ và vẽ lại các hình này để sau đó vẽ được những cái tô thật đẹp nhé! Ô cuối cùng bé hãy tự mình vẽ lại nha! ĐA: Bé vẽ tốt lắm! Còn bây giờ hãy nhấp chuột vào biểu tượng mũi tên xanh đi nào! 3.2. Cách sử dụng BT được thiết kế bằng phần mềm PPT phát triển KNSL Slide 1: Đây là slide sẽ xuất hiện đầu tiên trước khi đến với hệ thống các bài tập. Năm học 2011 - 2012 81 Slide 2: Slide này sẽ xuất hiện khi nhấp chuột vào biểu tượng hộp màu trên bàn ở slide 1. Nhấp chuột vào từng biểu tượng để nghe công dụng của nó. 1. Nghe yêu cầu của bài tập. 2. Rèn kĩ năng. 3. Chọn bút vẽ và tô màu. 4. Hiện đáp án. 5. Bài tập tiếp theo. 6. Quay về ngôi nhà sắc màu. 4. Thử nghiệm sản phẩm Để có cơ sở điều chỉnh các BT mà đề tài đã thiết kế cho phù hợp với khả năng thao tác trên máy vi tính (kĩ năng vẽ, tô màu trên máy vi tính), mức độ phát triển KNSL và hứng thú của trẻ khi thực hiện với những BT này, chúng tôi tiến hành thử nghiệm ở trường MN Hồng Nhung thuộc Quận Gò Vấp. 4.1. Kết quả thử nghiệm trên GV MN Kết quả thu được trên trên 11 phiếu gồm 10 GV MN và 1 Hiệu phó chuyên môn như sau: Bảng 2. Kết quả thử nghiệm trên GVMN Kết quả từng BT Nội dung đánh giá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hiệu quả 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Ít hiệu quả 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nội dung của BT có hiệu quả trong việc phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi. Không hiệu quả 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phù hợp 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Kĩ năng tạo hình trong BT phù hợp với trẻ. Không phù hợp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hình thức của các Đẹp 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Bước 3: Nhấp chuột vào một trong hai bức tranh để bắt đầu chơi. Bước 1: Nhấp chuột vào hình em bé để nghe giới thiệu. Bước 2: Nhấp chuột vào hộp màu để nghe giới thiệu về các công cụ trong trò chơi. 1 2 3 4 5 6 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH 82 Hấp dẫn, mới lạ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 BT Thiếu hấp dẫn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kết quả cho thấy đa số GV đều đánh giá các BT mà chúng tôi thiết kế có nội dung phù hợp với khả năng của trẻ, hình thức phong phú, hấp dẫn. 4.2. Kết quả thử nghiệm trên trẻ Bảng 3. Kết quả thử nghiệm trên 10 trẻ Kết quả từng BT Nội dung đánh giá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rất tốt 1 2 3 2 4 2 2 4 4 2 Tốt 6 6 6 7 3 6 3 5 3 5 Thao tác trên máy vi tính. Chưa tốt 3 2 1 1 3 2 5 1 3 3 Tốt 10 9 7 10 7 10 5 9 9 3 KNSL Chưa tốt 0 1 3 0 3 0 5 1 1 7 Rất thích 1 1 8 10 4 10 1 2 1 5 Thích 9 8 2 0 6 0 5 6 7 3 Hứng thú của trẻ Bình thường 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 Chán nản 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 Kết quả cho thấy khả năng thao tác trên máy vi tính của tất cả trẻ là tương đối tốt. Trẻ làm được hầu hết tất cả các BT, chỉ có BT số 7 và số 10 là nhiều trẻ chưa làm được (BT số 7 đòi hỏi phải vẽ phối hợp nhiều đường nét tương đối phức tạp hơn những bài khác, nội dung suy luận ở BT số 10 khó hơn: vừa suy luận theo kích thước vừa suy luận theo màu sắc). Đa phần trẻ hứng thú với các bài tập này. 5. Kết luận và kiến nghị 5.1. Kết luận Việc ứng dụng CNTT vào dạy học cho trẻ MN là phù hợp với xu thế hiện nay. Các BT được thiết kế bằng phần mềm PPT là một cách thức mới đầy hiệu quả để phát triển KNSL cho trẻ 5 - 6 tuổi. 5.2. Kiến nghị - Nhà trường cần trang bị thêm một số trang thiết bị: máy vi tính có nối mạng internet, máy quay phim, máy chụp hình để đáp ứng tốt hơn cho việc học của trẻ. - Mở các lớp bồi dưỡng thường xuyên kĩ năng sử dụng máy vi tính cho các GV trong trường, khuyến khích GV tìm kiếm tư liệu hay những phần mềm chuyên dụng để xử lí hình ảnh, âm thanh thêm chân thực, sống động. - Khuyến khích GV thiết kế BT phát triển KNSL cho trẻ ở lứa tuổi mầm non bằng phần mềm PPT. Năm học 2011 - 2012 83 - Tổ chức và khuyến khích phụ huynh cùng tìm hiểu để giúp phát triển khả năng này cho trẻ bằng các BT. Hình thức này, giúp trẻ có điều kiện luyện tập thêm ở gia đình. - Đối với những trường không có phòng máy vi tính, GV có thể in những BT này để trẻ chơi theo nhóm hoặc chơi theo cá nhân trong giờ hoạt động góc. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Trương Xuân Huệ (2004), Kế hoạch hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ 5 - 6 tuổi bằng các hoạt động khác nhau, Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương TPHCM. 2. Nguyễn Ánh Tuyết (2001), Phương pháp nghiên cứu trẻ em, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 3. Nguyễn Ánh Tuyết (2002), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non (từ lọt lòng đến 6 tuổi), Nxb Đại học Sư phạm. 4. Hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi (2008), Nxb Hà Nội. 5. Sáng tạo và thực hành toán học (2008), Nxb Mĩ thuật. 6. Khả năng tư duy lôgic và suy luận (2010), Nxb Phụ nữ. Tiếng Anh 7. KathyCharner-Maureen Murphy and Charlie Chark, The giant Encyclopedia of Math Activities for children 3 to 6. Website 8. " \t "_blank 9. " \t "_blank 10. 11.
Tài liệu liên quan