Vai trò của ban tuyên giáo Đảng ủy trường Đại học Công đoàn trong tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, Đảng viên và quần chúng

Abstract: Propaganda has a very important position and role in the Party’s grassroots organization. During the term 2015 - 2020, with the prompt attention of the Party Committee of Hanoi universities and colleges and the determination, leadership immediately after the 22nd Congress of the University’s Party Committee, the advisory work of the Propaganda Department of the Party Committee of Trade Union University has achieved certain results. In the following article, we will discuss the role of the Propaganda Department of the Party Committee in ideological and political propaganda and education for cadres, party members and the masses at Trade Union University

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò của ban tuyên giáo Đảng ủy trường Đại học Công đoàn trong tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, Đảng viên và quần chúng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên