Vai trò của chủ nghĩa yêu nước đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam

PATRIOTISM PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN THE VIETNAMESE COMMUNIST PARTY Abstract: Patriotism plays an important role, determine the existence and development of the Vietnamese Communist Party, So how is that role played? That is the basic content that the author wants to clarify in this article. Keywords: Patriotism; The Vietnamese Communist Party; Patriotism and The Vietnamese Communist Party.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò của chủ nghĩa yêu nước đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên