Viết chương trình từ điển bằng Visual Basic: Phân tích yêu cầu của đề tài

Trong lĩnh vực tin học và các ngành học khác đều có các tài liệu bằng ngôn ngữ tiếng Anh, do đó từ điển Anh Việt cần có để mọi người có thể tra cứu. Để thực hiện được chương trình tra từ điển ta cần phải thực hiện được các vấn đề sau : • Tổ chức cấu trúc dữ liệu cho từ điển. • Tạo giao diện cho người sử dụng.

pdf107 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2070 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Viết chương trình từ điển bằng Visual Basic: Phân tích yêu cầu của đề tài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên