Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong đất nông nghiệp tại trung t m nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và khởi nghiệp của trường Đại học Khánh Hòa bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Tóm tắt: Hàm lượng các kim loại nặng Cu, Zn và Pb trong các mẫu đất nông nghiệp tại Trung tâm nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và khởi nghiệp của Trường Đại học Khánh Hòa được xác định bằng phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử AAS. Hàm lượng (mg kg đất khô) kim loại Cau trong ba mẫu đất tương ứng là 8,2; 10,4 và 11,5; của kim loại Pb là 18,5; 26,4 và 20,2 và hàm lượng của Zn tương ứng là 57,9, 73,2 và 86,4. Hàm lượng các kim loại này đều nằm trong giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất nông nghiệp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 03-MT:2015/BTNMT) của Bộ tài nguyên và môi trường.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong đất nông nghiệp tại trung t m nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và khởi nghiệp của trường Đại học Khánh Hòa bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên