Xác lập & khởi đầu dự án

Xác định phạm vi và các hạn chế cho dự án Xác định các mục tiêu và ưu tiên cho dự án Đề xuất một số giải pháp và phân tích tính khả thi Lập kế hoạch triển khai dự án

pptx20 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1685 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xác lập & khởi đầu dự án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 10/2/2013 SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT ‹#› Xác lập & khởi đầu dự án ThS. Hoàng Mạnh Hà hoangha84@gmail.com https://sites.google.com/site/hoangha84 Nội dung Xác định phạm vi và các hạn chế cho dự án Xác định các mục tiêu và ưu tiên cho dự án Đề xuất một số giải pháp và phân tích tính khả thi Lập kế hoạch triển khai dự án SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 2 Xác định phạm vi và các hạn chế cho dự án SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 3 Phân loại cơ quan Cơ quan lớn, cỡ quốc gia hay quốc tế, gồm nhiều đơn vị phân bố trên địa bàn rộng. Cơ quan trung bình, thường là một đơn vị nhưng có nhiều chi nhánh, văn phòng. Cơ quan vừa và nhỏ: người giám đốc có hiểu biết tường tận về cơ quan của mình. SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 4 Xác định phạm vi Trong một cơ quan, hệ thống quản lý thường gồm nhiều hệ con. Thông thường, ta cần nghiên cứu tổng quát về chiến lược tin học hóa của toàn cơ quan. Từ đó xác định được các hệ con và ranh giới của chúng. Sau đó chọn một số hệ con đó đưa vào phạm vi giải quyết của dự án. Ranh giới hệ thống ít khi xác định được rõ ràng, qua các bước phân tích và thiết kế sâu hơn có thể cần quay lại chỉnh sửa. SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 5 Các hạn chế đối với dự án Hạn chế về nhân lực: số lượng, trình độ của người tham gia dự án, người sử dụng hệ thống sau này. Hạn chế về thiết bị, kỹ thuật Hạn chế về tài chính: mức độ đầu tư và chi phí cho dự án SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 6 Xác định các mục tiêu và ưu tiên cho dự án SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 7 Các mục tiêu của dự án Lợi ích nghiệp vụ: tăng khả năng xử lý, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ về mặt tin cậy, chính xác, an toàn, bí mật. Lợi ích kinh tế: giảm biên chế, chi phí hoạt động, tăng thu nhập, giảm thời gian hoàn vốn Lợi ích sử dụng: nhanh chóng, thuận tiện Khắc phục khuyết điểm của hệ thống cũ Nên chọn những mục tiêu tương đối cụ thể để có thể kiểm tra việc hoàn thành dự án SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 8 Các ưu tiên của dự án Ngoài các mục tiêu, cần phải ghi nhận một số ưu tiên để xem xét khi lựa chọn các quyết định Có thể do cơ quan chủ quản hay người dùng đề xuất. Có thể phát sinh từ hoàn cảnh khách quan nào đó. Có thể là các ràng buộc về kiến trúc hệ thống, sử dụng thiết bị, chi phí, địa điểm, thời gian... Không nhất thiết phải tuân thủ một cách cứng nhắc SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 9 Đề xuất một số giải pháp và phân tích tính khả thi SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 10 Sự cần thiết Việc đưa ra giải pháp lúc mới chỉ tìm hiểu sơ bộ là hơi sớm Phải thực hiện bởi: Bên khách hàng cần thấy rõ được một giải pháp có triển vọng trước khi quyết định tiến hành đầu tư cho dự án. Bên xây dựng hệ thống cũng cần có giải pháp để dự toán được mức đầu tư cho dự án và cũng có định hướng tốt cho cả quá trình phát triển hệ thống. Có thể làm được: giải pháp thô Chức năng chính, đầu vào, đầu ra Kiến trúc tổng thể: kiến trúc phần mềm, phần cứng. SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 11 Các giải pháp Giải pháp chưa chi tiết nhưng phải Đủ rõ để thuyết phục bên sử dụng về khả năng đáp ứng nhu cầu Chứng tỏ được tính khả thi. Ban đầu, nên đề xuất nhiều giải pháp, có thể là Tổ chức lại các hoạt động thủ công Tự động hóa ở mức vừa phải: máy tính trợ giúp công việc Tự động hóa ở mức cao: thay đổi đáng kể về cơ cấu tổ chức, cách thức làm việc của cơ quan. SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 12 Tính khả thi Khả thi về nghiệp vụ: có đáp ứng nhu cầu về nghiệp vụ của bên sử dụng không Khả thi về kỹ thuật: các yêu cầu về công nghệ, kỹ thuật có thể đáp ứng được không Khả thi về kinh tế: chi phí cho giải pháp có thể đáp ứng được không, có phù hợp với lợi ích đạt được không SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 13 Lập kế hoạch triển khai dự án SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 14 Hợp đồng triển khai dự án Khi đã quyết định, cần có một hợp đồng để xác định nội dung chủ yếu của dự án. Nội dung của hợp đồng: Vấn đề đặt ra, các nhu cầu về thông tin Phạm vi, hạn chế Mục tiêu, ưu tiên Giải pháp, tính khả thi Dự trù kinh phí, thiết bị Phân công trách nhiệm, nhân sự Phương pháp và tiến trình thực hiện SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 15 Dự trù thiết bị và kinh phí Thiết bị: mặc dù chưa có thông tin chính xác nhưng cần làm vì việc mua và lắp đặt thiết bị cần có thời gian. Một số căn cứ để ước lượng: Khối lượng dữ liệu cần lưu trữ lâu dài Loại hình làm việc: từ xa, trực tuyến… Số lượng người dùng tối đa Khối lượng thông tin cần thu thập Khối lượng thông tin cần xuất, các tài liệu cần in SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 16 Dự trù thiết bị và kinh phí Việc đặt mua thiết bị cần cân nhắc: Chất lượng, giá cả Điều kiện giao hàng, lắp đặt Huấn luyện sử dụng Bảo hành Dự trù kinh phí: cần có thỏa thuận của 2 bên Kinh phí cho thiết bị, địa điểm Kinh phí cho quá trình triển khai dự án SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 17 Dự trù thiết bị và kinh phí Các yếu tố xác định kinh phí: Khối lượng công việc Số người tham gia Mức độ yêu cầu về chất lượng Thời gian hoàn thành Bảo hành sản phẩm Kinh phí cho dự án thường được phân bổ cho các giai đoạn. SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 18 Điều hành dự án Quyết định mục tiêu và cách đạt đến mục tiêu Xác định các mức độ an toàn Phân phối các nguồn lực Kiểm tra sự phát triển của dự án, đánh giá thường kỳ các kết quả đạt được so với chỉ tiêu dự kiến Quyết định việc chọn lựa giải pháp SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 19 Tiến trình dự án SSI (Swedish Standard Institution) Nghiên cứu tính khả thi Xác định các mục tiêu Nghiên cứu các thông tin Nghiên cứu các xử lý Nghiên cứu các hệ thống Nghiên cứu chi tiết các hệ thống Thiết kế các thành phần của các hệ thống Cài đặt các hệ thống Nghiên cứu sau cài đặt SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 20 Tiến trình dự án SDM (System Development Methodology): Định nghĩa vấn đề Thiết kế sơ bộ Thiết kế chi tiết Phát triển các chương trình và các nhiệm vụ thủ công Thử nghiệm Chuyển đổi các thông tin và cài đặt hệ thống Khai thác và bảo trì SGU - Khoa CNTT - PTTK HTTT 21
Tài liệu liên quan