Xây dựng 1 bản Personalized Ultimate XP

A.Mục đích : Tự làm 1 bản XP cài đặt tự động, bao gồm tất cả những thư mình thích vào trong bộ cài. B.Phương pháp : có nhiều phương pháp, nhưng tôi xin giới thiệu phương pháp đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được, đó là dùng nLite C.Chuẩn bị: Tạo folder UltimateXP, bên trong có các Folder con là ( xem hình )

pdf25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1717 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng 1 bản Personalized Ultimate XP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A.Mục đích : Tự làm 1 bản XP cài đặt tự động, bao gồm tất cả những thư mình thích vào trong bộ cài. B.Phương pháp : có nhiều phương pháp, nhưng tôi xin giới thiệu phương pháp đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được, đó là dùng nLite C.Chuẩn bị: Tạo folder UltimateXP, bên trong có các Folder con là ( xem hình ) + Tool : chứa các công cụ để làm như .Net Framework, nLite, ImageBurn. + XPCD : chứa source XP của bạn. + ServicePack : chứa SP2, SP3. + Driver : chứa 2 thư mục con là Sata chứa driver sata và Main chứa driver main. ( xem hình ) + Hotfix : chứa các bản vá, sửa lỗi ( các lỗi bảo mật ). Thực tế là SP2 = SP1 + các Hotfix đến thời điểm ra đời SP2. SP3 = SP2 + các Hotfix đến 2008. + Theme : chứa các giao diện mà các bạn muốn tích hợp vào bản XP của mình. + IE 7 : chứa IE7 và các Hotfix cho IE7. + WMP 11 : chứa WMP. + Add-on : Chứa các Addons. Addons là các soft làm thành dạng .cab file để tích hợp vào bộ cài bằng nLite. Bây giờ các bạn tiến hành làm bản Personalized Ultimate XP cho mình được rồi. Các bước như sau : 1. Dùng WMP11 – slistreamer : chỉ đường dẫn đến thư mục chứa Source XP ( XPCD), Chỉ đường dẫn đến file WMP, chọn Icon cho wmp, rôi nhấn Integrate, thế la xong. ( xem hình ) ( xem hình )2.Cài đặt .NetFrameWork 2.0, sau đó cài đặt nLite. Cài đặt xong, RUN nLite --> Next ( xem hình ) --> Next --> Next --> Đến giao diện lưa chọn những thành phần mình muốn đưa vào XPCD ( xem hình ) . Ban đầu các bạn chỉ nên chọn như sau ( xem hình ) . Tiếp tục Next --> Đến của sổ tích hợp ServicePack 2 ( nếu source là XP sp1), hoặc là SP3 tùy bạn hoặc ko tích hợp SP cũng được ( tùy bạn chọn ở bước trước )( xem hình ) . Đến khi nó báo tích hợp xong ( xem hình ) . Nhấn Next đến cửa sổ tích hợp Add-ons, Hotfixes, IE7. Tại đây các bạn nhấn nút INSERT 3 lần, lần 1 cho Add-ons, lần 2 cho Hotfixes, lẩn 3 cho IE7. ( xem hình ) , ( xem hình ) , ( xem hình ) . Nhấn Next đến cửa sổ tích hợp Driver, cách làm cũng như trên. INSERT --> Single driver ---> đường dẫn đến driver SATA, ( xem hình ) , ( xem hình ) . INSERT ---> Multiple driver folder ---.> đường dẫn đến Driver Main ( xem hình ) , ( xem hình ) , ( xem hình ) . Đến cửa sổ Unattend ( cài windows tự động ), Tab General ( xem hình ) , Tab Users ( xem hình ) , Tab Owners and Network ID ( xem hình ) , Tab Regional ( xem hình ) , Tab Désktop Themes, nhấn INSERT ALL LOCAL để chọn Theme đang chạy trên máy, nhấn ADD, rồi chỉ đường dẫn đến thư mục Theme chứa Theme bạn có,( xem hình ) , ( xem hình ) . Những Tab còn lại bạn ko cần quan tâm ( để ở chế độ mặc định ), hoặc là các bạn cấu hình cho nó nếu các bạn hiểu. Nhấn Next đến cửa sổ Option, ( xem hình ) . Nhấn Next --> Yes --> Chờ và chờ ---> Next ( xem hình ) , Next ( xem hình ) ---> Nhấn Make Íso để tạo 1 file boot XP Ultimate, chọn nơi để lưu file này. Nhấn Next --> Finish. Để Burn ra đĩa bạn RUN trình ghi đĩa là Iso-Burner, chọn đường dẫn đến file Iso mới tạo, chọn ổ ghi, rồi nhấn BURN, ( xem hình ) . Thế là xong. Bây giờ là lúc hưởng thành quả của các bạn rồi đó.
Tài liệu liên quan