Xây dựng dự án thương mại điện tử

Môi trường vĩ mô: – Môi trường công nghệ (công nghệ thông tin, Internet và thanh toán tự động) – Chính trị và pháp lí (Bảo mật và an toàn mạng, bảo vệ sở hữu trí tuệ và người tiêu dùng) – Văn hóa (văn hóa con người và truyền thống mua hàng) – Môi trường kinh tế – Vấn đề địa lí

pdf39 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1952 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng dự án thương mại điện tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÂY DỰNG DỰ ÁN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ứng dụng Thương mại điện tử * Marketing trực tuyến * Tìm kiếm việc làm * Ngân hàng trực tuyến * Chính phủ điện tử * Quảng cáo trực tuyến * Đấu giá * Du lịch * Dịch vụ khách hàng... Người Bán, mua, trung gian, người cung cấp dịch vụ IS Chính sách công cộng Thuế, luật pháp, quy định, TC kĩ thuật (2) Hạ tầng phân phối thông tin và thông điệp (EDI, e-mail, Siêu văn bản, Chat Rooms) Marketing và Qcáo NC thị trường, khuyến mại, nội dung web Dịch vụ hổ trợ Logistics, thanh toán, an toàn, phát triển Hthống Cộng tác kinh doanh Ctrình liên kết, liên doanh, consortium (1) Hạ tầng dịch vụ kinh doanh chung (an toàn, thẻ thông minh / chứng thực thanh toán điện tử (4) Cơ sở hạ tầng hệ thống (Telecom, cable TV, Wireless, Internet, Intranet, Extranet...) (3) Hạ tầng hệ thống quảng cáo và nội dung truyền thông (HTML, Java, XML, VRML) QUẢN LÍ (5) Hạ tầng liên thông với cơ sở dữ liệu và ứng dụng của các bên tham gia (cộng tác kinh doanh) Cơ sở hạ tầng MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ N.TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỘI NHẬP TMĐT z Môi trường vĩ mô: – Môi trường công nghệ (công nghệ thông tin, Internet và thanh toán tự động) – Chính trị và pháp lí (Bảo mật và an toàn mạng, bảo vệ sở hữu trí tuệ và người tiêu dùng) – Văn hóa (văn hóa con người và truyền thống mua hàng) – Môi trường kinh tế – Vấn đề địa lí N.TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỘI NHẬP TMĐT z Môi trường vĩ mô: – Các yếu tố về xã hội - nhân khẩu (giới tính, độ tuổi, thu nhập, nghề nghiệp, trình độ học vấn) – Áp lực của người mua và nhà cung cấp – Vai trò của chính phủ z Môi trường vi mô: – Hạ tầng công nghệ (thông tin) của doanh nghiệp – Hạ tầng cơ sở nhân lực – Cơ cấu và văn hóa của tổ chức – Vai trò của người lãnh đạo MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG Xây dựng dự án kinh doanh TMĐT Cấu trúc tổ chức và văn hóa doanh nghiệp Cá nhân và vai trò cá nhân Công nghệ thông tin Chiến lược và mục tiêu của tổ chức Các chính sách xã hội, kinh tế, chính trị... THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TỬ Thị trường điện tử Ngân hàng người bánNgân hàng điều khiển giao dịchNgân hàng người mua Hệ thống thương mại điện tử (Cơ sở hạ tầng) Người mua Người bán - Yêu cầu thông tin về HH - Yêu cầu mua hàng - Thông báo chi trả - Yêu cầu trả lời thông tin - Kinh nghiệm mua hàng - Thông báo chi trả Yêu cầu chứng thực chi trả Chấp thuận chi trả Chi chuyên điện tử vốn - Thông báo tiền được chi chuyển - Chi chuyển vốn điện tử - Phản hồi hoàn thành yêu cầu - Thông báo chuyền hàng - Phản hồi hoàn thành yêu cầu - Thông báo chuyền hàng THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TRANG CHỦ Dung lượng server CATALOGS Server quáng cáo linh hoạt YÊU CẦU MUA Quá trình trao đổi THÔNG TIN ĐƠN HÀNG LỰA CHỌN PP CHI TRẢ Quá trình trao đổi - SƠ LƯỢC NSD - HỆ THỐNG THAM CHIẾU NSD TÍCH HỢP TÀI SẢN TÍCH HỢP TÀI SẢN HỆ THỐNG TÀI SẢN NGƯỜI BÁN NGÂN HÀNG NGƯỜI BÁN NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NGƯỜI MUA (1) Người mua đăng nhập TT (2) Tìm kiếm thông tin SP (3) Chọn mua sản phẩm (4) Đơn mua hàng của người mua (5) Đơn mua hàng gửi đến người bán (6) Người bán chấp nhận đơn hàng (7) Người mua thanh toán (12) Nhận hàng (8) Thông tin chi tra gửi đến ngân hàng (8) Kiểm tra tín dụng(9) Chấp nhận MỤC TIÊU CHUNG CỦA DN z Mở rộng loại hình kinh doanh theo phương thức online z Cùng với phương thức kinh doanh offline cung cấp kịp thời SP cho người sử dụng z Đạt .... thị phần nước khoáng tinh khiết trên thị trường .... z Đạt doanh thu .... / năm MỤC TIÊU VỀ TMĐT z Hình thành phương án kinh doanh TMĐT, cung cấp thông tin cho khách hàng theo mô hình online z Thị phần (online) z Đạt .... người truy cập / ngày z Số lượt người truy cập z Thu hút .... banner quảng cáo từ phía doanh nghiệp z Phấn đấu đạt ..... / năm doanh thu (theo phương thức đặt hàng trực tuyến) TIỀN ĐỀ VỀ TMĐT z Mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp z Dựa trên cơ sở sản phẩm và những cơ sở hạ tầng hiện có của doanh nghiệp z Trình độ của nguồn nhân lực z Có thể thay đổi cơ cấu tổ chức và hệ thống thông tin trong DN z Khả năng tài chính z Yêu cầu, mong muốn từ phía người đọc z Sự ủng hộ của chính phủ hoặc ngành YÊU CẦU z Phải dựa trên sản phẩm hiện có của doanh nghiệp (trong mô hình offline) z Sử dụng tối đa những năng lực hiện có (về nguồn nhân lực, tài chính...) z Đảm bảo những yêu cầu về mặt pháp lí, pháp luật z Đặt trong mối quan hệ kinh doanh trên cơ sở mô hình kinh doanh offline PHÁT TRIỂN HỌAT ĐỘNG TMĐT TRONG DOANH NGHIỆP Mục tiêu kinh doanh DN Mục tiêu của dự án TMĐT Các chương trình Mô hình kinh doanh TMĐT Xây dựng, phát triển và duy trì web Thanh toán (điện tử) Điều kiện kho hàng & vận chuyển Tổ chức và hệ thống thông tin của tổ chức Chương trình di trì và phát triển dự án Các chương trình hỗ trợ khác Khảo sát các yếu tố của DN Triển khai, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá Các chương trình Marketing CÂU HỎI ĐẶT RA z Mô hình gì: – e-mail – search – Intranet – Extranet – Web – e-payment – e-marketing XÂY DỰNG DỰ ÁN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NƯỚC KHOÁNG TINH KHIẾT Thực hiện: Lê Văn Huy, MBA GĐ1. KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP z Đặc tính của doanh nghiệp – Tính chất đặc trưng của sản phẩm (giá trị, đặc tính) – Tầm mức họat động – Hình thức kinh doanh z Tầm mức thị trường và thị phần (offline) z Sự hiểu biết của nhân sự về CNTT và TMĐT z Khả năng di trì họat động cho TMĐT z Khả năng về tài chính z Mức độ thay đổi về tổ chức, quản lí để phù hợp với hệ thống kinh doanh mới GĐ1. KHAI THÁC NHỮNG YẾU TỐ BÊN NGOÀI z Khách hàng: – Đặc tính khách hàng – Nhu cầu khách hàng z Sự ủng hộ của chính phủ và ngành z Những tổ chức có liên quan z Các doanh nghiệp kinh doanh online hiện có cùng ngành (trong và ngoài nước) GĐ1. KHẢO SÁT DN – CHỌN MÔ HÌNH Xây dựng website: STOREFRONT (cả kinh doanh offline và online) GĐ2. XÂY DỰNG WEBSITE z GĐ2: Thương thuyết với khách hàng: Domain, hosting, slogan và banner – Domain: • Tên gì: www.lavie.com – Hosting: dung lượng 100 Mb – Slogan • Dùng slogan cũ • Xây dựng mới – Banner • Các thông tin • Các yếu tố về mĩ thuật II. XÂY DỰNG WEBSITE z GĐ2: Thương thuyết với khách hàng: Nội dung, từ ngữ – Những nội dung mong muốn từ phía khách hàng – Những nội dung mà chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng – Các ngôn từ sử dụng trong khi thiết kế – Cấu thành các trang trong trang web II. XÂY DỰNG WEBSITE z Lựa chọn khách hàng mục tiêu đối với kinh doanh online: – Có bao hàm khách hàng hiện tại (offline) hay không: Có – Mở rộng khách hàng online: • Đối tượng nào (nhân viên công sở) • Phạm vi địa lí (cả nước) z Ngôn ngữ: – ASP – ASPX II. XÂY DỰNG WEBSITE z Yêu cầu của Website: – Đảm bảo thu hút bằng cách kết hợp hợp lí âm thanh, hình ảnh… – Dễ dàng update – Hợp lí trong quá trình truy cập và luân chuyển trong các trang – Đảm bảo bảo hệ thống nhân sự chuyên trách – Đảm bảo hệ thống server – Các phương thức kinh doanh và hệ thống thanh toán phù hợp II. XÂY DỰNG WEBSITE Giới thiệu doanh nghiệp Trang chủ Sản phẩm Loại sản phẩm Kích cỡ Giá Nhà sản xuất Phương thức bán Phương thức giao nhận Phương thức thanh toán FAQ Bản tin DN và ATTP Đặt hàng Shopping cart Liên hệ (dịch vụ sau bán) Database (login) Mailing list Questionaire Kết quả TRANG CHỦ Trang chủ Sản phẩm Loại sản phẩm Kích cỡ Giá Nhà sản xuất - Storefront - Hình ảnh sản phẩm (Ảnh, photoshop, flash) - Giới thiệu đặt tính SP - Công dụng - Cách sử dụng - Giá bán (động) Shopping cart GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP Thông điệp của DN Giới thiệu doanh nghiệp Vị trí Địa chỉ liên lạc Trang thông điệp Ban giám đốc Cơ cấu tổ chức Hệ thống nhân lực Nguồn nhân lực Khả năng MMTB Nhà xưởng Khả năng sản xuất Hình ảnh, video Photoshop, Flash, Windown Media, Real One Player, Winamp BẢNG TIN DN VÀ ATTP Các hoạt động DN Bản tin doanh nghiệp và an toàn thực phẩm Thông tin thị trường Bản tin doanh nghiệp Nước uống Thức ăn An toàn thực phẩm ASP, ASPX (Update) Phương thức: Tổng hợp từ các trang tin online và một số báo khác ĐẶT HÀNG, BÁN HÀNG, GIAO NHẬN Hướng dẫn đặt hàng Đặt hàng Đặt hàng Phương thức 1 Phương thức 2 Phương thức bán Các chính sách giảm giá, định giá, chiết khấu của doanh nghiệp Shopping cart Phương thức 3... Giao hàng tại nhà Giao hàng qua đại lí Giao hàng Giao hàng .... THANH TOÁN Tiền mặt cho người giao hàng Hướng dẫn cho từng phương thức Phương thức thanh toán Chuyển khoản ATM Séc Thẻ Gold Thẻ Gift Credit card FAQ VÀ DỊCH VỤ SAU BÁN FAQ Hướng dẫn khác sử dụng web Sơ đồ web Các câu hỏi thường gặp khác Dịch vụ sau bán Liên hệ Thắc mắc về sản phẩm Menu Login Mailing List Search Câu hỏi Kết quả Mặt hàng Logo Banner - Slogan Logo Banner - Slogan Menu Login Mailing List Search Câu hỏi Kết quả Nội dung Banner trao đổi ADMIN z Phân quyền Admin update z Phân quyền Admin chỉnh sửa z Hệ thống xử lí thông tin: – Số lần truy cập – Số lượt người truy cập z Tổ chức nhóm: – Làm cùng tại công ty – Các văn phòng đại diện DI TRÌ, NUÔI DƯỠNG z Chương trình huấn luyện nhân viên – Update – Chỉnh sửa web (nếu được) • FTP • Browser – Thông tin cho nhà cung cấp z Những tiện ích khi sử dụng website trong kinh doanh DI TRÌ, NUÔI DƯỠNG z Những thay đổi về tổ chức và hệ thống thông tin (nếu có) – Nhân viên phụ trách – Số lượng nhân viên công tác – Mod (nếu có) – Các dòng thông tin khi ứng dụng • Thông tin từ phòng kinh doanh • Thông tin xử lí đơn hàng • Thông tin phòng kế tóan • Thông tin phòng kế hoạch • R&D YÊU CẦU HỔ TRỢ z Hổ trợ từ phía đối tác: – Phân công người hướng dẫn – Phân công người chuẩn bị nội dung • Bên đối tác • Bên xây dựng (GOL) – Công tác tài chính – Cam kết về thời gian – Cam kết về tính an toàn và đạo đức từ GOL PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CÁC BÊN z Khảo sát z Chuẩn bị nội dung z Xây dựng web: – Bộ phận kinh doanh – Design web – Mỹ thuật – R&D CHUẨN BỊ HÀNG VÀ KHO HÀNG z Chuẩn bị hàng z Quan hệ với đối tác z Chuẩn bị kho hàng ở các địa phương z Các phương tiện vận tải z Các phương thức giao hàng... MARKETING TRỰC TUYẾN z Database z Nghiên cứu marketing trực tuyến z e-mailing z Các chương trình cổ động khuyến mại z Trao đổi banner z Meta tag z Tự động trả lời z Đăng kí tại các trang search TIẾN ĐỘ Khảo sát Xây dựng web Bàn giao Chương trình feedback – nhắc nhở Phân công nhiệm vụ: Bộ phận kinh doanh Bộ phận thiết kếWeb Bộ phân thiết kế mỹ thuật Chuẩn bị thông tin CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Feedback: Tương tác với các Admin Kiểm tra định kì Nhắc nhở Disgn – Tích hợp PHÁT TRIỂN DỰ ÁN z Tiền đề – Mục tiêu kinh doanh – Thay đổi của thị trường, môi trường, chính sách z Nhu cầu: – Khách hàng – Sản phẩm – Quy mô và phương thức kinh doanh z Chương trình: – Chỉnh sửa website cũ – Xây dựng lai website mới