XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC VÀ THI TOEFL

- Sau khi khảo sát sơ lược các trang web hỗ trợ học Toefl trên, ta có thể thấy có không ít những trang web hỗ trợ học tiếng Anh nói chung và học Toefl nói riêng. - Mỗi website đều có những đặc trưng riêng, ưu khuyết riêng, đáp ứng được cách khía cạnh khác nhau trong nhu cầu của nhiều loại người dùng. - Tuy vậy, số lượng website hỗ trợ học và thi TOEFL thực sự tiện ích cho nhân dân ta còn rất khiêm tốn. Hầu như không có website giao diện tiếng Việt miễn phí phục vụ cho những người mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh hoặc Internet. - Khá ít trang web hỗ trợ luyện tập đầy đủ các phần thi TOEFL. - Hầu hết các trang web đều cung cấp các mẫu luyện tập cố định, không linh động về số câu hỏi… Các câu hỏi và câu trả lời cố định, dễ dẫn đến tình trạng trả lời theo trí nhớ khi luyện tập nhiều lần.

pdf155 trang | Chia sẻ: tue_kc | Lượt xem: 1934 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC VÀ THI TOEFL, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN LÊ KHÁNH TRÍ - 0112077 LÊ TRẦN THÙY TRANG - 0112119 XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC VÀ THI TOEFL KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ThS. NGUYỄN THỊ DIỄM TIÊN NIÊN KHÓA 2001 - 2005 0112077-Lê Khánh Trí 1/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, chúng em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và đã khích lệ, hỗ trợ mọi mặt cho chúng em trong suốt bốn năm đại học chuẩn bị hành trang vào đời. Đặc biệt, chúng em xin cảm ơn Cô Nguyễn Thị Diễm Tiên, người luôn sẵn sàng và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên chúng em trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè đã và đang luôn động viên, chia sẻ, giúp đỡ chúng tôi tận tình trong suốt thời gian học tập cũng như thực hiện luận văn. Cuối cùng, chúng con kính gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình. Cảm ơn Cha, Mẹ đã khó nhọc sinh thành và giáo dưỡng chúng con. Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng, khích lệ, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng con trong suốt thời gian qua để chúng con có được thành quả như ngày hôm nay. TP HCM, tháng 7 năm 2005 Nhóm thực hiện Lê Khánh Trí Lê Trần Thùy Trang 0112077-Lê Khánh Trí 2/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên MỤC LỤC MỤC LỤC ..................................................................................................................1 1. Phân tích..................................................................................................................5 1.1 Mô tả bài toán .......................................................................................... 10 1.1.1 Hiện trạng.............................................................................................. 10 1.1.2 Nhận xét ................................................................................................ 23 Hệ thống bài học - lessons ............................................................................. 24 Hệ thống các bài luyện tập – practice tests ..................................................... 24 Hệ thống bài thi thử - tests .............................................................................. 24 1.2 Yêu cầu hệ thống ...................................................................................... 26 1.2.1 Yêu cầu chức năng................................................................................. 26 1.2.2. Yêu cầu phi chức năng.......................................................................... 29 1.3 Mô hình dòng dữ liệu (DFD) quan niệm .................................................. 31 1.3.1 Quản lý bài học ...................................................................................... 31 1.3.2 Quản lý câu hỏi ..................................................................................... 33 1.4 Phân tích dữ liệu ...................................................................................... 42 1.4.1Mô hình thực thể kết hợp........................................................................ 42 2. Thiết kế hệ thống ..................................................................................................43 2.1 Thiết kế dữ liệu ........................................................................................ 43 2.1.1 Sơ đồ logic dữ liệu ................................................................................ 44 2.1.2 Danh sách các bảng............................................................................... 45 2.1.3 Mô tả bảng ............................................................................... 46 2.1.4 Ràng buộc toàn vẹn............................................................................... 46 Ràng buộc toàn vẹn về thuộc tính tổng hợp ................................................... 50 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính ................................................................ 53 Ràng buộc toàn vẹn liên bộ............................................................................. 55 Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu/ khoá ngoại (tiêu biểu 1 đại diện)................ 58 2.2 Sơ đồ dòng dữ liệu mức thiết kế .............................................................. 59 2.2.1 Quản lý bài học ...................................................................................... 59 2.2.2 Quản lý câu hỏi ..................................................................................... 61 2.2.3 Quản lý diễn đàn .................................................................................... 64 2.3 Thiết kế giao diện .............................................................................. 68 2.3.1 Sơ đồ màn hình ...................................................................................... 68 2.3.2 Danh sách các màn hình ........................................................................ 69 2.3.4 Mô tả màn hình ..................................................................................... 70 3. Cài đặt và triển khai ..............................................................................................81 3.1 Công cụ và môi trường phát triển hệ thống .............................................. 81 3.2 Các màn hình chính ................................................................................. 81 4. Tổng kết ................................................................................................................83 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................84 0112077-Lê Khánh Trí 3/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 5.1. Sưu liệu mô hình DFD quan niệm ........................................................... 85 Mô tả thực thể ................................................................................. 119 Mô tả mối kết hợp ........................................................................... 136 Bảng tổng kết khối lượng ................................................................ 140 Danh sách các thuộc tính................................................................. 141 Mô tả bảng dữ liệu mức logic ......................................................... 146 0112077-Lê Khánh Trí 4/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên MỤC LỤC HÌNH 1. Phân tích ................................................................................................. 7 Figure 1.1 ETS website..................................................................................... 12 Figure 1.2 TestMagic website ............................................................................ 13 Figure 1.3 website 4Test.com............................................................................. 14 Figure 1.4 website Learn4good .......................................................................... 15 Figure 1.6 website wwwenglish-testnet............................................................. 18 Figure 1.7 website computerbasedtest.com ......................................................... 19 Figure 1.8 website Free-Toefl ............................................................................ 20 Figure 1.9 website englishtown.com................................................................... 22 Figure 1.10 DFD quan niệm............................................................................... 31 Figure 1.11 DFD cấp 2 quản lý bài học.............................................................. 31 Figure 1.12 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử lý 1.1........................................... 32 Figure 1.13 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử lý 1.2........................................... 32 Figure 1.14 DFD quản lý câu hỏi cấp 2............................................................... 33 Figure 1.15 DFD quản lý câu hỏi cấp 3 – ô xử lý 2.1........................................... 34 Figure 1.17 DFD quản lý câu hỏi cấp 3 – ô xử lý 2.3........................................... 36 Figure 1.18 DFD quản lý diễn đàn cấp 2............................................................. 37 Figure 1.19 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.1 ........................................ 38 Figure 1.20 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.2......................................... 39 Figure 1.21 – DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.3 ...................................... 40 Figure 1.22 DFD quản lý diễn đàn cấp 3- ô xử lý 3.4 .......................................... 40 Figure 1.23 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.5 ....................................... 41 Figure 1.24 Mô hình quan niệm dữ liệu ER (đầy đủ thuộc tính) ........................... 42 2. Thiết kế hệ thống ............................................................................. 43 Figure 2.2 Mô hình quan hệ - sơ đồ logic............................................................ 44 Figure 2.3 DFD thiết kế quản lý bài học – ô xử lý 1.1 ......................................... 59 Figure 2.4 DFD thiết kế quản lý bài học – ô xử lý 1.2 ......................................... 60 Figure 2.5 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.1 ......................................... 61 Figure 2.6 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.2 ......................................... 62 Figure 2.7 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.3 ......................................... 63 Figure 2.8 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.1........................................ 64 Figure 2.9 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.2........................................ 65 Figure 2.10 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.3...................................... 66 Figure 2.11 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.4...................................... 66 Figure 2.12 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.5...................................... 67 Figure 2.13: Sơ đồ các màn hình ........................................................................ 68 Figure 2.14 Cấu trúc màn hình chương trình ....................................................... 71 0112077-Lê Khánh Trí 5/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Figure 2.15 Thiết kế màn hình đăng nhập ......................................................... 72 Figure 2.16 Nội dung màn hình đăng kí ............................................................ 73 Figure 2.17 Nội dung màn hình Học ôn ............................................................ 75 Figure 2.18 Nội dung màn hình chuẩn bị luyện tập............................................. 76 Figure 2.19 Nội dung màn hình luyện tập 1 ....................................................... 77 Figure 2.20 Nội dung màn hình luyện tập 2 ....................................................... 77 Figure 2.22 Nội dung màn hình soạn bài............................................................ 80 3. Cài đặt và triển khai ....................................................................... 81 Figure 3.1 Màn hình chính ................................................................................. 81 Figure 3.2 Màn hình bài học .............................................................................. 82 0112077-Lê Khánh Trí 6/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên MỞ ĐẦU Hiện nay, nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn văn hoá xã hội. Trình độ dân trí ngày càng được chú trọng nâng cao. Hội nhập thế giới cũng trở thành nhu cầu tất yếu. Nhu cầu trang bị tốt một ngoại ngữ để có thể trao đổi, tiếp thu các tinh hoa từ các nền văn hóa độc đáo, các tiến bộ khoa học kỹ thuật… càng tăng lên gấp bội và rộng khắp. Ngoại ngữ là phương tiện, là cầu nối không thể thiếu để có thể hòa nhập và phát triển. Ngày càng có nhiều người theo học Anh ngữ không chỉ bởi nó là một trong những ngôn ngữ quốc tế nhất và khá dễ học mà còn để đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh, tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức, để có khả năng nắm bắt nhiều cơ hội tốt, đạt được một tương lai tươi sáng hơn... Để đánh giá trình độ Anh ngữ của mình sau một thời gian theo học, chúng ta có thể tham gia các kỳ kiểm tra uy tín trong nước và quốc tế như chứng chỉ quốc gia A, B, C, IELTS, TOEFL… Để đáp ứng nhu cầu học nhanh và học chất lượng cao ngày càng gia tăng của nhân dân trong nước, hàng trăm hàng ngàn trung tâm Anh văn chất lượng cao đã hình thành và phát triển trong nước. Tuy nhiên, dù vậy, nhu cầu học của nhân dân vẫn thực sự chưa được đáp ứng đầy đủ vì nhiều lí do: - Bị động về nhiều mặt: thời gian, địa điểm, tốc độ học … - Hạn chế, bó buộc về thời gian (vài tiết mỗi tuần), về thời khoá biểu cố định – nhiều người quá bận rộn khó có thể sắp xếp thời gian để học Anh văn một cách thực sự hiệu quả - một cách nhanh chóng, 0112077-Lê Khánh Trí 7/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên - Hạn chế về địa điểm – chưa thực sự có đủ điều kiện để mọi người có thể học Anh văn hiệu quả mà tiện lợi, gần nhà, ít tốn chi phí, thời gian, công sức đi lại – đặc biệt là những người dân ở tỉnh nhỏ … Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, kho tàng kiến thức nhân loại cũng ngày càng khổng lồ hơn. Đã có một số trang web hỗ trợ học Anh văn nói chung và học thi TOEFL nói riêng nhưng chưa thực sự tiện ích cho nhân dân ta vì vô cùng hiếm những trang web hỗ trợ học thi TOEFL miễn phí bằng giao diện tiếng Việt thân thiện, dễ sử dụng cho những người chưa thành thạo Internet và những người có vốn tiếng Anh còn khiêm tốn. Vì vậy, đề tài chúng em hôm nay mong muốn xây dựng một trang web hỗ trợ học tiếng Anh nói chung và học thi TOEFL nói riêng có thể đáp ứng những nhu cầu trên của người dùng, để có thể học tiếng Anh dễ dàng, hiệu quả, nhanh chóng và thuận tiện hơn. 0112077-Lê Khánh Trí 8/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên • BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Luận văn bao gồm các phần sau: - Mở đầu: phần này giới thiệu chung về đề tài, ý nghĩa, đối tượng, yêu cầu của đề tài. - Chương 1: Phân tích: Giới thiệu tổng quan về hệ thống sẽ xây dựng, các nhiệm vụ mà hệ thống sẽ thực hiện, và các giải pháp liên quan cũng như giới thiệu tổng quan về công cụ và môi trường phát triển ứng dụng. Nội dung chính của chương này là thông qua khảo sát hiện trạng thực tế để phân tích hiện trạng, đề ra mục tiêu và cách thức hoạt động của hệ thống. Chương này bao gồm các tài liệu liên quan đến quá trình phân tích hệ thống như: phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng, các mô hình phân tích DFD, tựa Merise, các mô hình lớp và lưu trữ dữ liệu, sơ đồ hoạt động… - Chương 2 Thiết kế: Bao gồm các tài liệu liên quan đến quá trình thiết kế hệ thống như: thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, thiết kế chức năng, thiết kế giao diện. - Chương 3: Cài đặt và triển khai. Trình bày các vấn đề liên quan đến cài đặt và triển khai hệ thống như: lựa chọn môi trường cài đặt, các công nghệ mới được sử dụng, các bước cài đặt chính và việc triển khai hệ thống trên môi trường Windows. - Chương 4: Tổng kết. Trình bày tóm tắt các kết quả đạt được, tổng kết ưu – khuyết điểm của hệ thống và đề xuất các hướng giải quyết, hướng mở rộng, phát triến trong tương lai. 0112077-Lê Khánh Trí 9/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Chương 1. Phân tích 1.1 Mô tả bài toán 1.1.1 Hiện trạng Ngày nay, Internet và website đã không còn là những thuật ngữ tin học quá xa lạ với chúng ta. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ hiện nay, Internet đã chứng tỏ nó đang dần trở thành một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Với Internet, con người càng có nhiều cơ hội để phát triển về mọi mặt. Nhiều hoạt động sống của con người đã, đang và sẽ ngày càng gắn liền với Internet. Internet cung cấp cho bạn cơ hội giao thương, gặp gỡ các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài một cách thuận lợi. Internet mang những thông tin quảng bá, khuyến mãi đến người sử dụng vô cùng nhanh chóng. Internet giúp bạn tiếp tục điều hành các công việc và giữ liên lạc mật thiết với những người bạn quan tâm khi khoảng cách là một trở ngại lớn… Hằng ngày, Internet không chỉ mang đến cho chúng ta những thông tin nóng bỏng nhất, những lợi ích kinh doanh tốt nhất, những hình thức giải trí mới lạ, đa dạng, phong phú mà nó còn cung cấp cho chúng ta một cách thức học tập nâng cao trình độ nói chung và học ngoại ngữ nói riêng rất tiện lợi, thú vị, độc đáo với những website sinh động, đặc sắc với các biểu mẫu, đồ họa, âm thanh, ảnh động… Nhận thức được tầm quan trọng của Internet đối với vấn đề nâng cao dân trí, chính phủ ta đã sớm chủ trương đưa Net vào trường và các địa phương cũng đang nỗ lực để chủ trương này thực sự hữu ích. Như đánh giá của nhiều người, việc xây dựng các trang web hỗ trợ học tập trên Internet quả là một giải pháp hấp dẫn và thiết thực, có nhiều ưu điểm riêng vượt trội so với cách giáo dục truyền thống theo trường lớp: không hạn chế sỉ số lớp, không gò bó theo thời gian biểu cố định; không tốn chi phí, công sức đi lại. Bên cạnh đó, website lại dễ thay đổi, cập nhật thông tin, cải thiện giao diện, nội dung … để nâng cao tính hấp dẫn và hiệu quả của chương trình. Website giáo dục luôn hướng đến mục đích cuối cùng là hỗ trợ tối đa cho người dùng với sự tích hợp, thừa kế những ưu điểm của 3 phương pháp học truyền thống: 0112077-Lê Khánh Trí 10/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên tự học, học với người hướng dẫn và học với bạn. Website giáo dục là một người thầy, người bạn tận tâm hiếm có – có thể xuất hiện bên bạn bất kỳ lúc nào bạn cần – trong lúc khẩn cấp bất kể sớm khuya. Website giáo dục là người thầy, người bạn thú vị cung cấp cho bạn những kinh nghiệm quý báu, những bài học đầy hình ảnh, âm thanh, màu sắc sinh động … Trong một tương lai không xa, loại hình giáo dục này sẽ phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong nền giáo dục hiện đại. Hiện nay trên Internet đã có khá nhiều trang web hỗ trợ học tiếng Anh nói chung và học TOEFL nói riêng, phổ biến là các trang: 0112077-Lê Khánh Trí 11/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên + bao gồm các thông tin nóng về TOEFL và trang chứa các mẫu bài luyện tập về listening, reading, speaking trong TOEFL – không chú trọng lắm về ngữ pháp. Mô hình thi thử của trang web rất đáng quan tâm. Figure 1.1 ETS website 0112077-Lê Khánh Trí 12/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên + Figure 1.2 TestMagic website Trang web chứa khá nhiều liên kết hữu ích về các vấn đề liên quan đến TOEFL: các bài học ngữ pháp, các kinh nghiệm nghe, các bài luyện tập… Tuy nhiên, website không hỗ trợ luyện nghe. 0112077-Lê Khánh Trí 13/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên + Trang web cho phép người dùng luyện tập tổng hợp 3 phần - có thể tuỳ chọn bỏ bớt các phần không muốn. Ngoài ra, trang web còn có một số link khác. Figure 1.3 website 4Test.com 0112077-Lê Khánh Trí 14/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn