Xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp

Hiện nay, rất nhiều cơ sở sản xuất vừa và nhỏ nằm xen lẫn khu dân cư. Do đó, vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe và sinh hoạt nhân dân đang là vấn đề nan giải của Thành phố chúng ta. Trước mắt, Thành phố không thể di dời tất cả các cơ sở ô nhiễm vào các khu công nghiệp. Mặt khác cũng không thể cùng một lúc đóng cửa các cơ sở này. Vậy biện pháp nào để có thể giải quyết tình thế này, vừa có thể đảm bảo sản xuất, vừa có thể giải quyết một phần vấn đề ô nhiễm môi trường.

pdf53 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1935 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên