Yêu cầu của cách công nghiệp 4.0 đối với giáo dục đại học ở Việt Nam

Abstract: This article is not ambitious (and cannot) summarize to give a full assessment of the status of Vietnamese higher education, in order to answer the question of industrial revolution 4.0 (CMCN 4.0). What are the requirements for Vietnamese higher education? But just outline some shortcomings of Vietnamese higher education (related to the requirements of the industrial revolution 4.0). On that basis, a number of solutions are proposed to renovate higher education in Vietnam today to meet the requirements of the industrial revolution 4.0.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Yêu cầu của cách công nghiệp 4.0 đối với giáo dục đại học ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan