10 bài tập mẫu lập trình visual basic

Dim a(100), n, i Private Sub cmdin_Click() txta.Text = "" For i = 0 To n - 1 txta.Text = txta.Text & Str(a(i)) Next i End Sub Private Sub cmdkq_Click() Dim kq, i kq = "Mang doi xung" For i = 0 To n \ 2 If a(i) <> a(n - i - 1) Then kq = "Mang khong doi xung" Next i txtb.Text = kq End Sub

doc11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2166 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 10 bài tập mẫu lập trình visual basic, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan