Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 4: Sử dụng hàm của PHP

Giới thiệu •PHP cung cấp rất nhiều hàm phục vụ cho việc xử lý và hiển thị thời gian (date và time) •Các hàm thời gian cho phép lấy được thời gian từ server nơi đặt code PHP. •Có thể sử dụng hàm thời gian để định dạng thời gian theo nhiều cách khác nhau. •Lưu ý: Các hàm thời gian phụ thuộc vào việc thiết lập vùng của server

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 4: Sử dụng hàm của PHP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan