21 sai lầm chết người trong lập trình PHP

Bài viết này dành cho những lập trình viên PHP quan tâm đến việc tránh những lỗi thường gặp khi sử dụng PHP. Người đọc phải biết các cú pháp của PHP, và nên biết công dụng của các hàm trong PHP. Một trong những điểm mạnh nhất của PHP vô tình trở thành một trong những điểm yếu nhất của nó :tính dễ sử dụng. Nhiều người chọn PHP vì tính dễ sử dụng, đã không nhận ra rằng: sử dụng đúng PHP còn khó hơn các ngôn ngữ khác. Trong loạt bài này sẽ lần lượt nêu ra 21 lỗi, từ những sai lầm giáo khoa (làm script trở nên chậm và khó quản lí) đến những sai lầm chết người - có thể xem là nguồn gốc của những sai lầm sơ đẳng.

pdf27 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2121 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 21 sai lầm chết người trong lập trình PHP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan