Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Hà Văn Sang

Khái niệm lớp bạn: Lớp A là lớp bạn của lớp B nếu trong B có chứa khai báo: friend class A; Vậy: Nếu A là lớp bạn của B thì mọi hàm thành phần của A sẽ trở thành hàm bạn của B

ppt19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1738 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Hà Văn Sang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan