8 câu hỏi ôn thi Kinh tế vĩ mô

Câu 1: Phân tích hệ thống mục tiêu của kinh tế vĩ mô. Hiện nay ở Việt Nam mục tiêu nào là bức xúc nhất, vì sao? Mục tiêu vĩ mô của nền kinh tế quốc dân là cái đích mà sự vận động kinh tế cần phải đạt tới. Cũng có thể hiểu đó là yêu cầu đặt ra cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Như vậy một nền kinh tế được coi là phát triển nó cần đảm bảo những mục tiêu sau: ở tầm vĩ mô, các mục tiêu kinh tế đó là: - Có sự tăng trưởng bên vững về kinh tế: ở đây sự tăng trưởng này có nghĩa là sự gia tăng về lực lượng kinh tế hoặc gia tăng sản lượng kinh tế, và nó phải đảm bảo sự tăng trưởng liên tục và ổn định, viêc tăng trưởng này là cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế là các thành tựu tiến bộ chung khác của toàn xã hội, tạo nên một xã hội được gọi là xã hội phát triển. Sự tăng trưởng kinh tế không chỉ là một mục tiêu chung chung mà nó phải được đo bằng chỉ tiêu định lượng cụ thể như sau: - Tổng sản phẩm quốc dân (GNP): là giá trị bằng tiền của các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng mà một quốc gia sản xuất trong một thời kỳ thường là 1 năm bằng các yếu tố sản xuất của mình. Đó là kết quả của sự lao động sáng tạo của công dân của một đất nước tiến hành trong 1 thời kỳ nhất định. Trong GNP cũng cần có sự phân biệt. + GNP danh nghĩa: là kết quả tính toán dựa trên giá cả hiện hành + GNP thực tế là kết quả tính toán theo giá cố định.

doc16 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 2592 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 8 câu hỏi ôn thi Kinh tế vĩ mô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên