Ấn bản phân phối DB2 9.7 nào là phù hợp với bạn? (và điểm qua DB2 pureScale phiên bản 9.8)

Phần mềm quản lý thông tin là cốt lõi của điện toán doanh nghiệp. Các công ty cần truy cập vào một loạt các thông tin như XML, hàng đợi thông điệp, các tài liệu, video và các loại phương tiện truy ền thông phong phú khác. Sự phát triển của một thế giới thông minh hơn làm cho tính liên tục sẵn sàng trở thành thiết yếu và nó cũng dẫn dắt sự hội tụ của các ứng dụng giao dịch, nghiệp vụ thông minh, quản lý hiệu năng giao dịch và quản lý nội dung vì các công ty tích hợp các hoạt động kinh doanh và quy trình nghiệp vụ của họ, qua đó chuyển đổi các hoạt động của họ thành một mẫu hình thế giới thông minh hơn.

pdf33 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1396 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ấn bản phân phối DB2 9.7 nào là phù hợp với bạn? (và điểm qua DB2 pureScale phiên bản 9.8), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ấn bản phân phối DB2 9.7 nào là phù hợp với bạn? (và điểm qua DB2 pureScale phiên bản 9.8) Giới thiệu Phần mềm quản lý thông tin là cốt lõi của điện toán doanh nghiệp. Các công ty cần truy cập vào một loạt các thông tin như XML, hàng đợi thông điệp, các tài liệu, video và các loại phương tiện truyền thông phong phú khác. Sự phát triển của một thế giới thông minh hơn làm cho tính liên tục sẵn sàng trở thành thiết yếu và nó cũng dẫn dắt sự hội tụ của các ứng dụng giao dịch, nghiệp vụ thông minh, quản lý hiệu năng giao dịch và quản lý nội dung vì các công ty tích hợp các hoạt động kinh doanh và quy trình nghiệp vụ của họ, qua đó chuyển đổi các hoạt động của họ thành một mẫu hình thế giới thông minh hơn. Các phần mềm quản lý thông tin của IBM mang lại nền tảng mà bạn cần để cung cấp thông tin theo nhu cầu thông qua một tập hợp phong phú các dịch vụ. Những dịch vụ này có thể được sử dụng để hỗ trợ và truy vấn dữ liệu (có cấu trúc, bán cấu trúc và phi cấu trúc), tích hợp dữ liệu, cung cấp việc phân giải thực thể dữ liệu, quản lý dữ liệu tổng thể, liên hiệp dữ liệu và quản lý nội dung, cũng như một loạt phong phú các khả năng phân tích trong thời gian chạy. Khi bạn xem xét tập hợp đầy đủ các dịch vụ này, toàn bộ chúng được gọi là Thông tin như một dịch vụ. IBM cung cấp một khung công tác phong phú các cách làm thực hành tốt nhất xây dựng theo từng mục đích và hướng vào từng ngành nghề, được xây dựng trên các dịch vụ lõi này cho phép các công ty chuyển đổi một cách có hệ thống các tài sản dữ liệu của họ thành sức mạnh chiến lược cốt lõi cho doanh nghiệp; toàn bộ các cách làm thực hành này được gọi là Kỷ nguyên của thông tin (Information Agenda). Trái tim của danh sách các sản phẩm quản lý thông tin này là các máy chủ cơ sở dữ liệu DB2 phân tán (cho các hệ điều hành Linux, UNIX và Windows), chúng cũng là tiêu điểm của bài viết này. Lưu ý rằng bài viết này chỉ mô tả phiên bản của DB2 chạy trên các nền tảng phân tán và di động (pervasive). Để biết thông tin về toàn bộ danh sách DB2, hãy xem trang web Phần mềm quản lý thông tin hoặc trang Web tương ứng của mỗi sản phẩm: DB2 cho z/OS hoặc DB2 cho i. DB2 cũng là trái tim của cả InfoSphere Warehouse (bao gồm cả ấn bản dành cho phòng ban - Departmental Editions) và của các ấn bản của InfoSphere Balanced Warehouse cũng như hệ thống phân tích thông minh của IBM (IBM Smart Analytics System); trên thực tế, tất cả các sản phẩm này (ngay cả các sản phẩm nhằm vào thị trường vừa và nhỏ) được xây dựng trên ấn bản DB2 Doanh nghiệp (DB2 Enterprise Edition) được bàn đến trong bài viết này. Những sản phẩm nói trên không được đề cập trong bài viết này bởi vì chúng có các dịch vụ vượt ra ngoài cơ sở dữ liệu DB2 lõi, là trọng tâm của bài viết này. Thật dễ dàng để đi đến quyết định sử dụng DB2, tuy nhiên, có những ấn bản khác nhau của DB2 (và các tùy chọn giấy phép tương ứng) rất thích hợp cho các phần khác nhau của thị trường. Đối với mỗi phiên bản của DB2, chúng tôi viết một bài báo giống như bài này, được thiết kế để giúp bạn quyết định sử dụng ấn bản DB2 phân tán nào để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn. Do các thay đổi ở từng bước chuyển tiếp tác động đến bản phát hành các phiên bản theo thời gian, nên bài viết này biến thành tài liệu tham khảo chi tiết các thay đổi nhỏ về cấp phép và sản phẩm. Vì lý do này, điều quan trọng là bạn phải lưu ý ngày công bố và số phát hành sau dấu chấm phiên bản khi đọc bài viết này. Trong bài viết này, mô tả về một ấn bản sẽ là cập nhật mới nhất đối với các tính năng, quy tắc cấp phép, v.v.. Dưới mỗi mô tả phiên bản thường là bản ghi nhật ký các thay đổi cho phép bạn xem các thay đổi trong chu kỳ phát hành. Ví dụ: Bài viết này bàn về gói vá lỗi 3a của DB2 9.7, được phát hành vào ngày 22 Tháng Mười, 2010. Khi có gói vá lỗi mới, bất kỳ thay đổi nào về đóng gói hoặc cấp phép sẽ được phản ánh trong bài viết này, nhưng sẽ được thêm một phần riêng để tách bạch rõ ràng những thay đổi giữa phiên bản có sẵn của DB2 9.7 và các gói vá lỗi liên tiếp theo sau. Lưu ý: Trong bài viết này, thuật ngữ máy chủ (server) sẽ hoặc là máy chủ vật lý, nơi các phần mềm DB2 đang chạy, hoặc là một phiên ảo hỗ trợ giá của IBM (chẳng hạn như VMWare, XEN, LPAR, v.v..) trừ khi có ghi chú khác. Khi nói chuyện với khách hàng, chúng tôi thường được hỏi về giấy phép sử dụng khả năng sẵn sàng cao, hoặc so sánh tính năng giữa các ấn bản khác nhau của DB2. Để có thông tin chi tiết về các chủ đề này và nhiều chủ đề khác, một số bài viết sau đây có thể hữu ích:  "Cấp phép sử dụng các máy chủ DB2 phiên bản 9.7 phân tán trong cấu hình khả năng sẵn sàng cao"  "So sánh các máy chủ cơ sở dữ liệu DB2 9.7 phân tán " (Sử dụng biểu đồ để so sánh các máy chủ DB2 phân tán theo từng tính năng)  "DB2 và định giá đơn vị giá trị bộ xử lý (PVU) của IBM" Về đầu trang DB2 tức là DB2 Việc đầu tiên mà bạn phải hiểu khi lựa chọn một ấn bản của DB2 để phục vụ tải công việc của bạn là mỗi ấn bản DB2 có cùng một cơ sở mã xuyên suốt tất cả các nền tảng phân tán. Sự hỗ trợ của DB2 cho hệ điều hành Linux mở rộng trên tất cả các máy chủ của IBM: POWER, System z và System x: DB2 trên tất cả các nền tảng này cũng là phiên bản phân tán. Ví dụ: DB2 cho Linux trên System z là cùng cơ sở mã và được cấp phép theo cùng cách như DB2 trên máy trạm dựa trên Intel hoặc AMD. Điều này có nghĩa là không cần phải có DB2 Connect để truy cập dữ liệu DB2 cho Linux trên System z mặc dù bản sao của DB2 nằm trên một máy chủ của System z. (Hãy đọc câu này hai lần - nếu bạn đã kết nối tới cơ sở dữ liệu DB2 cho z/OS trên máy chủ System z này, bạn sẽ phải có DB2 Connect, sự khác biệt ở đây là DB2 cho Linux chạy trên tiện ích tích hợp System z cho Linux (IFL) là phiên bản phân tán của DB2.) Một cơ sở mã chung mang lại tính khả chuyển và đảm bảo rằng nếu bạn cần mở rộng giải pháp DB2 của bạn, bạn có thể làm như vậy một cách dễ dàng mà không cần lo lắng đến các nỗ lực di trú hoặc, và vì API SQL trong gia đình DB2 là chung nhau khoảng 95%, việc di chuyển giữa các thành viên của họ DB2 là cũng dễ dàng như vậy. Để tăng cường hơn nữa các đề xuất giá trị cho họ DB2, tất cả các ấn bản DB2 đều có gồm khả năng liên hiệp trên toàn bộ danh mục cơ sở dữ liệu quan hệ của IBM (Ấn bản doanh nghiệp nâng cao của DB2 - DB2 Advanced Enterprise Edition - cũng bao gồm khả năng liên hiệp tới cơ sở dữ liệu Oracle với các phần mềm bổ sung). Điều này cho phép bạn viết chỉ một câu lệnh SQL thực hiện phép nối một cách trong suốt (transparently joins) các dữ liệu từ DB2 trên Windows, hoặc DB2 cho z/OS, hay Informix, bất kỳ sự kết hợp được hỗ trợ nào mà bạn có thể nghĩ ra. Hơn nữa, bạn có thể thêm phần mềm máy chủ thông tin InfoSphere của IBM để giải quyết vấn đề tích hợp thông tin xuyên nhiều nhà cung cấp các bằng cách mở rộng các API SQL của DB2 với khả năng truy cập trong suốt cơ sở dữ liệu quan hệ không phải của IBM (như Oracle, SQL Server và các máy chủ khác) và chuyển hóa các nguồn dữ liệu không quan hệ (như dòng XML, bảng tính, hàng đợi thông điệp, VSAM, IMS v.v..) thành các bảng quan hệ, do đó thực sự tạo ra mô hình dữ liệu chung trên toàn doanh nghiệp. Cũng có khả năng tương thích vượt ra ngoài API SQL. Ví dụ, có khung công tác dịch vụ Web phổ biến cho phép bạn trỏ-và-nhấn chuột để đưa lô-gic nghiệp vụ của bạn vào khung công tác Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). Thực vậy, khung công tác này, được gọi là Dịch vụ Web dữ liệu của IBM, bao gồm sự hỗ trợ cho các máy chủ Informix và thậm chí có thể được sử dụng cho các phiên bản mức thấp (back-level) của Informix hoặc DB2 (trên bất kỳ nền tảng nào, bao gồm cả i5/OS và z/OS). Tuyệt vời! Không nhằm để quảng cáo thương mại, nhưng đúng là trong mỗi phiên bản của DB2 đóng gói nhiều thứ chung cho tất cả các máy chủ dữ liệu của IBM. Ví dụ, tất cả các cơ sở dữ liệu quan hệ của IBM chia sẻ một API chung để cung cấp SQL. Ví dụ, trình điều khiển JDBC được giao kèm cùng với DB2 cho z/OS có cùng mã lệnh với DB2 cho hệ điều hành Windows. Khi bạn xem xét rằng hàng tỷ đô la mỗi phút mỗi ngày phụ thuộc vào trình điều khiển này, bạn biết rằng bạn đã có một trình điều khiển phong phú và vững mạnh cho các ứng dụng của bạn. Ngoài ra còn có máy khách và các trình điều khiển chung; nếu bạn đang kết nối với DB2 cho z/OS, DB2 cho AIX, hay Informix, bạn chỉ cần cài đặt một máy khách hoặc trình điều khiển. Bản phát hành DB2 9.7 được xây dựng dựa trên bộ công cụ quản lý dữ liệu được tích hợp ban đầu (đó là công cụ quản lý DB2 đã thành tiêu chuẩn thực tế mà bạn có thể tự do tải về) phục vụ như một công cụ chuyển tiếp cho yêu cầu của IBM trong viêc rút bỏ những quy tắc và bộ công cụ quản lý dữ liệu tích hợp cũ (IDM) dưới thương hiệu Optim. Sự vắng mặt của biệt danh DB2 không phải là ngẫu nhiên, danh mục các công cụ Optim của IBM cung cấp một nền tảng công cụ phong phú cho toàn vòng đời ứng dụng (Thiết kế, phát triển, triển khai, vận hành, tối ưu hóa và điều quản) không chỉ cơ sở dữ liệu quan hệ của IBM. Điều này giúp tiết kiệm tiền cho các doanh nghiệp vì các đầu tư cho kỹ năng của nhân viên có thể được chuyển từ khu vực có vấn đề này đến khu vực có vấn đề khác, phá vỡ đường ống gò bó của các tuyến kỹ năng cơ sở dữ liệu đắt giá. Quả thật, DB2 cho phép truy cập tại chỗ các dữ liệu bất cứ nơi nào nó có thể cư trú. Ngoài ra, các công cụ phát triển và quản lý ứng dụng (như Microsoft Visual Studio và Zend tích hợp lõi) cũng là cho toàn bộ họ cơ sở dữ liệu của IBM. Optim pureQuery, trình quản trị cơ sở dữ liệu Optim và nhiều thứ khác tất cả đều có thể làm việc được không chỉ cho cơ sở dữ liệu của IBM (chẳng hạn như Oracle). Rất đơn giản và hơn bao giờ hết, xuyên suốt toàn bộ họ DB2 của IBM (và trong nhiều trường hợp cả Informix nữa ), bạn có thể tái sử dụng kỹ năng khi phát triển ứng dụng, triển khai, quản lý, và nhiều việc khác. Bạn thực sự có được hầu hết các công cụ này miễn phí (chẳng hạn như Trình quản trị cơ sở dữ liệu Optim - Optim Database Administrator, và Xưởng phát triển Optim - Optim Development Studio) với giấy phép DB2 của bạn. Bây giờ hãy xem xét việc DB2 9.7 cung cấp hỗ trợ nguyên sinh (native) cho cú pháp PL/SQL, các kiểu dữ liệu của cơ sở dữ liệu Oracle, được sử dụng phổ biến nhất và nhiều thứ khác. Trên thực tế, một số tổ chức báo cáo rằng trên 95% mã PL/SQL của họ chạy trên DB2 9.7 mà không phải thay đổi ứng dụng, và hơn thế, họ nói rằng việc chuyển các ứng dụng từ cơ sở dữ liệu Oracle sang DB2 diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần chứ không phải là vài tháng hoặc vài năm. Ngoài ra, DB2 cũng có các tiện ích (add-on) tương thích Sybase T-SQL được gọi là Tính năng Skin SQL DB2 IBM, phiên bản 1.0 cho các ứng dụng tương thích với Sybase ASE. Khi bạn tính đến tất cả các vấn đề này, bạn có thể thấy DB2 thực sự cho phép bạn giảm bớt chi phí phi mã trong môi trường mà việc giảm bớt chi phí là ưu tiên hàng đầu. Nếu có khi nào bạn quyết định thay đổi hướng chiến lược của bạn đối với một kiến trúc phần cứng (ví dụ, từ kiến trúc dựa trên Intel sang kiến trúc Power), với hệ điều hành (như di chuyển từ hệ điều hành Linux sang hệ điều hành Windows hoặc ngược lại), hoặc với kiến trúc lập trình (như từ .NET sang Java hoặc ngược lại), bạn có thể tin tưởng là DB2 sẽ thực hiện được. Nếu bạn từng bị lúng túng khi Oracle và Microsoft ngừng hỗ trợ HP Itanium, thì DB2 sẽ giúp bạn. Rất đơn giản, tất cả là sự lựa chọn và DB2 là cơ sở dữ liệu duy nhất trong thế giới, nó thực sự mang đến cho bạn bề rộng và chiều sâu của một nền tảng thông tin đo cắt theo môi trường của bạn. Hình 1 là khung nhìn kiến trúc của DB2 9.7 trên nền tảng được hỗ trợ và phân tán: Hình 1. DB2 là DB2 trên toàn bộ các nền phân phối được hỗ trợ do có cơ sở mã chung Các ấn bản khác nhau của DB2 được thể hiện trong hình 2. Bạn có thể giả định rằng mỗi chức năng, đặc tính và lợi ích của một ấn bản được hiển thị ở phía dưới hình 2 sẽ có trong ấn bản tiếp theo khi bạn di chuyển ngược lên trong ‘chuỗi ấn bản’ - giống như búp bê Nga. Lưu ý rằng DB2 Express-C thực sự được coi là một gói chứ không phải một ấn bản. Hình 2. Dòng sản phẩm DB2 9 phân tán Về đầu trang Ấn bản DB2 cá nhân ... Tất cả sức mạnh của DB2 với phong cách cá nhân Ấn bản DB2 cá nhân (DB2 Personal) là một cơ sở dữ liệu một người dùng chạy trên phần cứng của máy tính để bàn thông dụng. DB2 cá nhân là có sẵn cho máy trạm Intel dựa trên Windows và dựa trên Linux và máy trạm AMD. DB2 cá nhân có hầu hết các tính năng mà bạn tìm thấy trong DB2 Express, nhưng nó không thể được sử dụng như một máy chủ cơ sở dữ liệu trung tâm bởi vì máy khách ở xa không thể kết nối với ấn bản này của DB2. Tuy nhiên, công cụ quản trị của DB2 có thể kết nối với nó để thực hiện quản trị từ xa. Ấn bản này của DB2 cũng bao gồm hỗ trợ cho các cá thể 64-bit và không có giới hạn bộ nhớ. DB2 cá nhân đi kèm với quyền cài đặt cho DB2 Net Search Extender và Spatial Extender (cả hai đều miễn phí với tất cả các ấn bản và các gói DB2 9 và muộn hơn), cũng như tạo bản đúp dựa trên SQL. Các tính năng tạo bản đúp có thể được sử dụng kết hợp với máy chủ DB2 dành cho lực lượng lao động thỉnh thoảng mới kết nối, hoặc để tạo ra kiến trúc xuất bản/thuê bao (pub/sub) của riêng bạn. DB2 cá nhân cũng bao gồm tính năng pureXML miễn phí cho tất cả các ấn bản DB2 trong DB2 9.5 phát hành ngày 10 tháng hai 2009. Cuối cùng, mặc dù không phải là một bộ phận ngay từ ngày mà DB2 cá nhân sẵn có rộng rãi, sự hỗ trợ khả năng tương thích với cơ sở dữ liệu Oracle được đưa vào kể từ ấn bản DB2 cá nhân 9.7 gói vá lỗi 4. Giấy phép và giá cả DB2 cá nhân được cấp phép trên cơ sở cho từng cài đặt, giống như hầu hết các phần mềm máy trạm PC. Nếu nhiều người dùng thay phiên nhau sử dụng cùng một thiết bị đầu cuối nơi DB2 cá nhân được cài đặt (rõ ràng là họ không thể làm việc cùng một lúc vì chỉ có một máy, và DB2 cá nhân không phải là một máy chủ cơ sở dữ liệu), bạn sẽ vẫn chỉ cần một giấy phép vì nó được cấp phép theo cài đặt chứ không phải theo người sử dụng được ủy quyền. Mỗi cài đặt của DB2 cá nhân không phải tính đến RAM, đơn vị giá trị bộ xử lý và v.v.. Ví dụ: Nếu bạn có 10 máy trạm được chia đều cho ba ca tám giờ làm việc cho 30 công nhân, bạn sẽ cần 10 giấy phép DB2 cá nhân. Các thay đổi từ DB2 9.5 đến DB2 9.7 Ngoài những khả năng của DB2 lõi mới, không có thay đổi về cấp phép trong DB2 cá nhân 9.7 Các thay đổi từ DB2 9.7 đến DB2 9.7 gói vá lỗi 4 Sự thay đổi lớn giữa DB2 9.7 GA và gói vá lỗi 4 mới nhất (tại thời điểm bài viết này được cập nhật lần cuối) là hỗ trợ tương thích Oracle. Điều này cho phép sự hỗ trợ sẵn sàng ngay cho nhánh ngôn ngữ SQL của Oracle và PL/SQL cũng như cho phép nhiều ứng dụng đã viết cho Oracle thi hành được với DB2 hầu như không thay đổi gì. Hãy xem xét nó... DB2 cá nhân là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng yêu cầu lưu trữ dữ liệu cá nhân, chỉ một người sử dụng duy nhất tại một thời điểm, cho một số lượng lớn các máy trạm PC mà mỗi máy trạm có một bản sao của DB2 cá nhân được cài đặt trên nó. Hãy xem xét dùng DB2 cá nhân khi yêu cầu 100% khả năng tương thích với các máy chủ DB2 phân tán. Bạn cũng có thể xem xét dùng DB2 cá nhân cho người dùng thỉnh thoảng mới kết nối, những người dùng này có thể muốn sử dụng tính năng tạo bản đúp SQL làm sẵn trong DB2 cá nhân để thiết lập môi trường quản lý và đồng bộ dữ liệu, ở đây các công nhân di động hoặc máy chủ từ xa có thể giữ liên lạc với doanh nghiệp của họ. Tất nhiên, điều này sẽ chỉ phù hợp cho người dùng máy tính xách tay và máy trạm nào đó, chẳng hạn như những người chạy các ứng dụng điểm bán hàng (point-of-sale POS) hoặc ứng dụng bán hàng tự động (SFA), trong số những ứng dụng khác. Cuối cùng, DB2 cá nhân cũng thường được các nhà phát triển sử dụng, mặc dù cá nhân chúng tôi nghĩ rằng ấn bản Enterprise Developer của cơ sở dữ liệu của DB2 là phù hợp hơn (và có nhiều khả năng hơn) cho các nhà phát triển. Hãy cho tôi biết một thứ tuyệt vời nào đó đang chạy trong DB2 cá nhân Hội Địa lý Quốc gia (cơ quan xuất bản của tạp chí nổi tiếng Địa lý quốc gia - National Geographic) đang sử dụng DB2 cá nhân để tăng sức mạnh của Dự án Genographic (N.D: dự án nghiên cứu nhân chủng học di truyền) – là một nỗ lực nghiên cứu trong 5 năm, dự án này sử dụng một cơ sở dữ liệu DB2 tinh vi để tìm các khuôn mẫu trong các mẫu DNA được thu thập từ hàng trăm hàng ngàn tình nguyện viên. Mục tiêu của dự án này là để tìm câu trả lời cho các câu hỏi như "chúng ta từ đâu đến?" và "Tại sao chúng ta lại thành như ngày nay?" Các nhóm các nhà nghiên cứu thực địa, dưới sự lãnh đạo của 11 nhà nghiên cứu chính, được trang bị máy tính xách tay siêu bền IBM ThinkPad sử dụng máy quét vân tay sinh trắc học để xác nhận danh tính của mỗi nhà nghiên cứu. Các máy ThinkPad này được trang bị ứng dụng thu thập dữ liệu tùy biến chạy trên DB2 cá nhân. Thông tin này được thu thập và lưu trữ trên các thiết bị này và sau đó được đưa trở lại từ DB2 cá nhân đến cơ sở dữ liệu của DB2 Enterprise để phân tích DNA. Theo vết lịch sử nhân loại bằng DB2? Thật tuyệt vời! Về đầu trang DB2 Express-C ... Phiên bản miễn phí để xây dựng, phát triển và phân tán Ngày 30 tháng 1 năm 2006, IBM đã làm thị trường cơ sở dữ liệu kinh ngạc và công bố một gói máy chủ DB2 đặc biệt miễn phí gọi là DB2 Express-C. Bạn sẽ nhận thấy rằng chúng tôi đề cập đến bản này như là một gói, vì nó không phải là ấn bản chính thức của DB2. DB2 Express-C được thiết kế cho các đối tác và cộng đồng phát triển, nhưng khi bạn biết gói này, bạn sẽ bắt đầu nhận ra nó có khả năng ứng dụng hầu như bất cứ nơi nào. Điều này tương phản với chào hàng của một số đối thủ cạnh tranh của Express, các sản phẩm này áp đặt giới hạn nghiêm ngặt không chỉ ở kích thước cơ sở dữ liệu (DB2 Express-C không có giới hạn về điểm này), mà còn về những thứ như tự trị, bảo trì tự động, mô hình bit bộ nhớ và nhiều hơn nữa. Khi bạn khám phá gói DB2 này, bạn sẽ ngạc nhiên thú vị. DB2 Express-C là hoàn hảo cho các nhà phát triển và các triển khai vừa và nhỏ, cộng đồng học đường và nhiều hơn nữa. DB2 in the classroom DB2 cũng có sẵn theo chương trình Sáng kiến học đường (hỗ trợ đại học) của IBM. Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho giảng viên và các nhà nghiên cứu tại các tổ chức đào tạo đại học trên toàn thế giới các chương trình học tập và nghiên cứu miễn phí, nguồn tài nguyên và lợi ích phong phú từ IBM. Theo chương trình này, DB2 có thể được sử dụng để dạy các kỹ năng cơ sở dữ liệu miễn phí. Nhiều tổ chức giáo dục giảng dạy các kỹ năng về DB2 quý giá hiện nay, ví dụ: Đại học công Pennsylvania (Penn) và Đại học Queen (Kingston, Ontario) có chương trình giảng dạy liên quan đến công nghệ DB2. Các tính năng chính mà không được bao gồm trong DB2 Express-C khi so sánh với các ấn bản DB2 là::  Khả năng để mua các gói tính năng tiện ích có thể được sử dụng để cung cấp một mảng các dịch vụ mở rộng khác nhau. Ví dụ: Bạn không thể mua Gói tính năng tối ưu hóa lưu trữ cung cấp các dịch vụ nén cho các bảng, các bảng tạm thời, các chỉ mục, vùng XML XDA và nhiều hơn nữa.  Bạn không thể tạo cụm cho hai máy chủ dữ liệu DB2 Express-C cùng với nhau để có khả năng sẵn sàng cao bằng cách sử dụng phần mềm phân cụm như PowerHA SystemMirror, SteelEye, hoặc dịch vụ phân cụm làm sẵn như là một phần của hầu hết các phiên bản DB2. Nếu bạn cần phải thiết lập một cơ sở dữ liệu trong một môi trường sẵn sàng cao, tối thiểu bạn phải mua giấy phép cho DB2 Express. Điều này cũng ngụ ý rằng không tính năng nào trong số các tính năng là một phần của Gói tính năng sẵn sàng cao có thể được sử dụng với gói phần mềm DB2 này; cụ thể là HADR, công nghệ tạo cụm có sẵn của DB2 (được cung cấp bởi Tivoli System Automation cho đa nền tảng - TSA MP ), dịch vụ sao chép tiên tiến, và tổ chức lại bảng trực tuyến.  Không có dịch vụ tạo bản đúp.  Bạn không thể mua mô hình hỗ trợ 24x7 IBM Passport Advantage từng đoạt giải thưởng,