Bài 1: Tổng quan lập trình PHP

Giới thiệu chung về ứng dụng web Các đặc điểm của ngôn ngữ PHP Wamp Server Ứng dụng PHP

ppt24 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1498 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 1: Tổng quan lập trình PHP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHẬP MÔN LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP Bài 1: Tổng quan lập trình PHP Giới thiệu chung về ứng dụng web Các đặc điểm của ngôn ngữ PHP Wamp Server Ứng dụng PHP 1. Giới thiệu chung về ứng dụng Web Các khái niệm cơ bản Cơ chế tương tác từ người dùng đến Web Server Các khái niệm cơ bản HTML (Hypertext Markup Language) Web Programming Language Web Server Database Server Web Browser URL (Uniform Resource Locator) HTTP (Hypertext Transfer Protocol) HTML (HyperText Markup Language) Ngôn ngữ dùng để xây dựng các trang web Gồm các tag giúp web browser biết cách định dạng thông tin hiển thị Ví dụ: nội dung trang web Chao.html HP3 – ASP.NET Chào mừng các bạn đến với ngôn ngữ HTML Các khái niệm cơ bản Web Programming Language Là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để hỗ trợ và tăng cường các khả năng của các ứng dụng web Một số ngôn ngữ lập trình web thường được dùng: Xử lý ở Client: Javascript, VBScript Xử lý ở Server: ASP, PHP, JSP, ... Web Server và Web Client Web Server Máy tính lưu trữ website Trả kết quả về cho Web Client khi nhận được yêu cầu Web Client Máy tính dùng để truy cập các trang web Có khả năng yêu cầu và nhận kết quả từ Web Server Trình duyệt web – Web Browser Phần mềm dùng để xem các tài liệu hoặc tìm kiếm các tài nguyên trên World Wide Web Một số trình duyệt thông dụng hiện nay: Internet Explorer của Microsoft Mozilla Firefox của Tập đoàn Mozilla Chrome của Google Opera của Opera Software Safari của Apple URL (Uniform Resource Locator ) Đường dẫn chỉ tới một trang web cụ thể trên Internet. Cú pháp đầy đủ: scheme:// [:port] [ [?] ] Trong đó: scheme: lọai dịch vụ Internet host: địa chỉ máy chủ chứa tài nguyên port: cổng dịch vụ trên máy chủ path: đường dẫn và tên của tập tin tài nguyên trên máy chủ querystring: các tham số được gửi kèm theo http Ví dụ: HTTP (HyperText Transfer Protocol) Là giao thức chuyển giao siêu văn bản trên web Giao thức này là tập hợp các qui định dùng để trao đổi các tài liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, các tập tin đa truyền thông,…) giữa Web server và trình duyệt Web Cơ chế tương tác từ người dùng đến Web Server Web Browser Web Server Request Response Cơ chế tương tác từ người dùng đến Web Server Html Javascript Css PHP Html Javascript Css 2. Các đặc điểm của ngôn ngữ PHP Đặc điểm PHP được chạy trên hệ thống chủ (Server) PHP rất đơn giản Tốc độ xử lý nhanh, dễ sử dụng Luôn được cải tiến và cập nhật (mã nguồn mở) Có nhiều hướng dẫn sử dụng trên mạng Hoàn toàn miễn phí PHP có thể thực thi trên bất cứ hệ điều hành (Operator System) nào. PHP không chỉ làm việc với HTML mà còn có thể làm việc được với hình ảnh, PDF, Flash movie,… PHP có thể dễ dàng nối kết với các cơ sở dữ liệu như mySQL, mSQL, FrontBase, dBase, Solid, ODBC, Oracle, FilePro… 3. Wamp Server Đặc điểm Cài đặt Đặc điểm WAMP: là một gói phần mềm Web Server tất cả trong một (All-in-One), gồm có: Apache, MySQL, PHP chạy trên nền Windows. Có thể cài đặt dễ dàng. Được cập nhật đều đặn. Rất thuận lợi cho việc tạo máy chủ Web để chạy thử, thiết kế Website bằng PHP. Chạy ổn định cho Joomla 1.0.x, Joomla 1.5. Hỗ trợ PHP5 Miễn phí Cài đặt Sử dụng phiên bản Wamp 2.0i để cài đặt lần lượt theo các bước. Khi cài đặt xong, chúng ta sẽ thấy biểu tượng nửa hình tròn màu trắng ở góc phải dưới của màn hình Kiểm tra kết quả cài đặt Chú ý: Khi cài đặt và sử dụng Wamp thì cần phải tắt IIS 4. Ứng dụng PHP Cách tổ chức và lưu trữ ứng dụng Công cụ để xây dựng ứng dụng PHP Các thao tác cơ bản Cách tổ chức và lưu trữ ứng dụng Thư mục lưu trữ ứng dụng được đặt trong thư mục wamp/www … Cách tổ chức và lưu trữ ứng dụng Các loại tập tin thường gặp trong ứng dụng PHP Công cụ để xây dựng ứng dụng PHP Macro Media Dream Weaver Các thao tác cơ bản Tạo trang PHP Các thao tác cơ bản Thiết lập các thuộc tính cơ bản cho trang Các thao tác cơ bản Nhúng PHP vào HTML
Tài liệu liên quan