Bài 4 Bài giảng Assembler

Toán hạng gián tiếp: là thanh ghi chứa địa chỉ của dữ liệu trong bộ nhớ, còn gọi là biến trỏ. • Với biến DL chỉ chứa 1 thành phần, biến trỏ ít có giá trị. • với một mảng, biens trỏ có thể được gia số để trỏ đến từng thành phần tiếp theo. • Trong các thanh ghi 16bit, SI, DI, BX và BP có thể được dùng trong các toán hạng gián tiếp.

pdf39 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1840 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 4 Bài giảng Assembler, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan