Bài 6. Trao đổi dữ liệu sử dụng chương trình chuyển đổi và sao lưu/ Backups như thế nào ?

Sao lưu là nói đến sao dữ liệu thành các bản bổ sung có thể phục hồi nếu bản gốc bị đe doạ hoặc bị mất, quá trình này được biết đến như phục hồi hay khôi phục lại dữ liệu. Sao lưu cần phải được lập kế hoạch một cách cẩn thận, và sao lưu định kỳ để cải thiện khả năng phục hồi dữ liệu.

ppt20 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1580 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 6. Trao đổi dữ liệu sử dụng chương trình chuyển đổi và sao lưu/ Backups như thế nào ?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 6. Trao đổi dữ liệu sử dụng chương trình chuyển đổi và sao lưu/ Backups như thế nào ? Tạo và quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng CDS/ISIS Sao lưu là nói đến sao dữ liệu thành các bản bổ sung có thể phục hồi nếu bản gốc bị đe doạ hoặc bị mất, quá trình này được biết đến như phục hồi hay khôi phục lại dữ liệu. Sao lưu cần phải được lập kế hoạch một cách cẩn thận, và sao lưu định kỳ để cải thiện khả năng phục hồi dữ liệu. Đặt vấn đề Phạm vi Sao lưu các cơ sở dữ liệu như thế nào Các chương trình chuyển đổi có sẵn là gì Sử dụng các chương trình chuyển đổi để xuất dữ liệu từ các phần mềm khác như thế nào Bài 5 sẽ giải thích: Kết quả dự kiến Có khả năng sao lưu các cơ sở dữ liệu của bạn Biết được các chương trình chuyển đổi có sẵn Có khả năng sử dụng các chương trình này để nhập dữ liệu từ phần mềm khác Kết thúc bài học bạn sẽ: Sao lưu cơ sở dữ liệu như thế nào Chức năng xuất cho phép bạn sao một phần/toàn bộ cơ sở dữ liệu vào đĩa mềm hoặc vào file Công cụ nhập cho phép bạn chuyển dữ liệu từ bên ngoài vào cơ sở dữ liệu của bạn Sao lưu cơ sở dữ liệu như thế nào Kích vào Export trong menu thả của Database để bắt đầu chức năng xuất bằng cách mở hộp thoại. Xuất Xuất Ở đây bạn có thể điền tên tên và chọn điểm đích của file xuất. Sau đó kích OK. Sao lưu cơ sở dữ liệu như thế nào Sao lưu cơ sở dữ liệu như thế nào Phần lớn các giá trị mặc định có thể được chấp nhận. Bạn có thể giới hạn các biểu ghi được xuất bằng cách đưa giới hạn số MFN hoặc bằng việc tìm kiếm trước đó Nhãn đầu ra chứa số MFN sẽ được bổ sung vào mỗi biểu ghi sốMFN Xuất Sao lưu cơ sở dữ liệu như thế nào Khi bạn đã hoàn thành hộp thoại trên, kích vào nút OK. Sau đó máy tính sẽ bắt đầu xuất dữ liệu Xuất dữ liệu Sao lưu cơ sở dữ liệu như thế nào Xác định cơ sở dữ liệu phải được đặt trước khi nhập biểu ghi Cơ sở dữ liệu có thể rỗng hoặc đã có các biểu ghi Chức năng nhập dữ liệu cho phép bạn tải biểu ghi từ format ISO 2709 vào cơ sở dữ liệu WinISIS Nhập dữ liệu Sao lưu cơ sở dữ liệu như thế nào Chọn Import từ menu thả Database Chọn file để nhập trong hộp thoại tiếp theo Kích OK Hộp thoại nhập/Import sẽ xuất hiện Nhập dữ liệu Sao lưu cơ sở dữ liệu như thế nào Có thể sử dụng Hộp thoại nhập dữ liệu mặc định. Nếu bạn cần phải format lại bạn có thể nhập file FST tại đây. Nhập dữ liệu Sao lưu cơ sở dữ liệu như thế nào Trộn/Merge: các biểu ghi được nhập vào sẽ bổ sung bất kỳ các biểu ghi hiện có nào. Nếu các biểu ghi được nhập vào có cùng số MFN thì sẽ không được nhập vào. Tải/Load: Các biểu ghi hiện có sẽ bị mất đi và chỉ có các biểu ghi được nhập vào sẽ có ở đây Cập nhật/Update: tương tự như trộn và nếu các biểu ghi nhập có cùng số MFN như biểu ghi hiện có chúng sẽ ghi đè lên . Cần phải thận trọng khi sử dụng các Option: Tải/Trộn/Cập nhật Nhập dữ liệu Sao lưu cơ sở dữ liệu như thế nào Cần phải sao lưu đều đặn để sử dụng trong các trường hợp có sự cố, nghĩa là hỏng ổ cứng, bị lỗi chương trình v,v. Có thể sao lưu vào đĩa mềm hoặc vào thư mục khác trong cùng máy tính. Nếu cơ sở dữ liệu quá lớn để sao vào một đĩa, có thể nén và copy vào nhiều đĩa bằng sử dụng Winzip Cơ sở dữ liệu cũng có thể sao vào CD nếu bạn có đầu ghi CD. Sao lưu cơ sở dữ liệu như thế nào Sao lưu có thể thực hiện bằng các cách: Sao tất cả các file trong thư mục database Sao các file xác định cấu trúc cơ sở dữ liệu (FDT,FMTs, PFTs) và file xuất của file chủ Nhớ cập nhật file đảo trước khi xuất dữ liệu và sao các file. Sao lưu cơ sở dữ liệu như thế nào Nếu tất cả các file của cơ sở dữ liệu đã được sao sao chúng lại ngay để phục hồi cơ sở dữ liệu Nếu chỉ có các file xác định cơ sở dữ liệu được sao Tạo cơ sở dữ liệu mới có cùng tên Thay thế các file bằng sao lưu file Nhập file chủ xuất dữ liệu và cập nhật vào cơ sở dữ liệu Các phần mềm chuyển đổi có sẵn là gì? Fangorn: chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống thông tin trực tuyến và CD Rom như Dialog DB3ISO: cho phép bạn xuất cơ sở dữ liệu dBASEIII vào ISO2709 ISODB3: cho phép bạn tải các biểu ghi từ file ISO2709 vào cơ sở dữ liệu dBASEIII. CCF: chuyển đổi biểu ghi khổ mẫu UNIMARC vào khổ mẫu trao đổi chung của Unesco (CCF) và ngược lại. Các phần mềm chuyển đổi có sẵn là gì? IsisAscii chuyển đổi các loại file Ascii . Cho phép bạn chuyển đổi dữ liệu từ MS Excel và MS Access ImpExp hỗ trợ tất cả bốn loại biểu ghi ISO, kể cả loại 4 sử dụng trong phần lớn các ứng dụng MARC (UNIMARC, MARC21). Module này cũng tự động dò tìm loại biểu ghi ISO trong đầu vào. Nó bao gồm chuyển đổi ký tự ANSI-OEM và ngược lại rất tốt cho giao diện đa ngôn ngữ XML2ISIS là tiện ích để xuất các file XML trực tiếp vào file chủ CDS/ISIS Các phần mềm chuyển đổi có sẵn là gì? IsisAscii File cài đặt IsisAscii có trong thư mục TOOLS của thư mục CDSISIS trên CD-ROM Kích đúp vào file cài đặt IsisAscii Nó sẽ tự động cài đặt các thành phần cần thiết vào hệ thống của bạn IsisAscii chạy trên Windows 95, 98, NT4, và Win2000 & XP Chương trình cài đặt cũng sẽ cài đặt UNESCO/BIREME ISIS_DLL, một thành phần chia sẻ cho phép bạn quản trị các cơ sở dữ liệu CDS/ISIS Đến đây bạn sẽ có khả năng sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn và nhập và xuất dữ liệu sử dụng chức năng nhập/xuất của WinISIS cũng như các chương trình chuyển đổi. Bạn cũng có khả năng sử dụng phần mềm WinISIS để tự động hoá các chức năng thư viện.