Giáo trình Hệ số đếm và mã

Hệ đếm là tập hợp các phương pháp gọi và biểu diễn các con số bằng các kí hiệu có giá trị số lượng xác định gọi là chứ số.

pdf112 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Hệ số đếm và mã, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên