Bài 7. Xuất bản cơ sở dữ liệu Win/ISIS trên Web sử dụng GenISIS như thế nào?

Tìm tin trong cơ sở dữ liệu đã thay đổi cơ bản với sự xuất hiện của Internet. Các tổ chức đã xây dựng cơ sở dữ liệu tư liệu đều xuất bản chúng trên Web. Người dùng chỉ cần trình duyệt để truy cập vào các biểu ghi dữ liệu. Các OPAC thư viện đã trở nên phổ biến và hữu ích. Nó cho phép truy cập từ xa tới các mục lục và cơ sở dữ liệu thư viện. Người dùng có thể tìm thông tin thư mục và truy cập nguồn tin toàn văn. Web OPAC nâng cao các dịch vụ của bất kỳ thư viện nào.

ppt21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1561 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 7. Xuất bản cơ sở dữ liệu Win/ISIS trên Web sử dụng GenISIS như thế nào?, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tạo và quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng CDS/ISIS Bài 7. Xuất bản cơ sở dữ liệu Win/ISIS trên Web sử dụng GenISIS như thế nào? Đặt vấn đề Tìm tin trong cơ sở dữ liệu đã thay đổi cơ bản với sự xuất hiện của Internet. Các tổ chức đã xây dựng cơ sở dữ liệu tư liệu đều xuất bản chúng trên Web. Người dùng chỉ cần trình duyệt để truy cập vào các biểu ghi dữ liệu. Các OPAC thư viện đã trở nên phổ biến và hữu ích. Nó cho phép truy cập từ xa tới các mục lục và cơ sở dữ liệu thư viện. Người dùng có thể tìm thông tin thư mục và truy cập nguồn tin toàn văn. Web OPAC nâng cao các dịch vụ của bất kỳ thư viện nào. Phạm vi GenISIS là gì Cài đặt GenISIS như thế nào Tạo web OPAC sử dụng GenISIS như thế nào Xuất bản cơ sở dữ liệu trên Web như thế nào Bài 7 sẽ giải thích: Kết quả dự kiến Tải và cài đặt GenISIS . Tạo web OPAC bằng GenISIS. Xuất bản bất kỳ phần nào của cơ sở dữ liệu trên Web Kết thúc bài học bạn sẽ có khả năng: GenISIS là gì? GenISIS là phần mềm cho phép (cho Win32) sản xuất web forms để truy xuất cơ sở dữ liệu CDS/ISIS Hai phiên bản có sẵn: GenISIS Web để xuất bản trên web GenISIS CD để phát triển giao diện CD-ROM Cài đặt GenISIS như thế nào Tải GenISIS Web/ CD từ UNESCO site www.unesco.org/isis GenISIS GenISIS cũng đi kèm với CDS/ISIS, CD Nếu tải từ website UNESCO thì file phải giải nén. Khi file được giải nén thì ba file sẽ được tách ra (có sẵn trên CD) Bây giờ bạn có thể cài đặt chương trình Tạo Web OPAC bằng GenISIS như thế nào? GenISIS có ba yếu tố để tạo web OPAC Query form (các trường, chỉ mục và trình bày trang) Danh sách format – mặc định bên trong có sẵn Format chi tiết – mặc định bên trong có sẵn Tạo Web OPAC bằng GenISIS như thế nào? Ứng dụng xuất hoặc lưu trên web server Thử trên ‘localhost’ hoặc ‘127.0.0.1’ với các thư mục được đánh số trong in ‘wwwroot\wwwisis’ –thư mục cho mỗi ứng dụng Thí dụ danh sách các ứng dụng của bạn Đảm bảo web server chạy trong khi tạo và thử nghiệm, thí dụ Apache/ IIS Tạo Web OPAC bằng GenISIS như thế nào? Khởi động GenISIS Tạo Web OPAC bằng GenISIS như thế nào? Khi bạn mở GenISIS lần đầu tiên bạn phải đặt lại file cấu hình. Khởi động GenISIS Tạo Web OPAC bằng GenISIS như thế nào? Trong file cấu hình: Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ Chỉ ra đường dẫn cho CGI và gỗ tư liệu Sau bạn kết thúc cấu hình bạn có thể mở GenISIS Tạo Web OPAC bằng GenISIS như thế nào? Cửa sổ mở GenISIS : Tạo Web OPAC bằng GenISIS như thế nào? Để bắt đầu tạo query form và các format Kích vào APPLICATION và sau đó vào NEW Sau đó bạn phải chọn cơ sở dữ liệu Tạo Web OPAC bằng GenISIS như thế nào? Sau khi bạn chọn cơ sở dữ liệu và đặt tên bạn sẽ thấy các form được thiết kế Tạo Web OPAC bằng GenISIS như thế nào? Bạn phải thiết kế query form và sau đó thử nghiệm các form đó: Kích vào “APPLICATION” trên thanh menu và kích vào “SAVE” trên menu thả. Kích một lần nữa vào “APPLICATION” trên thanh menu và kích vào “CREATE APPLICATION” trên menu thả xuống. Tạo Web OPAC bằng GenISIS như thế nào? Khi bạn tạo một ứng dụng bạn có thể thử query form của bạn Bạn có thể sử dụng các format trình bày mặc định trong giai đoạn này Tạo Web OPAC bằng GenISIS như thế nào? Nếu bạn đã hài lòng với query form của bạn, bạn có thể thiết kế các format của riêng mình sử dụng hai form: Format: “liệt kê” Format: “Chi tiết” Sau khi tạo các format bạn phải lưu lại và tạo ứng dụng để thử nó. Xuất bản cơ sở dữ liệu trên Web như thế nào Để xuất bản cơ sở dữ liệu của bạn, bạn cấn phải xuất cơ sở dữ liệu vào web server: Kích vào “APPLICATION” và sau đó “EXPORT TO WEB SERVER” Xuất bản cơ sở dữ liệu trên Web như thế nào Bạn phải xác định đường dẫn cho thư mục ứng dụng và ứng dụng URL ở đây. Xuất bản cơ sở dữ liệu trên Web như thế nào Sau đó bạn sẽ thấy hướng dẫn để sao thư mục vào server. Đến đây bạn sẽ có khả năng: Sử dụng GenISIS và xuất bản cơ sở dữ liệu trên Internet/ Intranet
Tài liệu liên quan