Bãi chôn lấp chất thải rắn

Sự an toàn lâu dài của việc chôn lấp chất thải rắn là một yếu tố quan trọng trong quản lý tổng hợp chất thải rắn. Các chất thải tồn đọng là các thành phần rác không thể tái sinh, là những chất còn lại sau khi thu hồi vật chất, chuyển đổ sản phẩm hay thu hồi năng lượng. Trước đây chất thải rắn thường vứt trên mặt đất hay trên biển. Ngày nay, chôn lấp rác trong đất là giải pháp chính.

pdf39 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2037 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bãi chôn lấp chất thải rắn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên