Bài giảng Acid carboxylic hỗn chức

Nhóm chức acid: được gọi tên dưới dạng hậy tố Nhóm chức khác: được gọi tên dưới dạng tiền tố Thứ tự ưu tiên của các nhóm chức

pdf28 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2588 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Acid carboxylic hỗn chức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan