Bài giảng An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong nhà máy công nghiệp vi sinh

Khi tổ chức một hoạt động sản xuất bất kỳ nào trong công nghiệp vi sinh cũng cần phải tính đến tất cảcác nhân tố lao động trong tất cả các giai đoạn sản xuất. Các điều kiện lao động của công nhân đều phụ thuộc vào chúng. Những vấn đề bao gồm bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn, vệsinh sản xuất, bộ luật lao động đều thảo ra các biện pháp qui định bởi các luật an toàn trong công nghiệp vi sinh, nhằm đảm bảo ngăn ngừa thương tích do sản xuất, do các bệnh nghề nghiệp, do các sự cố của máy móc, do cháy và nổ.

pdf17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2184 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong nhà máy công nghiệp vi sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên