Bài giảng Bài 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng

Hiểu được nguyên lý tổ chức, thực hiện một dự án thiết kế và xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng mới. Biết được một số kỹ thuật hữu ích để xác định quy trình, cách thức cấu thành một thiết kế hệ thống cơ bản, phương pháp lập kế hoạch hoạt động và ngân sách

pdf13 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 2767 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 6 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUỖI CUNG ỨNG ThS.NGUYỄN KIM ANH ThS.HUỲNH GIA XUYÊN Mục tiêu: 2 3 1 Hiểu được nguyên lý tổ chức, thực hiện một dự án thiết kế và xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng mới. Biết được một số kỹ thuật hữu ích để xác định quy trình, cách thức cấu thành một thiết kế hệ thống cơ bản, phương pháp lập kế hoạch hoạt động và ngân sách cho dự án. Đánh giá quy trình thực hiện dự án và xác định những vấn đề phát sinh. 1. Tổ chức dự án phát triển hệ thống 1 Mỗi dự án cần có một người lãnh đạo - nhà quản lý dự án toàn thời gian, chịu trách nhiệm chung toàn dự án. 2 Nên xác định mục tiêu có thể lượng hóa và không chồng chéo lên nhau. Điều này cần thiết để có thể hoàn thành mục đích hay sứ mạng của dự án. 3 Giao các mục tiêu của dự án cho các nhóm từ 2-7 người trong đó có trưởng nhóm có kỹ năng và kỹ thuật cần thiết. 6 nguyên tắc điều hành dự án tắc iề 1. Tổ chức dự án phát triển hệ thống 6 nguyên tắc điều hành dự án tắc iề 4 Thông tin cho các nhóm biết phải làm gì, không phải là làm như thế nào. 5 Phân chia công việc của dự án thành những công tác trong mỗi tuần hoặc ít hơn. Xác định những giá trị kinh doanh đạt được mỗi 30 đến 90 ngày làm việc. 6 Mỗi dự án cần có một đội ngũ nhân viên văn phòng làm việc với nhà quản lý và trưởng nhóm dự án để cập nhật thông tin về kế hoạch, ngân sách hoạt động. 2. Thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng Xây dựng quy trình chi tiết cho hệ thống mới Xây dựng và thử nghiệm hệ thống mẫu 3. Quy trình thiết kế hệ thống Nhóm thiết kế tìm cách tự động hóa những công việc rập khuôn và lặp lại cũng như tìm cách tăng khả năng giao quyền giải quyết vấn đề và ra quyết định. Phần đầu tiên của giai đoạn thiết kế nên thực hiện làm nhiều công đoạn, trong đó những người phụ trách kinh doanh, kỹ thuật sẽ thực hiện những thiết kế quy trình khác nhau. Quy trình thiết kế hệ thống 4. Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết 030201 Mỗi công tác cần có thời gian và nguồn lực cần thiết, vì vậy cần tính toán chi phí cho từng công tác này. Một kế hoạch ở mức độ chi tiết là cách tốt nhất để đạt được mức ngân sách chính xác, thực tế trong giai đoạn xây dựng dự án. Điều phối song song cho phép hoàn thành một hoạt động và tận dụng nguồn lực dôi ra để hỗ trợ cho các công việc đang bị trì hoãn. 5. Xây dựng ngân sách dự án chi tiết Ngân sách dự án Kế hoạch thể hiện thời gian, nguồn nhân lực và nguyên liệu cần thiết để hoạt động.. Công tác của dự án được điều chỉnh thì ngân sách cũng cần được điều chỉnh theo tương ứng. Ngân sách thể hiện chi phí trả lương những thành viên thực hiện, mua nguyên liệu trong từng thời gian theo kế hoạch. 1 3 2 6. Quyết định thực hiện/không thực hiện dự án Thực hiện dự án Những thành viên thuộc bộ phận kinh doanh và kỹ thuật càng hiểu và hỗ trợ nhau bao nhiêu thì khả năng hệ thống được sử dụng hiệu quả và tạo ra sản phẩm mong muốn cao bấy nhiêu. Không thực hiện dự án Nếu quá trình thiết kế không đưa ra những tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế rõ ràng, các hướng dẫn thiết kế bị bỏ qua, và các thành viên trong nhóm dự án không tin tưởng vào năng lực của mình thì dự án sẽ không thành công. 7. Quá trình xây dựng Xây dựng Chi phí do các lỗi và sai sót ban đầu xuất hiện và tăng lên rất nhanh Giai đoạn tiến hành dự án Kiên trì với mục tiêu và chống lại những xu hướng làm thay đổi nó 8. Văn phòng dự án Người quản lý dự án giống như tổng giám đốc của công ty còn văn phòng dự án thì tương tự như bộ phận kiểm toán vậy. 1 2 3 Kế hoạch là một bản đồ thể hiện dự án đang đi đến đâu và quy trình đã được thực hiện đến thời điểm nào. Việc báo cáo các vấn đề về trễ tiến độ và chi phí vượt mức ngay thời điểm nó xảy ra thì họ có thể tăng cơ hội thành công lên. 9. Kiểm tra và đưa hệ thống vào sử dụng 1 3 Bước kế tiếp là test beta cho hệ thống với một nhóm người dùng thử nghiệm. Mục đích của việc kiểm tra hệ thống là đảm bảo nó hoạt động theo các công tác trong chuỗi bản thảo. Khi hệ thống này bắt đầu được đưa vào sử dụng trong một hệ thống lớn, phải tốn một khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm. 2 Bài tình huống  Các thành công và rủi ro trên Chuỗi cung ứng
Tài liệu liên quan