Bài giảng Bảo hiểm trách nhiện dân sự của chủ tàu

• Tiền thân: à do các thành lập (đầu TK 18) à mục đích: • Năm 1824: xoá bỏ đạo luật độc quyền • Giữa TK 19 Hội bảo trợ chủ tàu (Protection Clubs): TN đâm va, TN với con người • Năm 1874: BH thêm TN với hàng hoá Hội bảo trợ và bồi thường (Protection and Indemnity Clubs) • Hội P&I được thành lập ở: Anh, Mỹ, Nhật, Nauy, Thuỵ Điển và Hồng Kông

ppt11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2055 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bảo hiểm trách nhiện dân sự của chủ tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên