Bài giảng Liên kết kinh tế quốc tế International economic integration

(Bản scan) 2.3.4. Liên minh kinh tế (Economic Union) Có tính tổ chức thống nhất cao hơn thị trường chung Có đặc điểm tương tự thị trường chung Chính sách kinh tế đối ngoại chung Chính sách phát triển kinh tế chung Phân công lao động sâu sắc giữa các thành viên Thiết lập một bộ máy tổ chức điều hành sự phối hợp kinh tế giữa các nước

ppt24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Liên kết kinh tế quốc tế International economic integration, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan